Psichologijos referatai

Turinys. Turinys. Įvadas. Sveikos mitybos pagrindai. Sveikos mitybos principai. Sveikos mitybos taisyklės. Sveikos mitybos piramidė. Mitybos režimas. Lietuvos gyventojų mitybos bruožai. Pagrindinės lietuvos gyventojų mitybos klaidos. Autoriaus nuomonė sveikos mitybos klausimais. Išvados. Naudotos literatūros sąrašas. Įvadas. Mityba glaudžiai susijusi su visuomenės sveikata. ...
Psichologija,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
T u r i n y s. Įvadas. Profesinis neįgalių asmenų orientavimas. Neįgaliųjų profesinis rengimas. Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos modeliai. Socialinės profesinės inkliuzijos rinkos liberalusis. Modelis. Profesinio konkurencingumo dualinis modelis. Mokyklinis profesinio rengimo sistemos modelis. Kombinuotas profesinio ugdymo sistemos modelis. Pagalba įsidarbinant ir parama ...
Psichologija,  Referatai,  11 psl.
2011 06 25
Įvadas. Ilgus šimtmečius žmonės svajojo apie lygybę ir brolybę apie draugiškus santykius. Poreikis bendrauti kolektyviai veikti kyla iš žmogaus visuomeninės prigimties kuri susiformavo ilgoje visuomenės raidoje. Draugystė – didelė vertybė žmonių gyvenime. Dar senovės graikijos mąstytojas aristotėlis teige kad ?draugystė – pati būtiniausia gyvenime nes niekas nepanorės ...
Psichologija,  Referatai,  2 psl.
2011 06 25
Įvadas. Žmogaus ryšys su žmogumi - viena iš didžiausių socialinių vertybių. Be jo neįmanoma jokia visuomenė nei praeityje nei dabar nei ateityje. Žmonių tarpusavio bendravimo pobūdis priklauso nuo gyvenimo būdo atitinkamos orientacijos charakterių skonio interesų. Šiuolaikinėje industrinėje visuomenėje natūralus žmonių bendravimas tapo probleminiu reiškiniu. Pirmiausia ...
Psichologija,  Referatai,  13 psl.
2011 06 25
Įvadas. Kiekvienas iš mūsų ar to norime ar ne susiduriame su konfliktais. Tai pasakyta tiek apie asmeninį žmogaus gyvenimą tiek ir apie organizacijas. Dažniausiai kaip konfliktai apibūdinamos situacijos kuriose susiduria skirtingi priešingi dviejų ir daugiau šalių interesai požiūriai siekiai. Kiekvienoje konfliktinėje situacijoje visada priešpastatomi skirtingi tikslai ir ...
Psichologija,  Referatai,  25 psl.
2011 06 25
Turinys. Turinys. 2psl. Įvadas. 3psl. Dshs istorija. 4psl. Dėmesio sutrikimo ir per didelio aktyvumo priežastys. 5psl. Pagalba pernelyg aktyviems ir sutrikusio dėmesio vaikams. 6psl. Gydimas vaistais. 7psl. Išvados. 9psl. Literatūra. 10psl. Įvadas. Pastaraisiais metais nebuvo kito taip dažnai visuomenėje minimo vaikų sveikatos sutrikimo kaip per didelis aktyvumas hiperaktyvumas ir ...
Psichologija,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
...
Psichologija,  Referatai,  14 psl.
2011 06 25
Vilniaus pedagoginis universitetas. Psichologijos katedra. Referatas. Intelektas. Intelekto samprata. Intelekto teorijos. Dėst. J. Laurinavičiutė. Vilnius. Turinis. Įvadas. Intelekto apibrėžimas. Su protu nesusiję intelekto komponentai. Intelekto struktūra. Intelekto matavimas. Intelekto testas. Iq pasiskirstymo kreivė. Kaip atskirti intelektą nuo mokymosi rezultatų. Testo turinys. ...
