Politologija

Turinys. Įvadas ??????????????????????. ??. 2 psl. Europos sąjunga kilmė ir etapai ???????????. ??. 3 psl. Europizmo idėjos raida iki 20 a. ???????????. ???4 psl. Europos bendrijos susikūrimas ????????????. ??. 7 psl. Mastrichto sutartis ??????????????????. ?. 8 psl. Es jos sudėtis ???????????????????. ?9 psl. Es kaip tarptautinė organizacija ????????????. ??. 11 psl. Es kaip federacija ...
Politologija,  Kursiniai darbai,  10 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas?????????????????????. Mokslo samprata????????????????. Socialiniai mokslai jų kilmė bei samprata????. Politologija. Ką ji nagrinėja???????????. Politikos mokslo objektas ir struktūra??????. Politikos mokslo kilmė ir raida??????????. Naudota literatūra????????????????. Išvados?????????????????????. Mokslo samprata. Pasak v. Januškos ?mokslas – objektyvių žinių ...
Politologija,  Konspektai,  6 psl.
2011 06 25
Turinys. Įžanga. Pilietinė visuomenė. ? pilietinės visuomenės samprata. ? pilietinė visuomenė ir socialinė atskirtis lietuvoje. ? pilietinė visuomenė ir valstybė. Pilietinės informacinės visuomenės problemos. ? pilietiškumo problema lietuvoje. ? pilietiškumo suvokimas. ? pasaulis be nacionalinės valstybės. ? tapatumas. Pilietinė informacinė visuomenė europos sąjungoje. ...
Politologija,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
T u r i n y s. Įvadas. Saugumo samprata. Baltijos regiono šalys. Baltijos šalių regiono charakteristika. Baltijos šalių saugumo problema. Baltijos regiono šalių bendradarbiavimas karinėje srityje. Nato struktūra ir jos tikslai. Aljanso narystės privalumai. Nato saugumo kūrimas inicijuojant partnerystes. Nato organizacija ir baltijos regiono šalys. Esbo veikla. Baltsea kariniai ...
Politologija,  Kursiniai darbai,  16 psl.
2011 06 25
. BENDROJI ŽUVININKYSTĖS POLITIKA . Bendrosios žuvininkystės politikos formavimas . Žuvininkystės sektoriui kaip labai priklausančiam nuo tarptautinio bendradarbiavimo Europos valstybės skiria didelį dėmesį . Jau 1957 m . Pasirašant Romos sutartį buvo numatyta kad žuvininkystė yra žemės ūkio politikos dalis sutarties 38 ir 39 straipsniuose apibrėžti jos vystymosi tikslai ir ...
Politologija,  Referatai,  10 psl.
2011 06 25
Turinys. Turinys. Įvadas. Derybos iki helsinkio viršūnių konferencijos. Helsinkio viršūnių konferencija. Derybos po helsinkio konferencijos. Svarbiausi lietuvos latvijos ir estijos susitarimų su rusija dėl jos kariuomenės išvedimo skirtumai. Paskutinis derybų etapas. Rusijos kariniai pensininkai baltijos šalyse. Išvados. Literatūros sąrašas. Įvadas. 1991m. Liepos 29d. Lietuvos ...
Politologija,  Kursiniai darbai,  7 psl.
2011 06 25
Publicistika. Publicistika lot. Publicare išviešinti. ? publikavimas kaip masinė komunikacija greta kitų formų kaip žiniasklaida ar knyga spauda filmas radijas tv. ? mokslinė disciplina dėstoma nuo 1934 pradinininkas - emil dovifat berlyno universitetas. Ji buvo institucionalizuota xx a. 5 deš. Taip pat žr. Komunikacijos mokslai. Šiuolaikinis moksleivis ir televizija. Televizijos ...
Politologija,  Referatai,  3 psl.
