Politologija

Turinys. Įvadas. ???????????????????????????. 2psl. Lietuvos respublikos prezidentų valdymo laikotarpiai?????????. 3psl. Biografiniai duomenys. ?antanas smetona??????????????????. 4psl. ?aleksandras stulginskis???????????????. 5psl. ?kazys grinius????????????????????. 6psl. ?a. M. Brazauskas??????????????????. 7psl. ?rolandas paksas???????????????????. 8psl. ?valdas adamkus??????????????????. ...
Politologija,  Referatai,  21 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas ????????????????????????????????. Pokyčiai mažinantys korupciją??????????????????????. Lietuvos valdymo aparato reformos????????????????????. Korupciją ribojantys teisės aktai ?????????????????????. Lietuvos antikorupcinė strategija?????????????????????. Korupcijos ribojimo priemonių efektyvumo įvertinimas????????????. Išvados???????????????????????????????. ...
Politologija,  Referatai,  10 psl.
2011 06 25
Politinės doktrinos. Vienokiomis ar kitokiomis idėjomis yra paremti bet kuri politiniai projektai bei politinė veikla apskritai ir net pačios šiuolaikinės valstybės. Susistemintos į vientisą junginį politinės idėjos sudaro vienokią ar kitokią politinę doktriną. Politinė doktrina lot. Doctrina – mokymas mokslas – tai ištisa viena iš kitos išplaukiančių ir tam tikrą ...
Politologija,  Referatai,  10 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Interesų grupių sąvoka jų klasifikavimas. Teigiamas požiūris į interesų grupių vaidmenį demokratijoje. Neigiamas požiūris į interesų grupių vaidmenį demokratijoje. Išvados. Literatūra. Įvadas. Pasirinkau šią temą vedama tam tikro intereso. Savo studijų programą lietuvos teisės universitete rinkausi siekdama visapusiškai susipažinti su teisės ir ...
Politologija,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas???????????????????????????. Nacionalinio saugumons pagrindų įstatymas??????????. A. Ns pagrindų įstatymo paskirtis???????????????. B. Ns politikos tikslas ir bendrosios nuostatos??????????. Naujai patvirtinta 2005-01-20 ns strategija??????????. A. Lr ns interesai?????????????????????. B. Pagrindiniai ns strategijos įgyvendinimo būdai ir priemonės???. C. Rizikos veiksniai ...
Politologija,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
Kursinis darbas. I dalis teisinių aktų reglamentuojančių nvo veiklą apžvalga. Ii dalis lietuvoje atlktų tyrimų analizuojančių savanorystę ir nvo veiklą apžvalga. Iii dalis organizacijos aprašymas kauno vaikų gerovės centras ?pastogė?. I dalis. Teisinių aktų reglamentuojančių nvo veiklą apžvalga. Nevyriausybinėmis organizacijomis laikomos visuomeninės organizacijos ...
Politologija,  Kursiniai darbai,  15 psl.
2011 06 25
Lietuvos integracijos į europos sąjungą pasekmių analizė. Šiame darbe pristatomi lietuvos integracijos į europos sąjungą es pasekmių vertinimo būdai bei lietuvoje atlikti integracijos pasekmių vertinimo tyrimai ir jų pagrindinės išvados. Taip pat pagrindžiama kodėl svarbu vertinti integracijos pasekmes kokie pasekmių vertinimo metodai gali būti naudojami ir kaip tai gali ...
Politologija,  Konspektai,  17 psl.
2011 06 25
Švietimo sistema. Lietuvos švietimo sistema. Švietimo sistema - mokymo institucijų įstaigų tinklas administruojamas valdžios ir savivaldos jų aprūpinamas materialiniais ir dvasiniais resursais ir grindžiamas jurisdikcija. Skirtingose valstybėse skiriasi moksleivių mokymo pradžios amžius drausmės palaikymas pedagogikos filosofija. Aprūpinimas dotacijos priklauso nuo valstybės ...
