Projektų užbaigimas

Vadybos testai
Testas
 5
Microsoft Word 76 KB
8 puslapiai

TURINYS

ĮVADAS3
1. Projekto pabaigimo etapai4
2. Projekto rezultatų analizė ir įvertinimas7
2.1. Verslo projektų efektyvumo rodikliai8
2.1.1. Vidinė pelno norma 8
2.1.2. Pelningumas 8
2.1.3. Vidutinio turto pelningumas 9
2.1.4. Skolos rodiklis 9
2.1.5. Likvidumo rodikliai 9
2.2. Verslo projektų ekonominio įvertinimo problemos10
2.3. Ekspertinis vertinimas13
3. Garantinis aptarnavimas14
IŠVADOS15
LITERATŪRA16

ĮVADAS

Šiame darbe apžvelgsiu iš ko susideda projekto užbaigimo etapas, kokius vertinimus reikia atlikti, norint pabaigti projektą.
Apžvelgiu pagrindinius finansinius rodiklius, kurioe geriausiai atspindi projekto efektyvumą.

1. PROJEKTO PABAIGIMO ETAPAI

Organizacijose, turinčiose “projektų portfelius”, tikslinga periodiškai vertinti vykdomus ir užbaigtus projektus (taip pat nustatyti jų įtaką organizacijos veiklai). Projekto patikrinimas – tai ne įprastinė ataskaita apie projekto procesą – jis apima žymiai daugiau aspektų: analizuojama, kodėl buvo pasirinktas konkretus projektas; įvertinama projekto įtaka organizacijos prioritetams; įvertinama, kaip organizacijos kultūra veikia projektus; nustatoma, kaip išoriniai veiksniai gali paveikti projekto procesus; projekto auditas apima reviziją visų veiksnių, susijusių su vykdomais ir būsimais projektais.
Gali būti tikrinami ir vykdomi ir užbaigti projektai. Tikrinant dar vykdomus projektus, galima iš anksto imtis eigos koregavimo priemonių būtinumo atveju arba priimti sprendimą apie projekto sustabdymą ir jo visišką uždarymą. Siekiant išvengti klaidų ir pagerinti būsimų projektų valdymą, žymiai detaliau tikrinami jau užbaigti projektai.
Kadangi auditui gali būti skiriamas ribotas laikas ir pinigai, patikrinimo gilumas ir detalumas pasirenkamas priklausomai nuo organizacijos dydžio, projekto svarbos, projekto tipo, projekto rizikos, projekto dydžio, projekto problemų ir t.t. Nepamirština, kad bet koks patikrinimas neigiamai veikia projekto komandos darbą.
Rengiantis patikrinimui reikia apsispręsti, koks bus patikrinimas – vidinis ar išorinis.
Tradicinis projekto patikrinimo modelis apima du aspektus: organizacijos požiūrį į projektus ir projekto komandos požiūrį į patikrinimą.
Vykdant projektų patikrinimą, reikia laikytis tam tikrų nuostatų: pagrindinis projekto patikrinimo principas yra kitaminčių baudimas; turi būti komentuojami veiklos ar projekto eigos rezultatai, o ne kas ką...