Politologija

Turinys. Turinys. Įvadas. Globalizacijos privalumai. Komunikacijos technologijos ir prekyba. Modernizacija. Radijas. Turizmas. Moterys. Išvada. Globalizacijos problemos. Tautiškumas. Kalba. Religija. Migracija. Kultūra. Aplinka. Globalizacija lietuvoje. Išvada. Naudota literatūra. Naudota internetinė literatūra. Įvadas. Globalizacija - procesas reiškinys tam tikras fenomenas vykstantis ...
Politologija,  Referatai,  12 psl.
2011 06 25
-1-. 1990 metų kovo mėnesį buvo priimtas lietuvos respublikos valsty-binio socialinio aprūpinimo pagrindų įstatymas ir įsteigta vyriausioji socialinio draudimo valdyba kuriai patikėta vykdyti socialinį draudimą. Socialinis draudimas – tai stabilios visuomenės pagrindas kuris kaip ir bet kuri kita sistema kuriamas bei plėtojamas drauge su šalies socialine teisine ir ūkio sistema. ...
Politologija,  Referatai,  7 psl.
2011 06 25
...
Politologija,  Referatai,  13 psl.
2011 06 25
Turinys. Turinys. Įvadas. Valstybės kilmė. Valstybės esmė ir funkcijos. Išvados. Naudota literatūra. Įvadas. Vienas iš nuostabiausių šiuolaikinės valstybės bruožų ryškai skiriančių ją nuo ankstesniais laikais egzistavusių visuomenės politinių sąjungų - tai glaudus piliečių ryšys su valstybe kaip su savo valstybe. Kasdieniniame gyvenime pasinėrę į daugybę asmeninių ...
Politologija,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
Generolo jono žemaičio lietuvos karo akademija. Politikos mokslų katedra. Strateginės studijos. Kazimieras chomičenko. I kurso 034 būrio kariūnas. Ginklų kontrolė ir nusiginklavimas. Kurso darbas. Darbo vadovas. Vilnius. Turinys. Įvadas. Ginklų kontrolės ir nusiginklavimo istorijos apžvalga. Susitarimai dėl masinio naikinimo ginklų ir jų transportavimo sistemų. Branduolinės ...
Politologija,  Kursiniai darbai,  5 psl.
2011 06 25
Kauno technologijos universitetas. Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas. Vadybos administravimo katedra. Nato. Atlikorr7gr. St. Priėmė vadovas. Kaunas. Turinys. I. Kas yra nato. Ii. Istorin? ap?valga 3. Iii nato struktros 5. Iaur?s atlanto s?jungos taryba. Karin?s struktros. Bendradarbiavimo su ne nato valstyb?mis struktros. Iv. Lietuvos integracija ? nato. V. Visuomen?s nuomon? ...
Politologija,  Referatai,  10 psl.
2011 06 25
Rusijos vykdomoji valdžia. Turinys. Įvadas. Rusijos valdymo istorija. Vykdomoji valdžia rusijoje. Prezidentas. Rusijos konstitucijoje reglamentuojamos prezidento teisės ir pareigos. Prezidentinė vykdomosios valdžios tarnyba. Rusijos federacijos vyriausybė. Rusijos federacijos saugumo taryba. Rusijos federacijos valstybinė taryba. Rusijos federacijos prezidentinė komisija. Rusijos ...
Politologija,  Kursiniai darbai,  12 psl.
2011 06 25
T u r i n y s. Įvadas. Bendroji dalis. Dėstymas. Europos sąjungos ideologija. Europos sąjungos teisė. Europos sąjungos institucijos ir sprendimų priėmimas. Europos sąjungos politikos sritys. Europos komiteto veikla lietuvoje. Išvados. Kokie yra narystės es pliusai ir minusai. Literatūros sąrašas. Įvadas. Bendroji dalis. Europos sąjungos istorijos pradžia sietina su trimis europos ...
Politologija,  Referatai,  19 psl.
2011 06 25
. Įvadas . Vis dažniau ir dažniau pasaulį sukrečia terorizmo bangos . Kas tai Civilizacijų konfliktai ar tiesiog agresijos priemonės noras būt pastebėtiems . Tobulėjant ginklam ir jų prieinamumui ateity be abejo tai bus rimčiausia problema nors jau gal ir yra . Savo darbe aš nekalbėsiu apie terorizmą tačiau atgrasinimas kurį aš aptarsiu yra vienas tų faktorių kurie padėtų ...
Politologija,  Kursiniai darbai,  5 psl.
2011 06 25
...
Politologija,  Kursiniai darbai,  6 psl.
2011 06 25
Įžanga. Valstybės kūrimasis vystymasis egzistavimas neįmanomas be vieno iš trijų valstybės elementų – piliečių. Remiantis elitizmo teorija visi piliečiai skirstomi į dvi grupes. Elitas pranc. Elite – geriausias. Masės neelitas. Elito teoretikai teigia jog politinė galia sutelkiama kelių aktyviausių grupių ar individų rankose kurie vadinami elitu. Politiniai sprendimai ...
Politologija,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
...
Politologija,  Referatai,  1 psl.
2011 06 25
...
Politologija,  Konspektai,  57 psl.
2011 06 25
Jungtinių tautų organizacija. Jungtinių tautų organizacija toliau - jto organizacija arba jungtinės tautos buvo įkurtos 1945 m. Pasibaigus antrajam pasauliniam karui. Pirminis ir pagrindinis šios organizacijos tikslas tuo metu atrodęs tarsi miražas tautų nesantarvės fone - stabilizuoti tarptautinius santykius bei sustiprinti visuotinės taikos pagrindus. Nuo to laiko prabėgo daugiau ...
Politologija,  Referatai,  13 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas???????????????????????????????. Feminizmo judėjimas????????????????????????. Feminizmo judėjimo pradžia priežastys ir etapai???????????. Pagrindinės feministinio judėjimo kryptys??????????????. Feministinis politikos aiškinimas???????????????????. Feministų požiūris į individo saugumą valstybėje ???????????. Liberaliųjų feministų požiūris į politiką ir ...
Politologija,  Referatai,  8 psl.
2011 06 25