Pranciškus skorina ir knygų leidybos pradžia ldk

Istorijos analizės
Analizė
 5
Microsoft Word 60 KB
6 puslapiai

ĮVADAS


Spaudos išradimas yra vienas reikšmingiausių žmonijos kultūros laimėjimų.Pirmiausia knygų,šiek tiek vėliau žurnalų,bei kitokios poligrafijos produkcijos spausdinimas užėmė prideramą vietą ir tapo neatskiriama žmonijos buities dalimi.Net radijo,televizijos ir moderniosios kompiuterijos amžiuje knyga neprarado reikšmės,ji išliko pakankamai svarbi žmogaus palydovė.Apskritai,spaudos padedami mes galime susipažinti su senove,taip pat galime sekti mūsų dienų aktualijas.
Organizuotas knygų leidybos ištakų reikėtų ieškoti šumerų,egiptiečių,kinų bei indų valdovų rūmuose.Šiose šalyse dar gerokai prieš mūsų erą imta steigti knygų perrašinėjimo dirbtuves.Ypač plačiai organizuotas knygų perrašinėjimas,pasiskirsčius atskirais darbais(vienas diktuoja tekstą,kitas rašo,dar kiti-rubrikatoriai-piešia inicialines raides,iliustracijas).VII-IX amžiuje knygų perrašinėjimu garsėjo Airijos vienuolynai,o nuoXII amžiaus Vakarų Europos universitetai.
Nauja pakopa,kuri įtakoja ir Lietuvos knygų leidimo pradžią,prasideda nuo Johano Gutenbergo spaudos išradimo.Tai įvyko apie 1448 m.kuomet jis ėmė kurti tuo laiku naują spausdinimo būdą ir išspausdino pirmąsias knygas.Tas išradimas atvėrė kelią knygai,mokslui švietimui ir sparčiai paplito į Europą1.
Spaudos išradimas Lietuvą pasiekia XVI amžiuje.Tuo metu Lietuvos feodalinė ekonomika pasiekė aukštą lygį.Plito renesanso ir humanizmo idėjos.XVI amžiuje jau veikia spaustuvės,pasirodo pirmosios knygos.Spaudos išradimas,yra dėsninga pasekmė renesanso epochos,ne veltui,F.Engelsas rašė,kad tai didžiausias progresyvus perversmas,kurį ligi šiol buvo išgyvenusi žmonija.
Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje surado savo antrąją tėvynę Vilniaus,ir apskritai visos LDK spaudos pradininkas,įžymus humanistas,“septynių mokslų daktaras“ Pranciškus Skorina.Pranciškaus Skorinos pastangomis įkuriama pirmoji mums žinoma tokio pobūdžio spaustuvė Rytų Europoje.
Savarankiško darbo rašymui rėmiausi pakankamai vertingomis knygomis.Emilijos Liegutės knyga „Pranciškus Skorina:palikti šlovę ir atminimą savo2“ .Knyga parašyta su didele pagarba šiam europinio masto vyrui.Iki šiol apie šio vyro nuveiktus darbus galėjome pasiskaityti kultūros istoriko,bibliotekininko Levo Vladimirovo mokslinėje studijoje“Pranciškus Skorina-Vilniaus spaudos pradininkas3“.Rašytojos Emilijos Liegutės knyga kitokio pobūdžio:jos rašymas nėra nei mokslinis,nei publicistinis.Nebent šiek tiek“sausesnė“yra pirmoji knygos dalis-glausta dokumentuota P.Skorinos biografija.Glaustai apie šį spaustuvininką,jo gyvenimą,darbus galime atrasti „Vilniaus miesto istorijos...