Protestantizmo priežastys

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 82 KB
9 puslapiai

Protestantizmo valstybes. Protestantizmo valstybes.

TURINYS

ĮVADAS 3
1. Pasaulietinės Bažnyčios įtaka Reformacijos atsiradimui 4
2. Reformacijos istoriografija Lietuvoje 5
3. Reformacijos periodizacija 5
3.1 Pirmasis etapas (liuteronų veikla) 6
3.1.1 Lietuviškos raštijos kūrimas 7
3.1.2 Švietimo sistemos kūrimas 8
3.2 Antrasis etapas 10
4. Lietuvių kultūros visuma Reformacijos rate 11
5. Reformacijos judėjimo pagrindiniai aspektai 12
IŠVADOS 15
LITERATŪROS SĄRAŠAS 16

ĮVADAS

XV - XVI a. katalikų Bažnyčia išgyveno nuosmukį, todėl XVI - XVII a. daugelyje Europos šalių vyko visuomeniniai judėjimai, siekiantys reformuoti katalikų Bažnyčią. Susikūrusios Europos valstybės siekė stiprinti karaliaus valdžią, apribojant katalikų Bažnyčios ir popiežiaus įtaką. Neadekvatūs katalikų Bažnyčios mokymui jos bažnyčių ir vienuolynų turtai, prabanga, pačių dvasiškių gyvenimas, veda į pagrįstą žmonių pasipiktinimą. Ypač piktinamasi indulgencijų (atleidimas nuo nuodėmių) pardavinėjimu. Po Europą sukrėtusių XVI a. pirmosios pusės varginančių badų XVI a. viduryje kyla maras, nusinešęs daugiau kaip trečdalį Vakarų Europos gyventojų. Žmogus taip dažnai susidurdamas su mirtimi stengiasi visais įmanomais būdais užsitikrinti amžiną išganymą. XVI a. gana svarbų vaidmenį pradeda vaidinti humanizmo idėjos. Bibliją žmogus skaito kritiška akimi, jam nebeužtenka teologų aiškinimų. To įrodymas - nuo 1457 iki 1517 m. išleistų 400 Šventojo Rašto leidimų. Atsirado ir Biblijos vertimų į įvairias, suprantamas paprastiesiems žmonėms kalbas.
Reformacija, lydima socialinių neramumų, sparčiai plito Europoje. Daugelyje šalių ji tapo valstybine religija. Katalikų bažnyčiai ypač didelę grėsmę kėlė tai, kad prie Reformacijos vis tik prisijungė biurgeriai ir dalis aukštuomenės, kuri veikė pagal principą “kieno valdžia, to ir tikėjimas”. Šalyse, kuriose išplito Reformacija buvo uždaryti vienuolynai, valstybė prisijungė bažnyčių žemes ir perėmė jų pajamas. Iš bažnyčių atimti sakralinės paskirties dirbiniai iš aukso ir sidabro buvo perlieti, iš jų pagamintos monetos papildė valstybių iždus.
Kadangi Reformacijos pagrindas buvo Biblija, todėl iškilo būtinybė išversti Bibliją iš lotynų kalbos į liaudies kalbas ir išmokyti žmones skaityti. Bažnyčiose pamokslai ir apeigos buvo atliekamos liaudžiai suprantama kalba. Šalyse, kuriose įsitvirtino Reformacija liaudies raštingumas buvo žymiai didesnis nei katalikiškose. Reformacija ir kontrreformacija apskritai paskatino knygų nacionalinėmis kalbomis leidybą. Vokietis Johanas Gutenbergas iš Mainco išrado knygų spausdinimo būdą.
Taigi, šio darbo tikslas –...