Popiečių ir rytmečių pravedimo metodika

Referatas
 5
Microsoft Word 39 KB
3 puslapiai

Įvadas
Tu esi viskas: tavo mintys, tavo gyvenimas, tavo realybe tampančios svajonės. Esi viskas, kuo pasirenki būti. Kaip begalinė yra Visata, taip ir tavo galimybės – neribotos. Shad Helmstetter
Leiskime vaikams gyventi šventėmis, jas kurti ir save išreikšti. Popietės ir šventės sujungia mokyklos bendruomenę, padeda tripusei sąveikai “Mokykla-vaikas-šeima”. Tai tarsi mokymasis neformalioje aplinkoje, kur vyrauja teigiamos emocijos, kūrybinė laisvė. Kiekvienas gali rasti sau vietą, išreikšti save. Tai puiki galimybė būti savimi, pažinti savo gebėjimus, bei juos plėtoti.
Piliečio ugdymas turi apimti mokymą ir mokymąsi, lavinimą ir lavinimąsi, auklėjimą ir saviauklą. Vien pamokoje neįmanoma padaryti visko, kad atsiskleistų moksleivių gabumai, vystytųsi kūrybinės galios, taip pat patenkinti prigimties reikmes, saviraiškos, meilės ir pagarbos, prasmės, tvarkos ir darnos poreikius.
Piliečio ugdymas pasieks savo tikslą, kai moksleiviai įgis pilietinių, politinių žinių ir išsiugdys dorines bei socialines vertybes, reguliuojančias jų veiklą ir elgesį visuomenėje. Reikia ugdyti pagarbą viskam: žmonėms, visuomenei, Tėvynei. Siekiama, kad mokiniai įgytų svarbiausius savo tautos identiškumo bruožus, t.y. užaugtų Lietuvos valstybės piliečiais.
Ugdyti pagarbą žmogaus darbui, praeičiai padeda įvairių švenčių organizavimas. Išvykų, ekskursijų metu mokiniai susipažįsta su praeities gyvenimo pėdsakais: piliakalniais, pilkalniais, senomis kapinaitėmis ir kt,; vertingesniais žmonių rankomis sukurtais paminklais: senais pastatais, senoviškomis kaimo sodybomis, bažnyčiomis, koplytėlėmis, vandens malūnais ir pan.; kur gyveno, dirbo, kūrė daraktoriai, knygnešiai, rašytojai,
3.
dailininkai, mokslininkai, nacionalinio judėjimo dalyviai ir kt. tautai nusipelnę žmonės.
Lietuvių tautos tradicijos susijusios su svarbiausiais žmonių gyvenimo įvykiais (vestuvės, krikštynos, laidotuvės); su kalendorinėmis šventėmis (Kūčios, Kalėdos, Naujieji metai, trys Karaliai, užgavėnės, Pelenų diena, Verbų sekmadienis, Velykos, Motinos diena, Šeštinės, Sekminės, Tėvo diena, Joninės, Žolinės, Vėlinės); tautinėmis...