Prekių grąžinimų ir nukainojimų finansinės apskaitos ir mokesčių tikslais ypatumai

Referatas
 5
Microsoft Word 52 KB
5 puslapiai

TURINYS

ĮVADAS 3
1. OPERACIJŲ REGISTRAVIMAS FINANSINĖJE APSKAITOJE IR PATEIKIMAS ATSKAITOMYBĖJE 4
2. PREKIŲ GRĄŽINIMO IR NUKAINOJIMO DOKUMENTAVIMAS 6
3. PREKIŲ GRĄŽINIMO ĮTAKA MOKESČIAMS APSKAIČIUOTI 8
LITERATŪRA 9
PRIEDAI 10

ĮVADAS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS:
Prekės – turtas, pirktas perparduoti, ir įmonės pagaminta produkcija, skirta parduoti.
Ataskaitinis laikotarpis – laikotarpis, kurio finansinė atskaitomybė yra rengiama.
Pardavimo pajamos – ekonominės naudos padidėjimas dėl prekių pardavimo ir paslaugų teikimo per ataskaitinį laikotarpį, pasireiškiantis įmonės turto padidėjimu arba įsipareigojimų sumažėjimu, kai dėl to padidėja nuosavas kapitalas, išskyrus papildomus savininkų įnašus.
Finansinę apskaitą ir atskaitomybės sudarymą reglamentuoja teisės aktai, tačiau prekybos nuolaidų, prekių grąžinimo ir nukainojimo apskaita juose aptariama mažai. Svarbiausios nuostatos išdėstytos LR Vyriausybės 1993-10-27 nutarimu Nr. 804 patvirtintos Pajamų ir sąnaudų pripažinimo apskaitoje tvarkos 24 punkte: „į uždirbtas pajamas neturi būti įskaitytos prekybos nuolaidos (diskontai), kuriomis pasinaudojo pirkėjai. Jeigu numatoma, kad pirkėjai šiomis nuolaidomis pasinaudos vėliau, apskaičiuota pardavimų nuolaidų suma taip pat neturi būti įskaityta į pardavimus“. Apskaitoje registruojamos tik po pardavimo momento suteiktos prekybos nuolaidos ir diskontai.
Sudarant metinę atskaitomybę, pelno (nuostolio) ataskaitoje įrašomi šių sąskaitų likučiai.
Pardavėjo apskaitoje:
Pardavimai Parduotų prekių savikaina
- -
Prekių grąžinimai Grąžintų prekių savikaina
-
Prekių nukainojimai
_________________ ______________________
= Grynieji pardavimai = Grynoji parduotų prekių savikaina

1. Operacijų registravimas finansinėje apskaitoje ir pateikimas atskaitomybėje

Finansinę apskaitą ir atskaitomybės sudarymą reglamentuoja teisės aktai, tačiau prekybos nuolaidų, prekių grąžinimo ir nukainojimo apskaita juose aptariama mažai. Svarbiausios nuostatos išdėstytos LR Vyriausybės 1993-10-27 nutarimu Nr. 804 patvirtintos Pajamų ir sąnaudų pripažinimo apskaitoje tvarkos 24 punkte: „į uždirbtas pajamas neturi būti įskaitytos prekybos nuolaidos (diskontai), kuriomis pasinaudojo pirkėjai. Jeigu numatoma, kad pirkėjai šiomis nuolaidomis pasinaudos vėliau, apskaičiuota pardavimų nuolaidų suma taip pat neturi būti įskaityta į pardavimus“. Apskaitoje registruojamos tik po pardavimo momento suteiktos prekybos nuolaidos ir diskontai. Pardavimo metu žinomos nuolaidos, kurios dažniausiai reklamos tikslais įrašomos ir sąskaitose faktūrose, turėtų būti...