Politologija

Turinys. Įvadas - 2 psl. Pietų afrikos valstybė istorija ir dabartis - 4 psl. Korupcija pietų afrikoje - 5 psl. Kovos su korupcija strategijos - 10 psl. Išvados - 19 psl. Literatūros šaltiniai - 20 psl. Įvadas. Nei vienoje visuomenėje nerasime jos narių elgesio taisyklių kodekso. Tokiame kodekse turėtų atsispindėti visos toje visuomenėje egzistuojančios moralinės ir etinės ...
Politologija,  Referatai,  11 psl.
2011 06 25
Europos sąjunga - tai europos valstybių asociacija siekianti platesnės ir gilesnės ekonominės bei politinės joje dalyvaujančių šalių integracijos. Es istorijos pradžia sietina su trimis europos bendrijomis 1951 m. Paryžiuje įsteigta europos anglių ir plieno bendrija 1957 m. Romoje įsteigtos europos atominės energetikos bendrija ir europos ekonominė bendrija. 1967 m. Liepos 1 d. ...
Politologija,  Referatai,  9 psl.
2011 06 25
Es ištakos. Baigiantis antrajam pasauliniam karui kai vokietijos karinė galia buvo palaužta europoje vėl atgijo judėjimas už valstybių susivienijimą. Jį sąlygojo daugybė įvairiausių motyvų iš kurių svarbiausi buvo šie. Poreikis sparčiau plėtoti pokario ekonomiką. Prekybos europoje liberalizavimas. Naujo ginkluoto konflikto baimė. Efektyvios atsvaros rytų blokui sukūrimas. ...
Politologija,  Referatai,  7 psl.
2011 06 25
...
Politologija,  Kursiniai darbai,  30 psl.
2011 06 25
Centrinis bankas finansų ir kredito svarbiausia institucija atsakanti už valstybės finansus ir nacionalinės valiutos stabilumą pinigų rinkos kredito ir atsiskaitymų sistemų patikrinimą ir funkcionavimą. Centrinis bankas įgivendina valstybės kartais valstybių grupės pinigų politiką prižiūri valstybės komercinių bankų ir kitų kredito instituciją saugo ir valdo valstybės ...
Politologija,  Referatai,  2 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas?????????????????. ????. ?3psl. Nauda ir praradimai įstojus lietuvai į europos sąjungą ???????. ?. ?. 4psl. Euro privalumai ir trūkumai ???????. ???????. ?7psl. Darbo politika???????. ????????. ?. 7psl. Švietimas???????. ????????. ?. 8psl. Žemės pardavimo klausimas??????????????. ?. 9psl. Lietuvos ūkio likimas įstojus lietuvai į es???????. ?. ?10psl. Lietuvos įtaka ...
Politologija,  Referatai,  10 psl.
2011 06 25
Gyvename labai permainingame pasaulyje kuris daugeliui atrodo nuostabus įkvepiantis kartais įdomus bet keliantis siaubą. Tai kraštutinumų laikotarpis. Ekonominės pažangos bet kartu moralinio nuosmukio beprotiškų linksmybių nežabota galimybė. Turbūt vienas ryškiausių mūsų eros amžius – tai dvidešimtas amžius didingų mokslinių pasiekimų pažangių technologijų atsiradimų ...
Politologija,  Referatai,  2 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. I lsdp ir ldp veikla revoliucijos laikotarpiu. Lietuvos socialdemokratų partija 1905 m. Lietuvių lietuvos demokratų partija 1905m. Lsdp ir ldp konkurencinė kova. Ii didysis vilniaus seimas. Lietuvių suvažiavimo organizavimas. Didžiojo vilniaus seimo eiga. Didžiojo vilniaus seimo reikšmė. Išvados. Literatūros sąrašas. Įvadas. Konservatyvi ir šovinistinė ...
Politologija,  Referatai,  9 psl.
2011 06 25
P a t e n t ų. Įstatymas. 1994 m. Sausio 18 d. Nr. I-. Vilnius. Įstatymas įteisina išradimus kaip pramoninės nuosavybės. Objektus reglamentuoja fizinių ir juridinių asmenų teises bei. Pareigas atsirandančias sukūrus išradimus suteikia šiems. Išradimams teisinę apsaugą. I skirsnis. Išradimų apsauga. 1 straipsnis. Išradimų apsaugos forma. Išradimų apsaugos forma yra patentas ...
Politologija,  Referatai,  13 psl.
2011 06 25
Turinys. Turinys. Įvadas. Pirmosios konstitucijos. Konstitucijų paskirtis. Konstitucionalizmas lietuvoje. Konstitucinė priežiūra. Išvados. Įvadas. Šio darbo tikslas yra išsiaiškinti konstitucijos paskirtį. Valstybės konstitucijos skiriasi pagal savo turinį o tai priklauso nuo valdžios kilmės politinio režimo istorinių sąlygų ir panašiai. Mūsų šimtmečio pradžioje g. ...
Politologija,  Referatai,  19 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. ?williams?lietuvoje. Naujasis kompanijos ?williams international? partneris. ?jukos? kapitalas. ?jukos? planai. M. Pirmo ketvirčio apžvalga. M. 2-sis ketvirtis. ?mažeikų naftos?langas į ateitį -kremliaus rankose. Išvados. Įvadas. Ab ?mažeikių nafta? yra ne tik naftos perdirbimo bet ir transportavimo kompanija didžiąją dalį pajamų gaunanti iš naftos perdirbimo ir ...
Politologija,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
Įvadas. Rinkimų paskirtis yra demokratijos įgyvendinimas tautos atstovų išrinkimas ir valstybės valdžios institucijų suformavimas. Rinkimų procedūros metu valstybės piliečiai - rinkėjai iš daugelio kandidatų išsirenka tuos asmenis kuriais labiausiai pasitiki ir kuriems sutinka suteikti teisę valdyti valstybę. Per rinkimus vyksta aštri kova tarp įvairių politinių partijų bei ...
Politologija,  Referatai,  12 psl.
2011 06 25
Įvadas. Nuo senų laikų moterys europos civilizacijoje – kaip ir daugelyje kitų – buvo nelygiateisės vyrams. Būtent iš tokios patriarchalinės visuomenės išsivystė dabartinė europa. Xxi amžiuje politinės ir kultūrinės europos civilizacijos ribos siejamos su europos sąjungos ribomis kurioje jau deklaruojama kad moterys ir vyrai privalo būti lygiateisiais. Tačiau praktiškai ...
Politologija,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Lietuvos seimo istorinė raida. Seimų seka lietuvoje. Seimas. Seimo struktūra. Lietuvos respublikos seimo funkcijos. Lr seimo vieta politinėje sistemoje. Išvados. Naudota literatūra. Įvadas. Parlamentas – valstybės valdžios institucija be kurios neįmanoma įgyvendinti šiuolaikinės atstovaujamosios demokratijos. Jis dažnai laikomas demokratijos simboliu kuris ...
Politologija,  Referatai,  7 psl.
2011 06 25
Teisingumas ir vidaus reikalai. Bendradarbiavimas teisingumo ir vidaus reikalų srityje – bendra europos sąjungos valstybių politika kuria siekiama sukurti sąlygas laisvam asmenų judėjimui sąjungoje. Šios politikos vykdymo pradžia reikėtų laikyti xx a. Aštuntajame dešimtmetyje išptėtotas tarpvyriausybinio bendradarbiavimo formas tokiose opiose srityse kaip kova su tarptautiniu ...
Politologija,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25