Populiacijų dinamika

Referatas
 5
Microsoft Word 55 KB
5 puslapiai

Populiacijos dinamika referatas. Populiacijos dinamika referatas.

POPULIACIJŲ DINAMIKA

Populiacijos individų gimstamumas

Gimstaumas- tai naujų individų skaičius, atsiradęs per laiko vienetą populiacijoje. Ekologijoje skiriami du gimstamumo tipai: maksimalus ir ekologinis.
Maksimalus, arba absoliutus gimstamumas- tai maksimalus naujų individų atsiradimas idealiomis aplinkos sąlygomis, kai nėra tiesiogiai ribojančių aplinkos veisnių. Toks gimstamumas būna pastovus.
Ekologinis gimstamumas reiškia populiacijos individų padidėjimą esant faktinėms aplinkos sąlygoms. Šis gimstamumo tipas nėra pastovus ir keičiasi priklausomai nuo populiacijos sudėties, dydžio bei aplinkos. Gimstamumas gali būti teigiamas arba nulinis. Skirtingų organizmų grupių gimstamumas yra nevienodas ir daugiausia priklauso nuo rūšies biologinių savybių. Pagal dauginimąsi per visą gyvenimo trukmę, išskiriama: monocikinės ir policiklinės rūšys. Monociklinių rūšių paprastai trumpas amžius ir jos dauginasi tik vieną kartą. Polociklinės rūšys dauginasi arba duoda palikuonių kelis ar keliolika kartų.

Populiacijos individų mirtingumas

Mirtingumas- tai populiacijos individų žuvimas per atitinkamą laiko tarpą. Mirtingumas priklauso nuo daugelio priežasčių: genetinio ir fiziologinio individų pilnavertiškumo, nepalankių aplinkos sąlygų, plėšrūnų, parazitų, ligų ir kt. Šie aplinkos veiksniai skirtingai veikia įvairių rūšių organizmus įvairiose jų vystymosi stadijose. Mirtingumas, kaip ir gimstamumas, yra ekologinis ir minimalus.
Ekologinis mirtingumas- tai populiacijos individų žuvimas esant tam tikroms aplinkos sąlygoms. Tai nėra pastovus populiacijos dydis, jis kinta priklausomai nuo aplinkos poveikio ir pačio populiacijos.

Populiacijos augimo greitis

Populiacija nuolat kinta, todėl svarbu žinoti ne tik jos dydį, sudėtį, bet ir tai, kaip ji keičiasi iekvienu momentu. Žinodami populiacijos kitimo greitį, galime spręsti apie daugelį jos svarbių savybių. Kitimo greitį galime nustatyti dalijant individų skaičių iš laiko, per kurį tas skaičius pakito.
Kiekviena populiacija, jai jos neriboja aplinkos abiotiniai ir biotiniai veiksniai, teoriškai gali didėti iki neriboto skaičiaus. Šiuo atveju populiacijos augimo greitis priklausys tik nuo biotinio potencialo dydžio, būdingo šiai rūšiai. Biotinio potencialo terminą 1928m pirmasis pavartojo R.Čapmenas. Šis rodiklis parodo vienos poros (arba vieno individo) teorinį palikuonių maksimumą per tam tikrą laiką arba per visą gyvenimą.
Individų išgyvenimas

Tirian populiaciją paprastai domimasi, kiek individų išliko, todėl grafiškai galima pavaizduoti populiacijos individų išgyvenimo kreives. E.Odumas pateikia...