Psichologija

Turinys. Turinys. Įvadas. Sveikos mitybos pagrindai. Sveikos mitybos principai. Sveikos mitybos taisyklės. Sveikos mitybos piramidė. Mitybos režimas. Lietuvos gyventojų mitybos bruožai. Pagrindinės lietuvos gyventojų mitybos klaidos. Autoriaus nuomonė sveikos mitybos klausimais. Išvados. Naudotos literatūros sąrašas. Įvadas. Mityba glaudžiai susijusi su visuomenės sveikata. ...
Psichologija,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
T u r i n y s. Įvadas. Profesinis neįgalių asmenų orientavimas. Neįgaliųjų profesinis rengimas. Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos modeliai. Socialinės profesinės inkliuzijos rinkos liberalusis. Modelis. Profesinio konkurencingumo dualinis modelis. Mokyklinis profesinio rengimo sistemos modelis. Kombinuotas profesinio ugdymo sistemos modelis. Pagalba įsidarbinant ir parama ...
Psichologija,  Referatai,  11 psl.
2011 06 25
Įvadas. Ilgus šimtmečius žmonės svajojo apie lygybę ir brolybę apie draugiškus santykius. Poreikis bendrauti kolektyviai veikti kyla iš žmogaus visuomeninės prigimties kuri susiformavo ilgoje visuomenės raidoje. Draugystė – didelė vertybė žmonių gyvenime. Dar senovės graikijos mąstytojas aristotėlis teige kad ?draugystė – pati būtiniausia gyvenime nes niekas nepanorės ...
Psichologija,  Referatai,  2 psl.
2011 06 25
Įvadas. Depresija kasdien žaloja ligonio mintis jausmus fizinę sveikatą ir elgesį. Sergantiems šia liga nustatomi specialiųjų medžiagų dalyvaujančių nervinių impulsų perdavime neotransmiterių arba neuromediatorių sutrikimai. Kartais psichologinis ir socialinis diskomfortas tampa toks nepakeliamas kad ligonis bando nusižudyti. Manoma kad net iki 70 procentų savižudybių yra ...
Psichologija,  Kursiniai darbai,  13 psl.
2011 06 25
Įvadas. Žmogaus ryšys su žmogumi - viena iš didžiausių socialinių vertybių. Be jo neįmanoma jokia visuomenė nei praeityje nei dabar nei ateityje. Žmonių tarpusavio bendravimo pobūdis priklauso nuo gyvenimo būdo atitinkamos orientacijos charakterių skonio interesų. Šiuolaikinėje industrinėje visuomenėje natūralus žmonių bendravimas tapo probleminiu reiškiniu. Pirmiausia ...
Psichologija,  Referatai,  13 psl.
2011 06 25
Įvadas. Kiekvienas iš mūsų ar to norime ar ne susiduriame su konfliktais. Tai pasakyta tiek apie asmeninį žmogaus gyvenimą tiek ir apie organizacijas. Dažniausiai kaip konfliktai apibūdinamos situacijos kuriose susiduria skirtingi priešingi dviejų ir daugiau šalių interesai požiūriai siekiai. Kiekvienoje konfliktinėje situacijoje visada priešpastatomi skirtingi tikslai ir ...
Psichologija,  Referatai,  25 psl.
2011 06 25
Turinys. Turinys. 2psl. Įvadas. 3psl. Dshs istorija. 4psl. Dėmesio sutrikimo ir per didelio aktyvumo priežastys. 5psl. Pagalba pernelyg aktyviems ir sutrikusio dėmesio vaikams. 6psl. Gydimas vaistais. 7psl. Išvados. 9psl. Literatūra. 10psl. Įvadas. Pastaraisiais metais nebuvo kito taip dažnai visuomenėje minimo vaikų sveikatos sutrikimo kaip per didelis aktyvumas hiperaktyvumas ir ...
Psichologija,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
...
Psichologija,  Referatai,  14 psl.
2011 06 25
Vilniaus pedagoginis universitetas. Psichologijos katedra. Referatas. Intelektas. Intelekto samprata. Intelekto teorijos. Dėst. J. Laurinavičiutė. Vilnius. Turinis. Įvadas. Intelekto apibrėžimas. Su protu nesusiję intelekto komponentai. Intelekto struktūra. Intelekto matavimas. Intelekto testas. Iq pasiskirstymo kreivė. Kaip atskirti intelektą nuo mokymosi rezultatų. Testo turinys. ...
Psichologija,  Referatai,  9 psl.
2011 06 25
Turinys. Jutiminiai pažinimo procesai. Pojūčių sistema. Suvokimas. Suvokimo individualūs skirtumai. Atmintis. Mąstymas. Pagrindinės mąstymo operacijos. Vaizduotė. Išvados. Naudota literatūra. ? jutiminiai pažinimo procesai. Pojūčių sistema. Jutimo apibrėžimas. Jutimu palaikomas paprasčiausias gyvo organizmo ryšys su išorine. Aplinka ir jo paties vidiniais būviais. Jaudinimas ...
Psichologija,  Referatai,  11 psl.
2011 06 25
Juk aš niekada nepagalvojau kad taip gali atsitikti. Man rodos daug kas galėjo atsitikti tik ne tai. Tai per daug žiauru. O mes buvome laimingi nes mes mylėjome. Atimk iš gyvenimo meilę ir jis bus tuščias kaip dykuma. Ir kas norės joje gyventi kaip nuostabu gyventi laukimu susitikimo džiaugsmais net gi išsiskyrimo liūdesiu ir visa tai mes patyrėm ir visa tai mes supratom. Mes ...
Psichologija,  Rašiniai,  4 psl.
2011 06 25
Untitled. Įvadas. Socialinė psichologija nagrinėja žmonių santykius. Tų santykių kūrėjas dalyvis ir objektas yra asmenybė. Ką reiškia ši sąvoka. Asmenybė pirmiausia reiškia atskirumą individualumą unikalumą tai originali tam tikrų savybių procesų reagavimo būdo visuma. Ši visuma nėra chaotiška jai būdinga tam tikra organizacija struktūra. Taigi asmenybė yra ...
Psichologija,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
Darbo psichologija yra taikomosios psichologijos šaka ir prasideda nuo xix a. Ji tiria dirbančio žmogaus psichinės veiklos ypatumus lemiančius jo darbo našumą. Ji padeda žmogui pasirinkti tinkamiausią profesiją įstaigoms ir įmonėms – sudaryti palankią aplinką gamybai vengti žmogaus darbą neigiamai veikiančių reiškinių organizuoti gamybinį mokymą. Darbo psichologijos ...
Psichologija,  Referatai,  7 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Stebėjimas kaip tyrimo metodas arba strategija. Stebėjimas kaip duomenų rinkimas arba technika. Stebėjimo metodo galimybės ir ribotumai. Stebėjimo metodo galimybės. Stebėjimo metodo ribotumai. Savistaba savireflekcija. Stebėjimo etika. Išvados. Literatūra. Įvadas. Stebėjimas yra seniausias ir vienas labiausiai paplitusių duomenų rinkimo būdų. Manoma kad elgesio ...
Psichologija,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
Psichologijos dalykas objektas ir metodai. Psichologijos istorija toliau – pi – teorinė psichologijos šaka tirianti psichologinių pažiūrų raidą įvairiose žmonijos raidos pakopose. Taip pat ir procesas kuriame kito požiūris į psichologiją jos objektą ir metodus. Kodėl reikia studijuoti pi todėl kad. Šioje disciplinoje nedaug kas pasikeitė. Egzistuoja t. T. Klausimų problemų ...
Psichologija,  Konspektai,  32 psl.
2011 06 25