Politologija

Naujoji viešoji vadyba –. Žinių visuomenės. Vadyba. Turinys. Įvadas nauji iššūkiai valstybei. Du viešojo sektoriaus valdymo modeliai biurokratinis ir vadybinis. Naujosios viešosios vadybos plitimas pasaulyje. Naujosios viešosios vadybos požymiai. Thomo ir ritzo ?iop? modelis. Du viešojo sektoriaus valdymo modeliai konsultavimosi vieta. Biurokratinis valdymasnvv ir dalyvaujančioji ...
Politologija,  Kursiniai darbai,  19 psl.
2011 06 25
Baltijos šalių geopolitika. Geografams sudėti sugrupuoti kelias šalis išsidėsčiusias viena šalia kitos yra paranku. Estijai latvijai ir lietuvai būti apjungtoms į baltijos valstybių grupę yra naudinga. Šitoks sugrupavimas leidžia tris mažas valstybes laikyti didesnėmis nei jos iš tikrųjų yra. Iš kitos pusės tai išryškina jų skirtingumą. Nepaisant istorinių ir ...
Politologija,  Referatai,  12 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Bžūp esmė ir tikslai. Bendra žemės ūkio politokos bendras vystymasis. Pradinės stadijos. Ekonominės ir monetarinės aplinkybės. Agromonetarinės priemonės. Kainos perprodukcija ir biudžetiniai kaštai. Pajamos iš žemės ūkio. Bžūp reforma. Ankstesni ebes išsiplėtimai. Tolesnis sąjungos plėtimas ir ?darbotvarkė 2000?. Išvados. Literatūra. Įvadas. Europos ...
Politologija,  Referatai,  13 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. I. Valstybė. Ii. Politinių institucijų sistema. Karališkoji šeima. Konstitucija. Valdžių padalijimas. Vyriausybė. Parlamentas. Parlamento rinkimai??????????????????. Komitetai???????????????????????. Partijos????????????????????????. Autonominės sritys. Farerų salos??????????????????????. Grenlandija??????????????????????. Išvados. Literatūros šaltiniai. Įvadas. ...
Politologija,  Referatai,  7 psl.
2011 06 25
Tarptautinis protokolas ir derybų organizavimas. Dr. Vidmantas budrys. Įvadas. Paskaitoms panaudota alytaus kolegijos dalyko neakivaizdinių studijų programa. Kiekviena dalyko tema yra pakankamai plati ir jas galima būtų dėstyti kaip atskirus dalykus. Paskaitų metu pateikiamos temos kurias galima savarankiškai išstudijuoti ir informacijos šaltiniai. Turinys. Protokolas. Diplomatijos ...
Politologija,  Konspektai,  15 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Jav ir sovietų sąjunga 1945-1948m. Geležinė uždanga. Atsiribojimo politika- trumeno diktrina ir maršalo planas. -ieji – lemtingi metai. Korėjos karo padariniai. Sovietų sąjunga ir rytų europa 6-ame dešimtmetyje. Sukilimas rytų europoje. Vokietija ir berlynas – nesutarimų objektas. Šaltasis karas 1962-1989 ir 1990 m. Rytų sga ir helsinkio sutartys. Nauja ...
Politologija,  Referatai,  13 psl.
2011 06 25
Nato. Nato – tai šiaurės atlanto sutarties organizacija. Ji buvo įkurta 1949m. Šiaurės atlanto sutartimi. Šią sutartį pasirašė. Jav prancūzija belgija danija islandija italija anglija kanada liuksenburgas norvegija olandija portugalija. Vėliau įstojo. Graikija 1952. Turkija 1952. Vokietija 1955. Ispanija 1982. Lenkija 1999. Čekija 1999. Vengrija 1999. Politiniai tikslai ir ...
Politologija,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
Egzamino klausimai. Po-ka kaip objektas ir mokslinio tyrimo dalykas. Po-kos aspektai ir po-kos teorijos disciplina. Po-kos sąvokos daugiareikšmiškumas. Sampratos apie po-ką evoliucija. Po-kos subjektai agentai glausta jų charakteristika. Po-kos tipai direktyvinės despotinės funkcijinės ir komunikatyvinės. Valdžia jos esme. Valdžios daugialypiškumas. Po-ka ir valdžia. Po-kos ...
Politologija,  Konspektai,  19 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Kultūra - naujoji es kompetencija. Europos integracija ir kultūra pagrindiniai etapai. Kultūros programos. ?kultūra 2000? - bendroji kultūros programa. Europos kultūros miestas. Europos kultūros mėnuo. Europos balsai. Kiti projektai. Kultūra vaizdo bei garso sfera. Kultūra ir struktūriniai fondai. Struktūriniai fondai ir lietuva. Literatūra. Lietuvai įstojus į ...
Politologija,  Referatai,  13 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Totalitarizmo samprata ir pagrindiniai bruožai. Totalitarizmo ištakos. Totalitarizmo ištakos h. Arendt interpretacija. Totalitariniai sąjūdžiai. Masinis teroras. Izoliacija ir vienišumas. Išvados. Literatūra. Įvadas. Skirtingais istorijos etapais susiformavo įvairūs politiniai režimai vergovinės santvarkos laikotarpiui būdingas despotinis teokratinis – ...
Politologija,  Interpretacijos,  7 psl.
2011 06 25
...
Politologija,  Referatai,  8 psl.
2011 06 25
Europinės pilietybės atsiradimas. Turinys. Įvadas. Europinės pilietybės samprata. Europos pasas. Pagrindinės es piliečių teisės. Neaiški ?europinės pilietybės? sąvokos reikšmė. Sąvokos ?europinė pilietybė? vystymosi istorinė apžvalga. Du galimi būdai įgyti europinę pilietybę. Europos teisių chartijos vaidmuo. Europos sąjungos sutartis 10. Užsieniečio statusas ...
Politologija,  Referatai,  10 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Europos parlamento pirmtakė. Europos parlamento rinkimai. Europos parlamento nariai. Europos parlamento rinkimai lietuvoje. Išvados. Literatūros sąrašas. Įvadas. Europos parlamentas - viena iš penkių pagrindinių institucijų. Jos pagrindinis tikslas atstovauti europos sąjungos piliečių interesus ir atlikti demokratinę visos es kontrolę. Šis parlamentas turi 626 ...
Politologija,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
?protų nutekėjimas? emigracija. Jau niekam nepaslaptis kad dėl prastos ekonominės situacijos iš mūsų šalies emigruoja žmonės. Tikslus emigruojančių skaičius nežinomas bet aišku kad ?protų nutekėjimas? ir emigracija - vis didėjanti lietuvos problema. Universitetuose kritiškai trūksta jaunos pakaitos dėstyti šiuolaikiškas disciplinas. Augančiam aukštųjų technologijų ...
Politologija,  Referatai,  3 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas ???????????????????????????? 3 psl. Politinės kultūros sąvoka ????????????????????? 4 psl. Politinės kultūros struktūra ????????????????????. 7psl. Politinės kultūros tipologija. Politinių kultūrų tipologizavimo įvairovė ???????????? 8 psl. Politinių kultūrų tipologizavimo variantai. ???????????. 9 psl. Išvados ???????????????????????????? 11 psl. Literatūra ...
Politologija,  Referatai,  7 psl.
2011 06 25