Prezidento v adamkaus biografija

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 33 KB
1 puslapis

Valdo adamkaus biografija. Valdo adamkaus biografija.

Valdas Adamkus gimė 1926 metų lapkričio 3 dieną Kaune tarnautoju šeimoje. Lanke Jono Jablonskio pradžios mokyklą, mokesi Kauno "Aušros" gimnazijoje.
Karo metais dalyvavo rezistencinėje veikloje. 1944-ųjų liepos mėnesį su tėvais pasitraukė į Vokietiją.
Vokietijoje Valdas Adamkus baigė lietuvių gimnaziją, įstojo į Miuncheno universitetą, Gamtos fakultetą.
1949 metais atvyko gyventi į JAV.
Iš pradžiu Valdas Adamkus dirbo darbininku automobiliu daliu gamykloje Čikagoje. Vėliau - braižytoju vienoje inžinerijos firmoje. 1960-aisiais baigė Ilinojaus universitetą, įgijo statybų inžinieriaus specialybę.
Aštuntojo dešimtmečio pradžioje jis buvo pakviestas dirbti i kuriamą JAV aplinkos apsaugos federalines valdžios instituciją - Aplinkos apsaugos agenturą. Vadovavo aplinkos apsaugos mokslinio tyrimo centrui, veliau buvo paskirtas penktojo regiono (Vidurio Vakaru) Aplinkos apsaugos agenturos administratoriaus pavaduotoju. 1981 metais Valdas Adamkus tapo šio regiono Aplinkos apsaugos agenturos administratoriumi.
Valdas Adamkus buvo aktyvus sporto veiklos dalyvis ir organizatorius. 1948 metais Vokietijoje įvykusioje Pavergtųjų tautų olimpiadoje lengvosios atletikos rungtyse laimėjo du aukso ir du sidabro medalius. Buvo Vyriausiojo fizinio auklėjimo ir sporto komiteto generaliniu sekretoriumi ir pirmininku.
1951 metais Valdas Adamkus įsteigė JAV lietuvių akademinį sporto klubą "LITUANICA".
Valdas...