Politologija

Turinys. Įvadas. Šiuolaikinių informacinių technologijų reikšmė organizacijų komunikacijoje. E-komercijos komunikavimo galimybės tiekėjams ir nauda klientams. E-komercijos komunikavimo kategorijos. Integruota marketingo komunikacija imk. Marketingo komunikacijos strategijos. Elektroninis paštas – svarbiausia komunikavimo priemonė e-komercijoje. Požiūris į vartotoją kaip į ...
Politologija,  Referatai,  10 psl.
2011 06 25
Tarptautiniai santykiai ir užsienio politikos procesas. Pokomunistinė reformacija ir es integracija. Klaipėda. Turinys. Tarptautinia santykiai ir užsienio politika. Šiuolaikinė tarptautinių santykių samprata. Lietuva tarptautinių santykių sistemoje. Narystė nato –geriausia lietuvos saugumo užtikrinimo alternatyva. Pokomunistinė reformacija transformacija. Pilietinė visuomenė ...
Politologija,  Referatai,  18 psl.
2011 06 25
Žymiausios politines ekonominės ir karinės sąjungos. ? amerikos valstybių organizacija. Oas – organisation of american sates ikurta 1948 m. ? nepriklausomų valstybių sandrauga nvs ikurta 1991 m. ? arabų valstybių lyga al įkurta 1945 m. ? afrikos vienybės organizacija oau įkurta 1963 m. ? šiaurės amerikos laisvos prekybos sutartis nafta ikurta 1989 m. ? pietų bendroji rinka ...
Politologija,  Referatai,  8 psl.
2011 06 25
Rinkimai kaip ir plebiscitai referendumai yra piliečių valios išraiškos formos. Rinkimai demokratinėje visuomenėje skirti atstovavimo organų pariamentų. Municipalitetų ir vykdomosios valdžios atstovų prezidentų vyriausybės. Rinkimui. Xix a. Pab. Išleistame f. A. Brokhauzo ir i. A. Bfrono. Enciklopediniame žodyne rašoma jog žodis rinkimai vartojamas kaip. Juridinis terminas ...
Politologija,  Referatai,  7 psl.
2011 06 25
Politikos įgyvendinimo svarba – ne nauja tema demokratinėse vakarų valstybėse. Dėmesys politikos įgyvendinimui ir sėkmingo įgyvendinimo prielaidų analizei viešosios politikos studijose išaugo xx a. Aštuntajame dešimtmetyje jav o vėliau ir europoje. Iki tol daugelis politikos procesą analizuojančių darbų pagrindinį dėmesį skyrė politikos formavimui bei jos rezultatams ...
Politologija,  Kursiniai darbai,  19 psl.
2011 06 25
Įvadas. Valstybinės valdžios mechanizmas turi garantuoti tinkamą valstybės funkcijų vykdymą. Svarbiausias vaidmuo čia tenka valstybinės valdžios institucijoms kurios paprastai skirstomos į aukštesniąsias parlamentas valstybės vadovas vyriausybė aukščiausiasis teismas ir žemesniąsias ministerijos teismai policija vietos savivaldybė. Pagal funkcinę paskirtį jos sudaro atskiras ...
Politologija,  Referatai,  12 psl.
2011 06 25
Politinių srovių išeivijoje formavimasis. Lietuvos išeivijos socialinė-politinė mintis. Turinys. Įvadas. Ideologinių srovių atsiradimą lėmė. Politinių srovių formavimasis. Išvados. Literatūra. Įvadas. Žymi lietuvių dalis kapitalizmo laikotarpiu emigravo iš gimtojo krašto į užsienio šalis. Slenkant dešimtmečiams išeiviai iš lietuvos vis didesniu mastu integravosi į ...
