Politologija

Įvadas. Istorijos bėgyje susiformavo ne viena politinė ideologija. Populiariausios išlikusios iki šių dienų egzistuojančios ir šiandieninėje europoje. Liberalizmo konservatizmo demokratinio socializmo idėjos priimtinos įvairioms visuomenės grupėms ir valdančiosioms organizacijoms. Šiomis ideologijomis vadovaujasi nemažai šiuolaikinės europos valstybėse veikiančių partijų. ...
Politologija,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
Klaipėdos universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Socialinės geografijos katedra. Egidijus songaila. I kurso studentas. Politinė kultūra pagal g. Almondą. Referatas. Projekto vadovas. Doc. Dr. Vaclovas anuškevičius. Klaipėda. Turinys. Politinės kultūros sąvoka. Politinės kultūros struktūra. Politinės kultūros tipologija. Išvados. Literatūros sąrašas. Įžanga. Prieš ...
Politologija,  Referatai,  7 psl.
2011 06 25
Fašizmas ir jo vykdoma antisemitizmo politika. Po pirmojo pasaulinio karo prie kitų dešiniųjų ideologijų prisidėjo. Fašizmas. Istorijoje fašizmas reiškėsi trimis pavidalais kaip politinė. Idėja politinis judėjimas ir valdžios sistema. Pirmuoju pavidalu fašizmas. Pasireiškė daugelyje pasaulio šalių įvairiomis formomis. Antruoju pavidalu. Fašizmas pasirodė daugelyje ...
Politologija,  Referatai,  14 psl.
2011 06 25
...
Politologija,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
Generolo jono žemaičio lietuvos karo akademija. Politikos mokslų katedra. 1-o kurso 034 būrio kariūnas edgaras čerškus. Interesų grupės ir jų vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje. Rašto darbas. Darbo vadovėdoc. Dr. J. Novagrockienė. Vilnius. Turinys. Įžanga. Interesų grupių klasifikacija pagal almond ir tipų apibūdinimas. Interesų grupių ir vyriausybės sąveikos modeliai. ...
Politologija,  Referatai,  4 psl.
2011 06 25
Who is an intellectual. Who is an intellectual before answering such a difficult question first of all i want to mention how to describe intellectuals as they appear to us in the 19th century and beyond. According to bauman the word intellectual itself appeared for the first time in public discourse in france in the year. This term describes certain individuals who posses high class knowledge. ...
Politologija,  Referatai,  3 psl.
2011 06 25
Eu integracija. Turinys. Įžanga. Europos bendrijos kūrimas. Pradinis kūrimosi etapas 1945 – 1949 m. Galutinis europos bendrijos etapas 1950 –. Laisvas asmenų darbo jėgos judėjimas. Laisvas prekių judėjimas. Europos sąjungos organizacinė struktūra. Literatūra. Įžanga. Dar prieš europos bendrijos įkūrimą ir jos peraugimą į europos sąjungą galime aptikti įvairių minties ...
Politologija,  Referatai,  12 psl.
2011 06 25
...
Politologija,  Konspektai,  9 psl.
2011 06 25
...
Politologija,  Analizės,  5 psl.
2011 06 25
Kolpingo kolegija. Teisės specialybė. Valdžia. Politologijos referatas. 2002-11-. Kaunas. Ii. Turinys. Įvadas. Valdžios šaltiniai. Akivaizdi ir neakivaizdi valdžia. Valdžia pagal politologą j. Viatrą. Valdžios samprata. Valdžia ir valdžios santykiai. Vykdomoji valdžia. Teisminė valdžia. Išvados. Literatūra. Iii. Įvadas. Bendras žmonių gyvenimas turi būti organizuojamas ...
Politologija,  Referatai,  10 psl.
2011 06 25
Vilniaus universitetas. Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas. Viešojo administravimo magistro programa. Interesų grupės ir vyriausybės politika. Žiniasklaida kaip interesų grupė. Rašto darbas. Vilnius 2003 m. Gruodžio. Turinys. I. Ižanga?????????????????????????????. Ii. Žiniasklaida kaip interesų grupė esminiai aspektai. Žiniasklaidos kaip interesų grupės ...
Politologija,  Kursiniai darbai,  27 psl.
2011 06 25
Turinys. Naujos institucinės sąrangos paieška ????????????. Prezidento institutas ????????????????????. Prezidentas ?????????????????????????. ?. Prezidentui suteiktos pareigos ir galios ????????????????. Įvadas. Po ilgų praleistų tsrs sudėtyje metų lietuva vėl tapo nepriklausoma. Tačiau atgavus nepriklausomybę iškilo daug klausimų ir problemų pagrindinė – kaip nepakartoti ...
Politologija,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
Kauno technologijos universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Europos integracijos katedra. Es transporto politikos tikslai ir principai. Kursinis darbas. Atliko sm 41 studentas gytis furmanavičius. Tikrino dėst. Neringa narbutienė. Kaunas. Turinys. Įvadas. Es transporto politikos tikslai ir principai. Antžeminis transportas. Ekonominė sausumos transporto politika. Bendros transporto ...
Politologija,  Kursiniai darbai,  7 psl.
2011 06 25
Jav konstitucija. 1987 m. Geguzes menesi filadelfijoje pirmoji jav sostine buvo susauktas konventas naujai konstitucijai parengti. Buvo parengta konstitucija pagal kuria jav buvo paskelbta federaline sajungine valstybe kurioje kiekviena valstija islaike savo autonomija. Jav valstybines santvarkos pagrinda sudare valdziu atskyrimo principas. Pagal si principa istatymu leidziamoji valdzia ...
Politologija,  Konspektai,  5 psl.
2011 06 25
Tautinė autonomija. Susikūrus nepriklausomai lietuvos valstybei žydams buvo suteikta plati kultūrinė tautinė autonomija žymiai platesnė negu kitose europos šalyse. Lietuvoje tada gyveno. Žydų t. Y. Krašto gyventojų. 1919 m. Rugpjūčio 5 d. Deklaracijoje pasirašytoje užsienio reikalų ministro augustino voldemaro skelbiama kad žydų tautos nariai lygiai su kitais piliečiais be ...
Politologija,  Referatai,  2 psl.
2011 06 25