Prezidentinio ir pusiau prezidentinio valdymo lyginamoji

Analizė
 5
Microsoft Word 68 KB
7 puslapiai

Turinys

Įvadas 2
I. Prezidentizmas 3
I.1 Prezidentizmo apibrėžimas 3
I.2 Stabilumo problema 3
I.3 Kitos prezidentizmo problemos 4
I.3.1 Prezidentų perrinkimas 4
I.3.2 Dvipartinio prezidentizmo pranašumas prieš daugiapartinį 4
I.3.3 Nesutampantys rinkimai 5
II. Pusiau prezidentizmas 5
II.1 Pusiau prezidentizmo samprata 5
II.2 Parlamento daugumos įtaka stabilumui 6
II.3 Stiprus ir silpnas prezidentas 7
II.4 Prezidentų ir ministrų pirmininkų konfliktas 8
III. Pavojai demokratijos stabilumui 8
Išvados 10
Literatūros sąrašas 11


ĮVADAS
Daug metų praleidusi TSRS sudėtyje Lietuva jau daugiau kaip dešimtmetį yra nepriklausoma. Atkūrusi nepriklausomybę mūsų valstybė turėjo nedelsiant pasirinkti institucijų sąrangos modelį. Šio modelio pasirinkimas yra ypač reikšmingas - ir reikšmingas pirmiausia demokratijos
stabilumo požiūriu.
Institucijų sąrangos modelis gali tapti visos politinės sistemos stabilumo garantu arba prisidėti prie jos pokyčių. Demokratinės valstybės atveju nuo sistemos stabilumo priklauso ir pačios demokratijos stabilumas. Ši institucinio modelio įtaka stabilumui gali būti dar didesnė jaunose demokratinėse valstybėse, kur politinė praktika dar visiškai nenusistovėjusi. Atsiranda netikėtų ir potencialiai pavojingų sprendimų bei konfliktų galimybė, politiniams veikėjams kyla daugiau paskatų mėginti iš naujo apibrėžti institucijų galių ribas. Todėl Lietuvai ši tema ypač aktuali.
Demokratijos stabilumo aspektu pusiau prezidentinis valdymo modelis yra kur kas prieštaringesnis negu prezidentinis. Jis ypač atviras įvairioms galimybėms, jo „žaidimo taisyklės“ gali būti įvairiai taikomos pagal konkrečią politinę padėtį, be to, jos suteikia daugiau laisvės politiniams sprendimams.
Taigi šiame darbe pabandysiu išdėstyti pagrindinius prezidentinio ir pusiau prezidentinio valdymų bruožus, pabandysiu apibendrinti šių sistemų privalumus ir trūkumus, panašumus ir skirtumus.

I. PREZIDENTIZMAS
I.1 Prezidentizmo apibrėžimas
Apibrėžti šį valdymo modelį iš tikrųjų nėra taip paprasta. Tikrai negalime teigti, kad visose prezidentinėse valstybėse šis modelis yra visiškai vienodas. Atsiranda daug ir įvairių atmainų kokiai nors šaliai ką nors pasiskolinus iš kitos sistemos, tačiau visų šių aspektų nagrinėjimas veikiausiai neatneštų daugiau aiškumo, o tik dar labiau supainiotų. Todėl protingiausia būtų aptarti grynai prezidentinę sistemą.
Pirmasis prezidentinės sistemos skiriamasis kriterijus – tiesiogiai arba beveik tiesiogiai visuotiniai valstybės vadovo rinkimai nustatytam laikotarpiui (kuris gali...