Privačios švietimo įstaigos steigimas

 5
Microsoft Word 374 KB
55 puslapiai

Verslo planas darzelis. Privataus vaikų darželio verslo planas. Verslo planas darzelis. Privataus vaikų darželio verslo planas.

SUMMARY
Private business becomes more and more important in the economy of Lithuania. It also penetrates in such area as education. But it is a very small tendency of private business penetration in preschool educational system in the meanwhile. There is evident only an educative standpoint of preschool educational institutions in the Lithuanian literature. So my project was performed in order to show preschool educational institution as business organization.
Aim of research - present the possibilities and expediency of establishment of preschool educational institution as business organization in Lithuania.
Object of research - established in a new private nursery-school conditionally named “Pasaka”.
Item of research - establishment and organization of work of private nursery-school.
Methods of research:
• Analysis and generalization of scientific literature.
• Statistical analysis and systematization of data.
• Analysis of law documents.
• Nonstructural interview.
• Interrogation of experts.
One main hypothesis was examined by this project: micro and macro environments of Lithuania are favourable to the establishment and effective work of preschool educational institution as business organization. Results of the research partly confirmed this hypothesis as the environment is equally favourable and adverse to the private preschool educational institution.
In general this study showed that preschool educational institution can be treated as business organization in Lithuania.

TURINYS

ĮŽANGA 7

1. IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS APŽVALGA 9

2. IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOS KAIP VERSLO ORGANIZACIJOS YPATUMAI 11

2.1. Organizacijos samprata ir klasifikacija 11
2.2. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos vieta ir ypatumai organizacijos tipų atžvilgiu 14
2.3. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos kaip verslo organizacijos veiklos kiekybinė išraiška 15

3. IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ RINKOS SITUACIJA LIETUVOJE 17

4. PRIVATAUS VAIKŲ DARŽELIO “PASAKA” VERSLO PLANO RENGIMO METODIKOS PAGRINDIMAS 21

4.1. Reziumė 21
4.2. Įmonės veiklos analizė 22
4.3. Siūlomo projekto esmė 22
4.4. Marketingo planas 22
4.5. Gamybos planas 24
4.6. Organizacinis planas 24
4.7. Finansinis planas 25
4.8. Rizikos įvertinimas 28

5. PRIVATAUS VAIKŲ DARŽELIO “PASAKA” VERSLO PLANAS 30

5. 1. Siūlomo projekto esmė 30
5. 2. Marketingo planas 31
5.2.1. Pagrindinės mikro ir makro aplinkos savybės 31
5.2.2. Aprėpiamos rinkos dalies išskyrimas ir jos apibūdinimas 42
5.2.3. Marketingo kompleksas 44
5.3. Organizacinis planas 51
5.4. Finansinis planas 53
5.4.1. Lėšų poreikio...