Projektu valdymas

 5
Microsoft Word 621 KB
92 puslapiai

Diplominis darbas projektas. Diplominis darbas projektas. Iteratyvinis metodas. Projektu valdymas diplominis. Iteratyvinis metodas. Projektu valdymas diplominis.

PROJEKTO VALDYMAS

TURINYS

3. PROJEKTO SĄVOKA 4
3.1. Projektų taikymo veiksniai 4
3.2. Projekto sąvoka 4
4. PROJEKTAI IR ORGANIZACIJOS STRATEGIJA 5
4.1. Projekto tikslai ir organizacijos strategijos lygiai 5
4.2. Pasaulinis projektų valdymo standartizavimas 5
4.3. Projekto aplinka 6
4.4. Projektų tipai 6
4.4.1. Projektų klasifikavimas 6
4.4.2. Inžineriniai projektai 7
4.4.3. Produkto kūrimo projektai 7
4.4.4. Sistemų kūrimo projektai 8
4.4.5. Tyrimų ir plėtros projektai 8
4.4.6. Pokyčių valdymas 8
4.4.7. Viešojo sektoriaus projektai 8
4.5. Projekto sėkmės kriterijai 9
4.6. Projekto tikslo formulavimas 9
4.7. Projekto valdymo sąvoka 12
4.7.1. Projekto planavimas 12
4.7.2. Projekto organizavimas 12
4.7.3. Projekto kontrolė 12
5. DETALUSIS PROJEKTŲ PLANAVIMAS 15
5.1. Projekto planavimo proceso apžvalga 15
5.3. Projekto tinklo diagramos 17
5.3.1. AoA tinklo diagramos 17
5.3.1.1. Brėžimo taisyklės 17
5.3.1.2. Tariamieji darbai 19
5.3.2. AoN tinklo diagramos 22
5.4. Projekto trukmės analizė 24
5.4.1. Kritinio kelio metodas 25
5.4.1.1. Anksčiausia darbų pradžia ir pabaiga 25
5.4.1.2. Vėliausia darbų pabaiga ir pradžia 27
5.4.1.3. Bendroji ir laisvoji darbų slinktis 28
5.4.1.4. Kritiniai darbai 29
5.4.1.5. Priverstiniai įvykių laikai 30
5.4.2. AoN tinklų analizė kritinio kelio metodu 30
5.4.2.1. Finish-to-Start tinklų analizė 30
5.4.2.2. Nuoseklumo tinklai 33
6. PROJEKTO APLINKA: SUINTERESUOTOSIOS ŠALYS IR ORGANIZACIJA 35
6.1. Suinteresuotosios šalys 35
6.3. Organizacinė projekto aplinka 37
6.3.1. Organizaciniai pokyčiai 37
6.3.2. Funkcinė organizacijos struktūra 38
6.3.3. Projektinė organizacijos struktūra 40
6.3.4. Matricinė organizacijos struktūra 41
7. VADOVAVIMAS IR PROJEKTO KOMANDOS FORMAVIMAS 45
7.1. Valdžios ir politinės elgsenos aspektai 45
7.2. Vadovavimas projektui 47
7.2.1. Sėkmingo vadovavimo metmenys 47
7.2.2. Patikėk, bet tikrink" valdymo kursas 50
7.2.3. Pagyrimo galia 51
7.3. Projekto komandos formavimas ir dinamika 52
7.3.1. Pirminė projekto komanda ir derybų procesas 52
7.3.2. Projekto komandos narių vaidmenys 53
7.3.3. Projekto vadovo vaidmenys komandoje 54
7.3.4. Projekto komunikacijos valdymas 55
7.3.5. Projekto vadovo etikos kodeksas 56
8. PROJEKTO BIUDŽETO SUDARYMAS IR RIZIKOS VALDYMAS 57
8.1. Biudžeto sudarymo metodai 57
8.1.1. Kylantysis ir hierarchinis metodai 57
8.1.2. Iteratyvinis metodas 58
8.2. Veiklos ir programinio biudžeto sudarymas 59
8.3. Išlaidų įvertinimo principai 61
8.3.1. Išlaidos 61
8.3.2. Išlaidų įvertinimas 63
8.3.3....