Politologija

Politinio proceso samprata. Politiniai subjektai – dėl jų kuriasi politinė sistema. Politinis procesas – 1 iš visuomeninių procesų. Ekonominiai pr. Socialiniai pr. Dvasiniai pr. Politinis procesas turi pradžią ir pabaigą. Tai politinės sistemos egzistavimo formapolitinių procesų veiklos visuma kuri vysto arba smukdo politinę sistemą. 1politiniai sprendimai – esminis dalykas ...
Politologija,  Referatai,  4 psl.
2011 06 25
Italijos respublika. Teritorija – 301 230 kv. Km. Gyv. Skaičius - 58 mln. Dauguma - italai yra vokiečių prancūzų slovėnų albanų graikų. Katalikai plius nedidelės protestantų žydų ir musulmonų bendruomenės. Italija kaip ir vokietija susivienijo tik xix amžiuje. Po romos imperijos žlugimo šiaurinė italija buvo valdoma vokiečių pietinė – bizantijos. Vėliau dalis jos ...
Politologija,  Konspektai,  4 psl.
2011 06 25
Įvadas. Lietuvoje pusiau-prezidentizmas gali būti problemiškas ne vien kasdieniniame politiniame gyvenime bet ir sistemos lygiu t. Y. Tam tikromis sąlygomis kelti grėsmę ne vien politiniam bet ir demokratijos stabilumui. Be to neigiamą pusiau prezidentizmo įtaką galėtų sustiprinti ydos kurias pusiau prezidentinis institucinis modelis perima iš prezidentinio o galbūt ir iš ...
Politologija,  Referatai,  11 psl.
2011 06 25
Įvadas. Xx a. Totalitarizmo atsiradimo raidos funkcionavimo ir žlugimo epocha. Xx a. Būdinga totalitarizmo formavimosi savidiskretitavimo vystymosi ir žlugimo procesai. Xx a. Istoriją lėmė totalitariniai rėžimai tarybinis totalitarizmas veikė pasaulio istoriją daug ilgiau ir veiksmingiau nei vokiškasis – ?šaltasis karas? kultūra ekonomika mentalitetas. Totalitarinių valstybių ...
Politologija,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
Kas yra pilietinė bendruomenė. Visų pirma prieš pradedant gilintis į pilietinės bendruomenės pagrindimą norėčiau pasakyti kad pilietinė bendruomenė nėra mitas. Ji iš tikrųjų egzistuoja ryškiausias to įrodymas galėtų būti šiaurės ir pietų italija. Antra reiktų paminėti kad net xvi amžiuje nicolo machiavelli‘s ir kiti jo amžininkai įrodinėjo kad pilietinė ...
Politologija,  Rašiniai,  3 psl.
2011 06 25
Es konstitucionalizacija ir konstitucijos kūrimo priežastys. Es neturi konstitucijos tiesiogine to žodžio prasme. Nepaisant to es tapo ?konstitucionalizuota? bendradarbiavimo tarp nacionalinių vyriausybių ett sukūrimo konstitucinių doktrinų ir šių doktrinų įtraukimo į valstybių narių konstitucijas nacionalinių teismų pagalba pasėkoje. Es ?konstitucionalizacija?. 1986 m. ...
Politologija,  Referatai,  7 psl.
2011 06 25
Nato - tai šiaurės amerikos ir europos šalių bendros gynybos organizacija siekianti užtikrinti savo narių saugumą ir stabilumą. Tačiau nato nėra vien tik karinė organizacija. Nato taip pat sukūrė aktyvaus bendradarbiavimo tarp valstybių narių mechanizmą kuris visų pirma yra politinio pobūdžio skatinantis bendrą gynybos planavimą konsultacijas krizių valdymo ekonomikos mokslo ...
Politologija,  Konspektai,  15 psl.
2011 06 25
Įvadas. Sprendimų priėmimas – bet kurios organizacijos valdymo sudėtinė dalis. Dar daugiau – tai vienas esminių kaip specifinės personalo kategorijos veiklos elementų. Vadovo sugebėjimas priimti valdymo sprendimus žymia dalimi nulemia sėkmingą organizacijos funkcionavimą ir vystymą. Darbas organizacijose kas dieną reikalauja priimti sprendimus. Kai kurie jų turi būti priimti ...
Politologija,  Kursiniai darbai,  7 psl.
2011 06 25
Turinys. 1 įvadas. 2 vietos savivalda. Kas tai. 3 savivaldybės samprata. 4 savivaldybių funkcijos. 5 vietos savivaldos sistema lietuvoje. 6 išvados. 7 literatūros sąrašas. Įvadas. Demokratijai įsišaknijus ne tik valstybių konstitucijose teoriškai bet ir visuomenės galvose atsirado poreikis įtvirtinti nuolat linksniuojamus ?demokratiškus principus?. Juolab kad nesėkmės atveju ...
Politologija,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25