2011 06 25
Projekto ?laisvę laisvei? seminaro vadovas. Įvadinė dalis. Tiriant atskirų grupių bendruomenių ar individų elgesį nepakanka nustatyti vienokios ar kitokios bendravimo institucionalizuotos ar neformalios ryšių struktūros šeimos draugų kolektyvo mokyklos nepakanka atskleisti vaidmenų ir pozicijų sąveikos nepakanka atskleisti asmens pasirinkimą lemiančių veiksnių bet būtina ...
Politologija,  Referatai,  8 psl.
2011 06 25
Įvadas. Demokratinio valdymo principas priklauso tautai kuri savo valią įgyvendina ne tiesiogiai o per renkamus atstovus. Taigi norint tinkamai įgyvendinti demokratiją demokratinėse ir kaikuriose nedemokratinėse šalyse yra organizuojami rinkimai. Jie žmones domino jau seniai. Dar antikos laikais piliečiai turėjo teisę rinkti. Rinkimai domino ne tik politikus bet ir filosofus ...
Politologija,  Referatai,  15 psl.
2011 06 25
Įvadas. Kiekvieną dieną susiduriame su situacijomis kurios sukelia fizinį diskomfortą ima stipriau plakti širdis padažnėja kvėpavimas išmuša šaltis arba karštis išpila prakaitas parausta veidas ir pan. Šitaip organizmas pasiruošia gintis nuo pavojaus. Tokius pojūčius dažniausiai patiriame tada kai susijaudiname. Dažniausiai į juos nekreipiame dėmesio nes jie nėra labai ...
Politologija,  Referatai,  10 psl.
2011 06 25
Įvadas. Interesų grupės. Interesų grupių vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje. Interesų gupių ir vyriausybės sąveika. Pliuralizmas. Korporatyvizmas. Interesų grupių įtakos kanalai. Interesų grupių vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje. Interesų grupių neigiamos veiklos bruožai. Išvados. Literatūros sąrašas. Įvadas. Šiuolaikiniame demokratiniame pasaulyje be valdžios ...
Politologija,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
Vilniaus universiteto. Kauno humanitarinio fakulteto. Sandra sniževičiūtė. Referatas. Nacionalizmo idealogija. Tikrino as. A. Martinkus. Kaunas. Turinys. Įvadas. Nacionalizmas. Valstybė ir tauta. Tauta. Perėjimas i nacionalizmo amžių. Nacionalizmo ateitis. Išvados. Literatūra. Įvadas. Naconalizmas ? tai buržuazinė idealogija ir politika nacionaliniu klausimu. Buržuazinė ...
Politologija,  Referatai,  9 psl.
2011 06 25
Turinys. Valdžios suskirstymo teorija. Valstybių valdymo formos. Prezidentinis ir parlamentinis valdymas. Absoliutinė ir parlamentinė monarchijos. Parlamento vaidmuo visuomenėje. Prezidentinė respublika. Parlamentinė respublika. ?pusiau prezidentinė? respublika. Santvarkos formos. Parlamentinės demokratijos. Politiniai režimai. Įvadas. Valstybinės valdžios mechanizmas turi garantuoti ...
Politologija,  Referatai,  21 psl.
2011 06 25
Turinys. Turinys. Įvadas. Užsienio politikos kontrolė. Svarstomieji klausimai užsieno politikoje. Politika po šaltojo karo. Priežastys britanijos politikos sunkumams europoje. Didžiosios britanijos saugumo politika. Europos saugumo ir gynybos politika. Tarptautinė ginklų kontrolė. Ginklų neplatinimas. Tarptautinis terorizmas. Išvados. Naudota literatūra. Įvadas. Jungtinės ...
Politologija,  Kursiniai darbai,  6 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Pagrindiniai inovacijų finansavimo šaltiniai. Valstybės parama. Parama verslui. Parama moksliniams tyrimams. Prioritetinių lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių programa. Aukštųjų technologijų plėtros programa. Savivaldybių parama smulkiam ir vidutiniam verslui. Finansinės garantijos įmonėms imančioms paskolas. Europos sąjungos fondų ...
Politologija,  Referatai,  17 psl.
2011 06 25