Propagandos teorijos ivadas

Konspektas
 5
Microsoft Word 63 KB
6 puslapiai

“Propagandos” sąvoka

“Propagandos” sąvoka kilo iš “Tikėjimo propagavimo kongregacijos” (Congregatia de Propaganda Fide) pavadinimo ir veiklos. Ši kongregacija buvo įkurta katalikų kardinolų 1622 m. ir užsiėmė misionieriška veikla. Tada daugeliui katalikų žodis “propaganda” turėjo teigiamą reikšmę. Neigiamą jis įgavo tuomet, kai pradėtas vartoti nusakyti diskredituojančias istorijas bei iškreiptai pristaomus karo tikslus Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų metais. Neigiamą konotaciją “propagandos” sąvokai suteikė ir Nacių Visuomenės informavimo ir Propagandos ministerijos veikla ir daugybė nevykdomų rinkimų kampanijos metu politikų išsakytų pažadų. Terminas taip pat vartojamas nusakyti nesuskaičiuojamus klaidingos ir klaidinančios reklamos atvejus – Lotynų Amerikoje ir ispanakalbėse šalyse kiekviena komercinė reklama vadinama “propagande commerciale” ar panašiai.

Apie komunizmą išmanantiems propaganda turi dar vieną konotaciją, susijusią su “agitacijos” terminu. Abu terminus pirmasis panaudojo marksistas Gregorijus Plechanovas, vėliau apie juos kalbėjo Leninas pamflete “Kas turi būti padaryta?” 1902. Jame jis apibrėžė terminą “propaganda” kaip tikslingą istorinių ir mokslinių argumentų naudojimą induktrinuoti apsišvietusius ir išsilavinusius (dėmesingą ir informuotą publiką, kalbant dabartinės sociologijos terminais); jis apibrėžė žodį “agitacija” kaip šūkių, parabolių ir netikslumų naudojimą išnaudoti neišsilavinusių ir neprasmingųjų nepasitenkinimą. Kai jis abi strategijas įvertino kaip absoliučiai būtinas politinei pergalei, jas sujungė į vieną terminą – agitprop. Kiekvienas komunistų partijos skyrius privalėjo turėti agitpropo skyrių; komunistai buvo įsitikinę, kad propagandos naudojimas Lenino jai suteikta prasme yra naudotinas ir garbingas. Pavyzdžiui, standartinis sovitinis vadovėlis socialinių mokslų mokytojams pavadintas “Propagandistu politekonomiji”; buvo leidžiamas ir savaitinis kišeninis bukletas, kuriame galima buvo rasti trumpalaikių šūkių ir trumpus argumentus, kurie būtų naudojami kalbose ir pokalbiuose tarp masių, vadinamas “Bloknot agitatora”.

Susijusios sąvokos

Su pagrindine propagandos reikšme susijusi sąvoka “veiksmų propaganda”. Ja apibrėžiami nesimboliniai veiksmai (pavyzdžiui, ekonominiai), kurie turi netiesioginių propagandistinių padarinių – pvz. pagalbos teikimas atsilikusioms šalims, pagerinantis nuomonę apie šalį – teikėją.

Kartais skirstoma pagal tai, ar propaganda atvira, ar slapta, priklausomai nuo to, ar jos priėmėjai žino propagandos autorius, ar ne. slaptos propagandos...