Politologija

Turinys. Įvadas. Fašistinis mitas. Adolfas hitleris. Gestapas. Holokaustas. Antrojo pasaulinio karo priežastys. Fašizmas ir komunizmas. Išvados. Naudota literatūra. Įvadas. Po pirmojo pasaulinio karo prie dešiniųjų ideologijų prisidėjo fašizmas. Fašizmas pasireiškė daugelyje pasaulio šalių įvairiomis formomis intelektualiniais paiūlymais arba tiesiog kaip informacija. ...
Politologija,  Referatai,  12 psl.
2011 06 25
...
Politologija,  Referatai,  8 psl.
2011 06 25
. Nedemokratinis valdymas . Autoritarizmas totalitarizmas . Nedemokratinis valdymas gali pasireikšti dviem būdais . Autoritarizmas . Autoritarizmas tai toks valdymas kai valstybė nėra atsakinga savo piliečiams nevyksta reguliarūs ir laisvi rinkimai varžomos politinės piliečių teisės ribojama arba iš vis draudžiama politinių orgtanizacijų ir politinių partijų veikla cencūruojama ...
Politologija,  Konspektai,  20 psl.
2011 06 25
Įvadas. Žmonija per tūkstantmečius sukaupė didžiulį raštijos palikimą. Tačiau iš jo galima išskirti tik nedaug dokumentų kurie turi didžiulės reikšmės tautų ir valstybių istorijai. Visų tautų ir valstybių gyvenime svarbią vietą užima konstitucijos – pagrindiniai valstybės įstatymai. Jų teisės normos turi visų kitų teisės normų atžvilgiu auksčiausią galią ...
Politologija,  Referatai,  7 psl.
2011 06 25
Vilniaus gedimino technikos universitetas. Referatas. Politinės partijos ir jų samprata. Darbą atliko. Vilnius. Turinys. Įvadas. Politinės partijos samprata??. Politinės partijos??. Politinių partijų strutūra ir funkcijos. Politinių partijų klasifikaciją. Išvados. Įvadas. Šiuolaikinėse valstybėse yra politinės partijos kurios yra svarbios valstybės valdyme. Aktyvi visuomenės ...
Politologija,  Referatai,  9 psl.
2011 06 25
Europos integracijos procesai. Paskaitų konspektas viešojo administravimo neakivaizdinio sk. Studentams. Parengė doc. A. Damulienė. I tema. Integracijos esmė principai formos. Integracijos proceso samprata ir formos. Integracija – tai atskirų dalių sujungimas į vieną sistemą. Santykiai tarp tų dalių ir jų funkcijos yra koordinuoti bei subordinuoti ir reguliuojami visos sistemos ...
Politologija,  Konspektai,  115 psl.
2011 06 25
. Įvadas . Šaltojo karo metu Baltijos valstybės susilaukė sąlyginai mažai JAV politikos dėmesio . Tiesiogiai įgyvendinti politikos iniciatyvas buvo neįmanoma nes Baltijos valstybės buvo Sovietų Sąjungos dalimi . Tik po Šaltojo karo suirus SSRS Baltijos šalys galėjo sulaukti paramos iš JAV . Taigi Baltijos jūrų regionas tapo vienu iš tarptautinės politikos centrų . Jos tapo ne ...
Politologija,  Kursiniai darbai,  7 psl.
2011 06 25
Lietuvos respublikos vyriausybė. Lietuvos pažanga rengiantis narystei europos sąjungoje. Nuo 2000 m. Liepos mėn. Iki 2001 m. Birželio mėn. Santrauka. Vilnius 2001 m. Liepos 1 d. Turinys. Įžanga. Įvadas. Lietuvos ir europos sąjungos santykiai. Narystės kriterijai. Politiniai kriterijai. Demokratija ir įstatymų viešpatavimas žmogaus teisės ir tautinių. Mažumų apsauga. ...
Politologija,  Referatai,  73 psl.
2011 06 25
Es institucijos. Svarbiausios europos sajungos institucijos yra europos parlamentas europos sajungos taryba europos komisija europos bendriju teisingumo teismas europos audito rumai ir europos ombudsmenas. Viena svarbiausiu instituciju yra europos parlamentas kuria siuo metu sudaro 732 nariai is kuriu 13 yra lietuvos atstovai. Šiandien europos parlamento nariai mokosi gyventi ir dirbti drauge ...
Politologija,  Rašiniai,  1 psl.
2011 06 25
Biurokratija. Planas. Įvadas. I. Biurokratijos samprata. Biurokratijos samprata. Biurokratinis personalas jo atranka. Biurokratai ir jų asmeniniai interesai. Biurokratijos kontrolė. Ii. Biurokratijos pranašumai m. Vėberio biurokratijos modelyje. Iii. Biurokratija neigiamas požiūris. Išvados. I. Biurokratijos samprata. Biurokratijos samprata. Terminas ?biurokratija? yra įvairiai ...
Politologija,  Referatai,  8 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Reformacija europoje. Reformacijos pirmtakai. Nuosaikieji ir radikalieji reformatai. Nuosaikusis reformatorius m. Liuteris. Reformatas j. Kalvinas. M. Liuterio ir j. Kalvino idėjų palyginimas. Išvados. Naudota literatūra. Įvadas. Visi mąstytojai ir valstybės teoretikai sutaria kad valstybė būtina žmonių bendrabūviui. Labai ryškūs ir svarbias praktines pasekmes ...
Politologija,  Referatai,  11 psl.
2011 06 25
Įžanga. 1992 m. Vasario 7 d. Mastrichte buvo pasirašyta europos sąjungos sutartis pagal kurią buvo įkurta europos sąjunga es. Ši sutartis įsigaliojo 1993 m. Lapkričio 1d. Kai valstybės narės ją ratifikavo. Europos sąjunga – tai europos žmonių sąjungą kurioje piliečiai turi plačiausias teises dalyvauti priimant sprendimus. Sąjungos tikslas – nuosekliai ir solidariai ...
Politologija,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas ??????????????????????????????????. Tiesioginė demokratija ????????????????????????. Klasikinė demokratija ????????????????????????. Radikalioji vystymosi demokratija ???????????????????. Tiesioginė demokratija ????????????????????????. Dalyvaujamoji demokratija ??????????????????????. Atstovaujamoji demokratija ?????????????????????. Ginamoji demokratija ...
Politologija,  Referatai,  8 psl.
2011 06 25
Turinys. Europos sąjungos institucijos ir sprendimų priėmimas. Es struktūra. Europos sąjungos institucijų lentelė. Europos sąjungos institucijos. ? europos viršūnių taryba. ? taryba. ? komisija. ? europos parlamentas. ? teisingumo teismas. ? audito rūmai. ? ombudsmenas. ? ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. ? regionų komitetas. ? europos investicijų bankas. ? europos ...
Politologija,  Kursiniai darbai,  20 psl.
2011 06 25
Platono ?valstybė?. Filosofai dažnai bandė kurti idealios visuomenės modelius. Pirmasis. Žinomas filosofas sukūręs idealios visuomenės sampratą buvo platonas. – 347 m. Pr. Kr. Iš atėnų. Platonas mokyklos pavadintos ?akademija?. M. Pr. Kr. - 529 m. Įkūrėjas. Svarbiausieji kūriniai apie politiką -. ?valstybė? angliškų vertimų pavadinimas - ?respublika? ?politikas? ir. ...
Politologija,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25