Psichinių procesų kitimas vaikui mokantis

 5
Microsoft Word 178 KB
24 puslapiai

TURINYS

ĮVADAS1
I.PSICHINIŲ PROCESŲ KITIMAS VAIKUI MOKANTIS4
1.1.Vaiko suvokimo procesų ir mąstymo kitimas6
1.2.Kalbos lavėjimas ir turtėjimas7
1.3.Atminties kitimas9
1.4.Emocijų, jausmų ir valios ypatumai11

II. LIETUVIŲ KALBOS UGDYMO SISTEMA PRADINĖJE MOKYKLOJE12

2.1.Kalbos sandaros suvokimas17
2.2.Komunikacinė veikla22
2.2.1.Kalbėjimas ir klausymas23
2.2.2.Skaitymas25
2.2.3.Rašymas26
2.3.Literatūrinis lavinimas28
2.4.Kalba kaip socialinis kultūrinis reiškinys29

III.KAI KURIOS LIETUVIŲ KALBOS UGDYMO TĘSTINUMO PROBLEMOS V KLASĖJE32

IŠVADOS36LITERATŪRA37

ĮVADAS

Vienas svarbiausių švietimo reformos tikslų – ugdyti savarankišką, savimi pasitikinčią, kūrybingą asmenybę. Žmogus į pasaulį ateina kaip biologinė būtybė. Asmenybe jis tampa nuėjęs sudėtingą ir gana ilgą indiviudalios raidos kelią. Žmogus vystosi ir tobulėja visaip: ir veikdamas, ir atspindėdamas pasaulį, ir vis geriau pažindamas, ir bendraudamas, ir įvairiai sąveikaudamas su aplinka bei žmonėmis. Vaikų ir paauglių raidai lemiamą reikšmę turi mokykla, visų pirma mokymas, kurio metu mokinys aktyviai veikia, teigia V. Rajeckas ( 26,p.13).
Mokymasis yra svarbiausia besiformuojančios asmenybės veiklos rūšis, kurios metu vaikas perima žinias, praktinės veiklos įgūdžius, vertybes. Jis ima vis geriau pažinti pasaulį, formuojasi jo pažiūros į pasaulį, mokosi kūrybiškai mąstyti, savarankiškai įgyti naujų žinių,jas pritaikyti.
Mokymo ir mokymosi procesas yra planingas, sistemingas, ilgalaikis mokymo programų numatytų dalykų dėstymas ir įsisavinimas bei išmokimas( 8,p.53).
Siekiant sėkmingai ugdyti visapusišką asmenybę labai svarbu išsiaiškinti mokymo pradinėse klasėse uždavinius: 1) kas čia bendra su visa mokymo sistema ir kas specifiška; 2) koks mokymo pradinėse klasėse turinys; 3) kokie mokymo metodai efektyviausi ir jų pritaikymo galimybės; 4) kas būdinga pradinių klasių mokiniams, kokios jų bendros ir amžiaus ypatybės 5) kokios idealios pradinių klasių mokytojo profesinės savybės (16,p.6).
Mokymosi veiklos ypatumai kelia vaikui tam tikrus reikalavimus: jis turi būti ne tik atitinkamai fiziškai subrendęs, turėti tam tikrų žinių, mokėjimų ir įgūdžių, bet ir būti psichologiškai pasirengęs...