Politologija,  Referatai,  2 psl.
2011 06 25
Tarptautinė politika. Tarptautinės organizacijos. Tarptautinių konfliktų sprendimai. Referatas. Turinys. Patvirtinimas apie atlikto darbo savarankiškumą. 3 p. Įvadas. 4 p. Užsienio poltika. 6 p. Užsienio politikos prigimtis. 6 p. Užsienio politikos ypatybės ir dalyviai. 8 p. Tarptautinės organizacijos. 12 p. Regioninės tarptautinės organizacijos. 13 p. Jungtinių tautų ...
Politologija,  Referatai,  21 psl.
2011 06 25
T u r i n y s. Įvadas. Vietos savivaldos samprata. Istorinė vietos savivaldos institucijų. Raida lietuvoje. Vietos savivaldos institucijos. Savivaldybės taryba. Savivaldybės meras. Savivaldybės administracija. Savivaldybės funkcijos ir santykiai su kitomis. Valdžios institucijomis. Savivaldybių funkcijos. Savivaldybės santykiai su kitomis valdžios institucijomis. Išvados. Literatūra. ...
Politologija,  Referatai,  12 psl.
2011 06 25
Šiuolaikiniame sudėtingame pasaulyje nepakanka priklausyti bendruomenei. Visuomenė turi savo organizacinę formą – valstybę. Valstybė yra visuomenės politinė organizacija turinti valstytbės aparatą – valstybinių institucijų ir organizacijų realizuojančių valstybės funkcijas visumą. Šių valstybinių institucijų ir organizacijų viršūnių aukščiausia valdžia ...
Politologija,  Konspektai,  1 psl.
2011 06 25
Įvadas. Kadangi kiekviena pasaulio šalis yra apsupta kitų valstybių egzistuoja tarptautinėje aplinkoje jos interesų įgyvendinimą įtakoja išorės veiksniai. Šie veiksniai gali tiek kelti grėsmę bendriems gyventojų interesams tiek ir suteikti daugiau galimybių jų įgyvendinimui. Baltijos šalys - estija latvija ir lietuva - yra šiaurės rytų europoje prie rytinių baltijos jūros ...
Politologija,  Referatai,  7 psl.
2011 06 25
Demokratija-kas tai. Demokratija iš gr. Demos liaudis ir kratein valdyti reiškia valdymo formą kurioje visi piliečiai turi teisę dalyvauti šalies valdyme skirtingai nuo valdymo formos kurioje tokia teisė priklauso vienai klasei išskirtinei grupei arba autokratui. Šią teisę piliečiai įgyvendina tiesiogiai referendumuose ir plebiscituose arba per savo išrinktus atstovus. Šiuo metu ...
Politologija,  Referatai,  3 psl.
2011 06 25
Afganistano opijaus geopolitika. Turinys. Įvadas. Opijaus samprata. Opijaus gabenimo kryptis. Karas prieš narkotikus afganistano specifika. Afganistano galimi variantai. Išvados. Literatūros sąrašas. Įvadas. Nusistovėjusiame šešėlinio pasaulio žemėlapyje afganistanas yra žinomas kaip pats didžiausias opijaus aguonų ekstrakto – narkotinės medžiagos augintojas. Apie tai skelbta ...
Politologija,  Referatai,  9 psl.
2011 06 25
Turinys. Turinys. Įvadas. Bendri rinkimų bruožai. Senato rūmų rinkimai. Atstovų rūmų rinkimai. Rinkimų kampanijos. Pinigai rinkimuose. Išvados. Naudota literatūra. Įvadas. Jungtinės amerikos valstijos viena galingiausių didelę galią visame pasaulyje turinčių valstybių. Ji pirmaujanti pasaulyje savo pramone karine galia ekonomika. Tai supervalstybė diktuojanti pasauliui savo ...
Politologija,  Referatai,  4 psl.
2011 06 25