Politologija

Įvadas. Iki praėjusio amžiaus vidurio europą bandyta suvienyti jėga. Po ii pasaulinio karo pabandyta tą padaryti taikiai ir tai puikiai pavyko. Es tampa dideliu ūkiniu vienetu bei viena didžiausių pasaulyje bendrąja rinka. Subyrėjus vakarus ir rytus skyrusiai geležinei sienai prasidėjo naujas tarptautinių santykių tarpsnis. Pradžioje šie santykiai buvo neapibrėžti ...
Politologija,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Politinių partijų samprata ir finansavimo reikalingumas. Politinių partijų finansavimas lietuvoje. Išvados. Įvadas. Šiame rašto darbe mes bandysime aptarti politinių partijų finansavimą valstybiniu lygiu. Bandysime atsakyti į pagrindinį ko gero šiuo metu visuomenei labai aktualų klausimą – ar reikalinga lietuvoje politinių partijų finansavimas iš valstybės ...
Politologija,  Referatai,  7 psl.
2011 06 25
Žodis ? demokratija ? kaip nė vienas kitas žodis pasaulyje yra sukėlęs daugybę aistrų ginčų įvairiausių interpratacijų. Jam suteikiama daug skirtingų prasmių ir apibrįžimų pagal halį kochą hal koch 1905 – 1963 demokratija tai. Demokratijos negalima įsprausti į formulę. Ji nėra tik sistema arba tik doktrina. Demokratija – tai gyvenimo būdas kuris čia pasitraukiamas ...
Politologija,  Referatai,  14 psl.
2011 06 25
Imperalizmas – aukščiausia kapitalizmo stadija. V. Leninas. Tarptautinių santykių pranešimas. Imperializmas išaugo kaip apskritai kapitalizmo pagrindinių savybių išsivystymas ir tiesioginis tęsinys. Tačiau kapitalizmas tapo kapitalistiniu imperializmu tik tam tikroje labai aukštoje savo raidos pakopoje. Ekonominiu atžvilgiu svarbiausias dalykas šiame procese yra tas kad laisvąjį ...
Politologija,  Analizės,  2 psl.
2011 06 25
...
Politologija,  Referatai,  13 psl.
2011 06 25
Įvadas. Vyriausioji rinkimų komisija – ja yra nuolat veikianti valstybės institucija kuri įstatymų nustatyta tvarka vykdo ir organizuoja seimo prezidento ir savivaldybių tarybų rinkimus taip pat referendumus. Šiame darbe apžvelgsiu savivaldybių tarybų rikimus 19997m. 2000m. Ir 2002m. Paanalizuosiu kaip juose dalyvauja moterys tauragės raseinių rokiškio šilutės širvintų ir ...
Politologija,  Referatai,  7 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Analitinis ir sintetinis kubizmas. Kubizmas literatūroje. Žymiausi atstovai. ? pablas picasso. ? žoržas brakas ???????????. ?????????. ?. ? albetas džakometis ?????????. ???????. ??. Išvados. Literatūros sąrašas????????????. ????. Įvadas. Kubizmas pranc. Cubisme iš lot. Cubus – kubas – viena savičiausių modernizmo krypčių kuri susiformavusi xx amžiaus pirmame ...
Politologija,  Kursiniai darbai,  7 psl.
2011 06 25
...
Politologija,  Kursiniai darbai,  5 psl.
2011 06 25
Europos sąjungos pagrindai. Kaunas. Įžanga. Vos prieš dešimtmetį subyrėjus didžiajai sovietų imperijai lietuvos žmonės iš naujo pradėjo mokytis gyventi savarankiškai ieškoti savo identiteto būti šeimininkais. Tačiau tuo pačiu iškarto susidūrė su ekonominėmis bei politinėmis realybėmis. Ilgas kelių kartų buvimas už geležinės uždangos privertė iš naujo pažvelgti į ...
Politologija,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
Įvadas. Vos per pusę šimtmečio europos sąjunga es pasiekė svarbių dalykų. Savo valstybėms narėms ji užtikrino taiką o piliečiams ? gerovę. Ji sukūrė bendrą europos valiutą eurą ir sienų nedalijamą bendrąją rinką kurioje laisvai juda prekės asmenys paslaugos ir kapitalas. Turėjusi šešias valstybes nares ji tapo galinga jėga prekyboje pasaulio lydere aplinkos apsaugos ...
Politologija,  Referatai,  8 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Pokomunistinė transformacija. Demokratija. Radikalizmas. Politinių partijų pretenzijos susvetimėjimas. Išvados. Literatūra. Įvadas. Politiškumo mastas kinta tam tikrais istorijos laikotarpiais. Ilgainiui politinė sistema buvo suvokta kaip politinis procesas vykstantis ir už valstybės ribų kaip plataus dalyvių rato santykių politinės valdžios atžvilgiu visuma. ...
Politologija,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
...
Politologija,  Kursiniai darbai,  24 psl.
2011 06 25
Klaipėdos universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Politologijos katedra. Lietuvos respublikos politinės sistemos. Kursinis darbas. Administraciniai teismai lietuvos politinėje sistemoje. Darbą atliko. Vadovas. Klaipėda. Turinys. Įvadas. Lietuvos administracinių teismų funkcijos ir struktūra. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo funkcijos. Lietuvos vyriausiojo ...
Politologija,  Kursiniai darbai,  4 psl.
2011 06 25
Socializmas lot. Socialis – visuomeninis visuomeninės raidos aukščiausios pakopos – komunizmo fazė prasidedanti po pereinamojo laikotarpio iš kapitalizmo į socializmą. Socializmo pagrindą sudaro visuomeninė gamybos priemonių nuosavybė darbo žmonių valdžia ir visuomenės raidos planavimas liaudies gerovės didinimo ir kiekvieno visuomenės nario visokeriopo tobulėjimo ...
Politologija,  Referatai,  4 psl.
2011 06 25
Apie dešiniojo politinio sparno paradoksus populiaru kalbėti ne tik lietuvoje bet ir visose pokomunistinėse valstybėse. Dešinė čia iki šiol simbolizuoja permainas bei išsiveržimą iš totalitarinio komunizmo narvo. Būti ?dešiniuoju? čia reiškė pasisakyti už desovietizaciją už reformas už radikalų persiorientavimą nuo rytų prie vakarų. Šiandien galime konstatuoti kad ...
Politologija,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25