Psichologija,  Referatai,  9 psl.
2011 06 25
Turinys. Jutiminiai pažinimo procesai. Pojūčių sistema. Suvokimas. Suvokimo individualūs skirtumai. Atmintis. Mąstymas. Pagrindinės mąstymo operacijos. Vaizduotė. Išvados. Naudota literatūra. ? jutiminiai pažinimo procesai. Pojūčių sistema. Jutimo apibrėžimas. Jutimu palaikomas paprasčiausias gyvo organizmo ryšys su išorine. Aplinka ir jo paties vidiniais būviais. Jaudinimas ...
Psichologija,  Referatai,  11 psl.
2011 06 25
Untitled. Įvadas. Socialinė psichologija nagrinėja žmonių santykius. Tų santykių kūrėjas dalyvis ir objektas yra asmenybė. Ką reiškia ši sąvoka. Asmenybė pirmiausia reiškia atskirumą individualumą unikalumą tai originali tam tikrų savybių procesų reagavimo būdo visuma. Ši visuma nėra chaotiška jai būdinga tam tikra organizacija struktūra. Taigi asmenybė yra ...
Psichologija,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
Darbo psichologija yra taikomosios psichologijos šaka ir prasideda nuo xix a. Ji tiria dirbančio žmogaus psichinės veiklos ypatumus lemiančius jo darbo našumą. Ji padeda žmogui pasirinkti tinkamiausią profesiją įstaigoms ir įmonėms – sudaryti palankią aplinką gamybai vengti žmogaus darbą neigiamai veikiančių reiškinių organizuoti gamybinį mokymą. Darbo psichologijos ...
Psichologija,  Referatai,  7 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Stebėjimas kaip tyrimo metodas arba strategija. Stebėjimas kaip duomenų rinkimas arba technika. Stebėjimo metodo galimybės ir ribotumai. Stebėjimo metodo galimybės. Stebėjimo metodo ribotumai. Savistaba savireflekcija. Stebėjimo etika. Išvados. Literatūra. Įvadas. Stebėjimas yra seniausias ir vienas labiausiai paplitusių duomenų rinkimo būdų. Manoma kad elgesio ...
Psichologija,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
Kas yra meil keldami tok? klausim? iekome ne vien kokio nors bendro paaikinimo. Norime ?inoti kaip su meile susitinkame k? ji mums duoda. Jau nuo seno ?mones domino meils tema menininkai savo kriniuose yra ireik kit ?moni meils d?iaugs-mus ir kanias taip pat savo pai igyvenimus. Meno kriniuose ?knyta meil veikia ms jausmus skatina susim?styti nuolat iekoti keli ? tai kas tau-ru ir gra?u. Meile ...
Psichologija,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Abrahamas maslow poreikiai kaip veiksniai motyvuojantys žmogaelgesį. 3 -. Carlas rodžersas į asmenybę nukreiptas požiūris. Savasties tyrimas. 5 -. Geras savęs vertinimas. Savasties vertinimo būdai. Humanistinė psichologija siekia. Humanistinis sveikatos modelis. Humanistinė teorija ir socialinis darbas. 7 -. Atvejo pristatymas. 9 -. Humanistinės teorijos pritaikymas. ...
Psichologija,  Referatai,  12 psl.
2011 06 25
Įvadas. Beveik kiekvienam yra retkarčiais tekę neužmigti dėl vienokių ar kitokių priežasčių. Jeigu koks nors žmogus nuolat abejoja ar teisinga linkme kreipia savo elgesį jei jį be paliovos slegia šeimyniniai arba darbo rūpesčiai tai nakties ramybė paskatina jį imti svarstyti savo problemas nes dienos darbai ir rūpesčiai jį nuo to sulaiko. Žmogus nesutariąs su savo miegu už ...
Psichologija,  Referatai,  10 psl.
2011 06 25