Ppo

 5
Microsoft Word 149 KB
20 puslapiai

Įvadas
Plėtojantis rinkos santykiams tiek Lietuvoje, tiek kitose pasaulio šalyse, atsiranda galimybė ir ūkio subjektams plėsti savo veiklą ne tik šalies viduje, bet ir už jos ribų. Tos įmonės, kurios jau pradėjo internacionalizuoti savo veiklą, pastebėjo, kad užsienio rinkos ne tik atveria naujas galimybes, bet ir kelia gana griežtus reikalavimus.
Turbūt vieninga visų šalių nuomonė, jog prekybos ir ekonomikos tarptautiniai ryšiai turi kelti jų gyvenimo lygį, užtikrinti visišką užimtumą ir nuolatinį realių pajamų bei mokiosios paklausos didėjimą, plėtoti prekių ir paslaugų gamybą bei plėsti jų prekybą. Bet nei viena šalis nenori jausti diskriminacijos, nesąžiningos konkurencijos ar interesų pažeidimo. Priešingai ji siekia laisvesnės ir teisingesnės politikos propagavimas, mažinant muitus ir šalinant kitus apribojimus, trukdančius vystytis tarptautinei prekybai, ir kad kiekviena šalis – partnerė vienodai palankiai traktuotų jos prekes ir paslaugas.
Siekiant užtikrinti aukščiau išvardintus ir dar daugelį kitų šalių lūkesčius tarptautinėje rinkoje GATT (liet. Bendrasis susitarimas dėl muitų tarifų ir prekybos) pagindu buvo sukurta Pasaulinė Prekybos Organizacija - PPO. Reikia atminti, kad Europos Sąjunga (ES) yra PPO steigėja ir ji vadovaujasi tarptau¬tinėmis taisyklėmis, šiuo atveju PPO dokumentais, kuriuos ES do¬kumentai vadina PPO globojamais dokumentais . Nebūdama PPO nare, šalis negali būti ES nare. Tad matome, jog PPO svarba yra didelė, kurią ir stengsimės apžvelgti savo referate.
Taigi mūsų darbo objektas yra pasaulinė prekybos organizacija - PPO.
Darbo tikslas – išsiaiškinti PPO atsiradimo kilmę ir jos svarbą organizacijai priklausiančioms šalims.
Pagrindiniai darbo uždaviniai:
1. išsiaiškinti PPO sąsają su GATT;
2. aptarti pagrindinius PPO veiklos principus ir jų svarbą;
3. išsiaiškinti PPO nuostatas;
4. apžvelgti PPO funkcijas ir jų svarbą organizacijos šalims;
5. aptarti Lietuvos kaip narės vaidmenį organizacijoje ir išnagrinėti atsiradusius trūkumus bei privalumus;
6. apžvelgti Lietuvos įsipareigojimus PPO.
Darbas apima 32 puslapius, įskaitant priedus. Medžiagą suprasti padeda 1 lentelė ir 3 paveikslai.

1. Pasaulinė prekybos organizacija

Pasaulio prekybos organizacija – PPO (World Trade Organization - WTO) - buvo įkurta 1995 m. sausio 1 dieną, pakeitus nuo 1947 m. pasaulinę prekybą reguliavusį bendrąjį susitarimą dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT). Šios organizacijos veikla pagrįsta GATT pagrindiniais principais bei nuostatomis. GATT - vienas svarbiausių tarptautinių prekybinių susitarimų, turėjusių įtakos pasaulinės prekybos...