Privati nuosavybė

Referatas
 5
Microsoft Word 61 KB
6 puslapiai

Įvadas


Ekonomika yra mokslas apie turtą ir turėjimą. Taip ekonomikos mokslą apibrėžė XVIII a. škotų ekonomistas A. Smitas ( A.Smith ). Didelį vaidmenį ekonomikos vystymesi vaidina privati nuosavybė. Lietuvos Respublikoje yra privati ir viešoji nuosavybė. Privačios nuosavybės teise Lietuvoje leidžiama turėti bet kokį turtą, jeigu to nedraudžia Respublikos įstatymai. Kiekvienas laisvas žmogus gali turėti turto savo šalyje, o taip pat ir užsienyje. Turtas gali būti kilnojamas ( kurį galima perkelti iš vienos vietos į kitą nepakeitus jo esmės ir iš esmės nesumažinus jo vertės ) ir nekilnojamas ( kuris yra susijęs su žeme ir negali būti perkeliamas iš vienos vietos į kitą ). Savininkas gali valdyti jam priklausantį turtą, gali naudotis bei disponuoti juo nepažeisdamas kitų asmenų teisių ar teisėtų interesų.
Privati nuosavybė yra būtina, kad bet kurios šalies ekonomikos sistema sėkmingai veiktų. Teisė turėti nuosavybę, ja mainytis ir gauti pelno skatina asmenis ir verslo įmones išmintingai naudoti savo išteklius. Konkurencija rinkoje, kaip ir privati nuosavybė, skatina išteklius naudoti protingai ir gaminti tokias prekes bei teikti tokias paslaugas, už kurias žmonės noriai mokėtų.
Sovietinėje Lietuvoje, kaip ir visoje Tarybų Sąjungoje nuosavybė priklausė valstybei, ištekliai buvo skirstomi pagal planą, o ne rinkos priemonėmis. Lyginant su kapitalizmu, kur ekonomikoje gamybos ištekliai yra privati nuosavybė, socialistinė ekonomika turi du trūkumus: ji lėčiau reaguoja į vartotojų poreikius ir priešingai negu rinkos ekonomika, planinė ekonomika priklauso nuo ilgalaikių ir sunkiai keičiamų sprendimų. Rinkos ekonomikos kūrimas yra sudėtingas procesas. Jam reikia daug privačios nuosavybės, valdžios nekontroliuojamų įmonių, įstatymų sistemos ir stabilios valiutos. Sovietinė valdžia ir toliau neatidavė pagrindinio valstybės turto į privačias rankas, toliau subsidijavo valstybines įmones, o valiuta buvo toli gražu ne stipriausia. Sovietų sąjunga ėmė byrėti. Prasidėjo privatizacija. Privatizuotos įmonės anksčiau priklausė valstybei, pastaroji jas valdė. Jas pardavus paskiriems žmonėms arba kitiems privatiems verslams, jos tapo privačios.

Privati nuosavybė – vienas iš laisvosios
verslininkystės ramsčių


Verslo firmos ir jų darbuotojai aprūpina mus elektros energija, vandeniu, televizijos laidomis ir telefono ryšiais. Parduotuvių lentynos nukrautos kompaktiniais diskais, drabužiais ir kitais mums reikalingais daiktais. Kavinės arba picerijos tenkina vartotojų įgeidžius. Visa tai – veikiančios laisvosios verslininkystės ženklai. Mes, būdami vartotojais, taupytojais, firmų...