Prekybos marketingas

Rašinys
 5
Microsoft Word 240 KB
35 puslapiai

34 psl 2002 b. alboroviene prekybos marketingo mokomoji knyga. 34 psl 2002 b. alboroviene prekybos marketingo mokomoji knyga.

Birute Alboroviene,
PREKYBOS MARKETINGO Mokomoji knyga
Vilnius, 2002
TURINYS
Ivadas 4
Prekybos marketingo atsiradimo priezastys ir esminiai bruozai 5
Prekybos imones marketingo komplekso elementai ir aplinka 7
Prekybos imoniu_ riisys 19
Prekybos imones vietos parinkimas 34
Asortimento ir paslaugu_ politika 44
Kainu_ politika 53
Reklamos politika 63
Prekybos imones marketingo planas 70

Literature 80
Tikslo orientacija numato, kad pastangos turėtų būti nukreiptos į klientą
ar vartotoją, o tenkinant jo reikmes būtų siekiama verslo įmonės tikslų,
dažniausiai pelno, įėjimo į rinką, rinkos dalies įgijimo ir pan.
Sisteminis požiūris reiškia visumos organizavimą į sistemą, arba skirtingų
vienetų grupės organizavimą į nuosekliai integruotą visumą. Svarbiausias
sisteminio požiūrio reikalavimas -suprasti ir pažinti, kad visuma susideda
iš elementų, tačiau jos negalima pažinti nagrinėjant tik ją sudarančius
elementus.1
Prekybos marketingo objektas yra prekybos įmonė, pateikianti pirkėjams savo
specifinę "produkciją". Prekybos marketingo tikslas - sukurti ir išlaikyti
vartotojams (tam tikram jų segmentui) patrauklų prekybos įmonės tipo
įvaizdį.
Pramonės įmonės rūpinasi tik savo gaminamos produkcijos, kuri paprastai
nepasižymi didele įvairove, realizavimu, tuo tarpu prekybos įmonėse
realizuojamos daugelio gamintojų, neretai konkuruojančių, prekės.2
Prekybos marketingo dalykas susideda iš temų, apimančių marketingo
komplekso elementus ir aplinką, verslo įmonės vietos parinkimą, asortimento
ir paslaugų politiką, kainų politiką, reklamos politiką bei prekybos įmonės
marketingo planą.
Žemiau pateikiu mokymosi priemonės struktūrines dalis.
- Prekybos marketingo atsiradimo priežastys ir esminiai bruožai;
Prekybos įmonės marketingo komplekso elementai ir aplinka; Prekybos įmonių
rūšys; Prekybos įmonės vietos parinkimas; Asortimento ir paslaugų politika;
Kainų politika; Reklamos politika; Prekybos įmonės marketingo planas.
Ši mokymo priemonė padės Jums studijuojant prekybos marketingo dalyką taip
pat pradedant prekybos verslą. Steigiant prekybos įmones ir joms pradėjus
veikti, įmonių savininkams ar jų vadovams tenka priimti daugybę sprendimų -
nustatyti prekių asortimentą, pasirinkti kainų, paslaugų, rėmimo politikas
bei planuoti pačią marketingo veiklą.
1 Pranulis V., Pajuodis A., Urbonavičius S., Virvilaitė R. Marketingas.
The Baltic Press. 2000, p.20.
2 Pajuodis A. Mažmeninės prekybos marketingas. V.1995, p.4.
B.Alborovienė
1. PREKYBOS MARKETINGO ATSIRADIMO PRIEŽASTYS IR JO ESMINIAI...