Politologija,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
Parlamentinės respublikos bruožai lietuvos respublikos atveju. Turinys. Įvadas. Parlamentas. Lietuvos respublikos seimas. Seimo struktūra ir tvarka. Seimo įsigaliojimai ir pagrindinės funkcijos. Seimo frakcijų ir kontrolierių funkcijos seime. Vykdomoji valdžia parlamentinis valdymas. Vykdomoji valdžia pusiau prezidentinis valdymas 8. Lietuvos respublikos prezidentas. Lietuvos ...
Politologija,  Referatai,  13 psl.
2011 06 25
Planas. Įvadas. M. Vėberio biurokratijos modelis. Biurokratijos pranašumai. Biurokratijos charakteristika. Biurokratinio mechanizmo pastovumas. Pabaiga. Naudota literatūra. Įvadas. Biurokratija kaip valstybės valdžios organizavimo būdas pastaruoju metu yra labiausiai paplitusi pasaulyje - ir demokratinėse ir totalitarinėse valstybėse. Biurokratijos principus ir pageidaujamas ...
Politologija,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
The crafty art of psychopolitics. Dr. Thomas s. Szasz a prominent american psychiatrist and outspoken critic of his own discipline as it is presently practiced once described the mental health movement as essentially communist ideology in medicine. The principal features of the movement he said are first that the individual is regarded as object rather than subject second that the individual is ...
Politologija,  Referatai,  19 psl.
2011 06 25
Jungtini taut organizacija - tai pasaulin? tarptautin? organizacija ?kurta po antrojo pasaulinio karo kovojusi prie hitlerin vokietij? s?junginink jt chartij? pareng? 51 valstyb?s atstovai kurie j? pasira?. San-franciske. Taiau reali organizacijos ?krimo data yra. Kada pasirayt? chartij? ratifikavo 5 did?iosios valstybes jav did?ioji britanija pranczija soviet s?junga ir kinija. Jt chartija ...
Politologija,  Referatai,  3 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Partinės sistemos ir jų tipai pagal maurice duverger. Giovanni sartori partinių sistemų ir jų tipologijos aiškinimas. Trumpa pagrindinių partinės sistemos tipų apžvalga jų pranašumai trūkumai. Daugiapartinė sistema. Dvipartinė sistema. Vienpartinė sistema. Išvados. Literatūra. Įvadas. Šiame darbe nagrinėjamos partinės sistemos ir jų tipai. Pagrindinis ...
Politologija,  Referatai,  12 psl.
2011 06 25
?1927-1940 m. Vyriausybių funkcijos ir veikla?. Vyriausybė yra institucijos turinčios didžiausią politinę teisinę galią. Valstybės aparatas šiuolaikinėse valstybėse yra gremėzdiškas ir plačiai išsišakojęs. Per jį vyriausybė įgyvendina savo funkcijas ūkines diplomatines socialines karines baudžiamąsias-represines ir kitas. Vyriausybę oficialiai vadinamą kabinetu arba ...
Politologija,  Referatai,  4 psl.
2011 06 25
. VALSTYBĖS POLITIKA - KO SIEKIAME KUR EINAME . Daug pasaulio valstybių yra pasirinkusios demokratinį vystymosi kelią . Vienos jų turi jau senas demokratijos tradicijas kitos - tik pradeda jas kurti . Tai pagrindinis XXa . pabaigos politikos bruožas . Valstybės kurios santvarka demokratinė pagrindinis tikslas yra žmogus jo laisvių ir teisių apsauga . Pagal tai kiek žmogus ...
Politologija,  Referatai,  13 psl.
2011 06 25
Socializmas. Socialistinės valstybės šiandien. Pataisyta. Darbo tikslai ir uždaviniai. Daugiau sužinoti apie politinę doktriną- socializmą. Sužinoti kokios valstybės xxi amžiuje tebėra socialistinės. Išsiaiškinti kuo ypatinga jų valdymo forma. Išsiaiškinti kuo tarpusavyje skiriasi dabartinės socialistinės valstybės bei jų valdymas. Pasidomėti kaip socialistinę valstybių ...
Politologija,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25