Praktikos atsakaita uab Lietuvos gelezinkeliai

Referatas
 5
Microsoft Word 66 KB
7 puslapiai

Turinys


Įvadas 3
1.Apie įmonę 4
2. AB „Lietuvos geležinkeliai“valdymo struktūra 5
3. AB „Lietuvos geležinkeliai“ryšių su visuomene ir reklamos skyrius 7
4. AB „Lietuvos geležinkeliai“ ryšių su visuomene ir reklamos skyriaus struktūra 7
5 AB „Lietuvos geležinkeliai“marketingo sprendimai 9
5.1. Produktų ir paslaugų spendimai 10
5.2. Kainos sprendimai 11
5.3. Rėmimas ir reklama 11
6 AB „Lietuvos geležinkeliai“reklamos projektai 12
Išvados ir pasiūlymai 14
Literatūra 15

Įvadas

Lietuvos transporto sistema iš esmės patenkina šiandieninius šalies transporto rinkos poreikius. Tačiau atsižvelgiant į Lietuvos, kaip tranzito šalies geografinę padėtį, transporto sistemai keliami nauji uždaviniai-gerokai padidinti keleivių bei krovinių pervežimo apimtis, harmoningai integruotis į Vakarų Europos transporto rinką. Pirmiausiai, turėtų būti panaikintos geležinkelio plėtrą stabdančios kliūtys, t.y. sukurta tinkama šiuolaikinio transporto infrastruktūra, tarpusavyje suderinti tinklai bei sistemos, nuolat ieškoma naujų gamybos technologijų, tikslingai paskirstomos lėšos, nuolat siekiama produktyvumo bei teikiamos patikimos paslaugos, pateikiant pagrįstus vartotojų lūkesčius.
Kad geležinkeliai galėtu konkuruoti su kitomis transporto rūšimis reikalingos net tik didžiulės investicijos į infrastruktūros modernizavimą, bet ir efektyvios reklamos.
Norint įmonei įsitvirtinti konkurencingoje rinkoje ir gauti didesnį pelną reikia geros reklamos, kuri atskleistų įmonės veiklą, praneštų apie rinkoje esančią prekę ir paslaugą bei išpopuliarintų prekinį ženklą, be kurio šių dienų įmonė neišsiverstų.


Taigi šios praktikos darbo tikslas :
1 Susipažinti su įmonės reklamos padalinio veikla bei vykstančiais telekomunikacijos procesais;
2 Sudaryti įmonės organizacinę valdymo ir funkcinę struktūras, įvardinti pagrindines įmonės valdymo problemas, privalumus ir trūkumus;
3 Susipažinti su esama ir reklamos projektų situacija įmonėje(vykdyti ir šiuo metu vykdomi);
4 Išanalizuoti taikomas rinkodaros priemones ir pasirenkant kiekybinio ir kokybinio tyrimo metodus, išskirkite reklamos komunikacijos problemas, privalumus ir trūkumus.
5 Pateikti pasiūlymus reklamai tobulinti.

1 Apie įmonę

AB „Lietuvos geležinkeliai“- viena didžiausių šalies bendrovių, teikianti krovinių ir keleivių pervežimo paslaugas. Pagrindiniai šios įmonės tikslai yra vykdyti Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos politiką, užtikrinti saugų geležinkelių transporto eismą ir geležinkelių transporto paslaugų teikimo...