Privati nuosavynė ir jos raida lietuvoje

 5
Microsoft Word 122 KB
15 puslapiai

TURINYS


ĮVADAS 3
1. NUOSAVYBĖS SAMPRATA 4
1.1. Nuosavybės esmė 4
1.2. Nuosavybės atsiradimo ir pasibaigimo pagrindai 6
2. PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS RAIDA LIETUVOJE 7
2.1. Nuosavybė Lietuvoje nuo valstybės susiformavimo iki XVI amžiaus 7
2.1.1. Žemės nuosavybė 7
2.1.2. Nuosavybės teisės ypatumai miestuose. Magdeburgo teisė 9
2.2. Nuosavybės raida XVI – XVIII a. Lietuvos statutai 10
2.3. Privačios nuosavybės raida nuo XVIII. Nuosavybės teisę įgauna valstiečiai. Lietuvos konstitucijos 14
2.4. Lietuvos nuosavybės 1940 – 1990 m. m. Nacionalizavimas 15
2.5. Nuosavybės raida nuo 1990 m. Nepriklausomybės atkūrimas 16
2.5.1. Privačios teisės reglamentavimas 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje 16
2.5.2. Privatizavimas už investicinius čekius 1991 – 1995 m. m. 18
2.5.3. Privatizavimas už grynuosius pinigus 1996-2002 m. m. 19
IŠVADOS 21
LITERATŪRA 24

ĮVADAS

Privati nuosavybė yra svarbiausias laisvės garantas
Friedrich von Hayek

Dabartiniam žmogui tikriausiai būtų labai sunku įsivaizduoti gyvenimą be privačios nuosavybės, kuri suteikia laisvės ir saugumo pojūtį. Savo privačią nuosavybę ginti nuo kitų asmenų mes turime tokią pat teisę, kaip ginti savo gyvybę, sveikatą, laisvę, šeimą. Privati nuosavybė sudaro mūsų materialinį pagrindą ir skatina ekonomikos plėtrą ir vystymąsi.
Lietuvos Respublikos Konstitucija numato, kad Lietuvos ūkio pagrindas yra privatinė nuosavybė ir kad ši nuosavybė yra neliečiama. Privačios nuosavybės institutas vystėsi ilgą laiką, tobulėdamas su žmogaus teisių ir laisvių apsauga ir garantijomis. Daugumoje totalitarinių ir autoritarinių režimų valstybėse turtas priklauso valstybei ir jį valdo maža grupelė žmonių, tokiose valstybėse klesti ne tik teroras ir grubūs žmogaus teisių pažeidimai, bet ir skurdas. Žmonės neturėdami privačios nuosavybės yra visiškai priklausomi nuo valstybės.
Darbo tikslas išanalizuoti privačios nuosavybės esmę ir apibrėžti jos raida Lietuvoje. Iš šio tikslo kylantys uždaviniai yra:
o išsiaiškinti kas yra nuosavybė;
o apibrėžti kokiais pagrindais ji atsiranda;
o išsiaiškinti kokia yra priklausomybė tarp privačios nuosavybės ir valstybės;
o peržvelgti privačios nuosavybės raidą Lietuvoje.
Darbo atlikimo metodas – literatūros ir teisės aktų analizė.

1. NUOSAVYBĖS SAMPRATA

1.1. Nuosavybės esmė

Norint kalbėti apie privačios nuosavybės raidą, pirmiausia reikia apibrėžti kas yra pati nuosavybė.
Nuosavybė gali būti suprantama ir aiškinama dviem prasmėmis – ekonomine ir teisine. Nuosavybė ekonomine prasme suprantama...