Politologija

Turinys. Įvadas. Biuroktatijos samprata. Biurokratinis personalas jo atranaka. Biurokratai ir jų asmeniniai interesai. Biurokratijos kontrolė. Išvados. Naudota literatūra. Įvadas. Biurokratija kaip valstybės valdžios organizavimo būdas yra pastaruoju metu labiausiai paplitusi pasaulyje - ir demokratinėse ir totalitarinėse valstybėse. Biurokratijos principus ir pageidaujamas ...
Politologija,  Referatai,  8 psl.
2011 06 25
Turinys. Socrates. Leonardo da vinci. Mobilumo projektai. Bandomieji projektai. Kalbų mokymo ir mokymosi projektai. Tarptautinių tinklų projektai. Mokslinių tyrimų projektai. Dalyvaujančios šalys. Jaunimas. Pagrindiniai reikalavimai projektams. Programos veikla. Įvadas. Išvados. Naudota literatūra. Įvadas. Švietimo politika angl. Education politicy pranc. Politique d. Ducation vok. ...
Politologija,  Referatai,  12 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. I. Socialinės apsaugos samprata ir jos vaidmuo socialinėje politikoje. Ii. Socialinės politikos modeliai. Iii. Socialinės apsaugos struktūra. Iv. Lietuvos socialinės apsaugos sistemos struktūra. Privalomas socialinis draudimas. Socialinės paramos sistema. Socialinės paramos organizavimas valdymas ir finansavimas. Socialinės paramos teikimo principai ir būdai. ...
Politologija,  Kursiniai darbai,  21 psl.
2011 06 25
Įvadas. Socialinis mokslas – tai mokslas nagrinėjantis visuomenės santykius su valdžia ir žmogaus veikla. Viena iš didžiausių politikos mokslų problema yra ta kad politiką nagrinėja daugelis humanitarinių mokslų. Visi kiti socialiniai mokslai politinę problematiką paliečia tiktai visų kitų problemų kontekste todėl politologijos mokslas yra skirtas nagrinėti vien tik ...
Politologija,  Referatai,  9 psl.
2011 06 25
Įvadas. Studijuojant tarptautinius santykius negalima praleisti pro akis tokio reikšmingo ir visa apimančio pasaulinio proceso kaip globalizacija. Su kiekviena diena šis procesas tampa vis aktualesnis todėl reikia suprasti kur nuves šis procesas į šviesų rytojų ar į neofeodalizmą kur žemvaldžių vaidmenį užims turtingos industrinės valstybės o baudžiauninkų – trečiojo ...
Politologija,  Referatai,  9 psl.
2011 06 25
Ekologiškas maistas. Ekologiškas maistas – tai vertingi turintys daug vitaminų gerą skonį ir kvapą neužteršti sintetinėmis cheminėmis medžiagomis hormonais antibiotikais pesticidais trąšomis sintetiniais maisto priedais ir genetiškai modifikuotų organizmais gmo produktai. Tokie produktai gaminami iš ekologinio ūkio augalinės ar gyvulinės kilmės žaliavų. Ekologiškai ...
Politologija,  Referatai,  1 psl.
2011 06 25
Akademija. Turinys. Įvadas. 3 es regioninė politika. 4 išvados. 14 literatūra. 15. Įvadas. Lietuvos išsivystymo netolygumai ir didėjantis atotrūkis tarp regionų yra gerai suvokiama problema tačiau jos sprendimo būdai toli gražu nėra akivaizdūs. Dalyje vakarų europos valstybių atotrūkis tarp labiausiai ir mažiausiai išsivysčiusių teritorijų taip pat didėja. Ypač sunku ...
Politologija,  Referatai,  18 psl.
2011 06 25
Turinys. Įžanga. Švietimo sistema. Aukštojo mokslo sistema. Valstybiniai universitetai. Privačios aukštosios mokyklos. Jav universitetų problemos. Studentų vertinimo sistema. Magistratūros ir doktorantūros studijos. Stojimas į jav aukštąsias mokyklas. Mokslo finansavimas. Suaugusiųjų švietimas. Švietimo jav perspektyvos. Išvados. Literatūros sąrašas. Įžanga. Jungtinėse ...
Politologija,  Referatai,  12 psl.
2011 06 25
Turinys. Įžanga. Bendroji lobistinės veiklos samprata. Lobizmo lobistinės veiklos ir lobisto sąvokos. Interesų grupės. Interesų grupių sąvoka. Interesų grupių rūšys ir veiklos formos. 12. Interesų grupių skirtumai. Teigiami interesų grupių veiklos aspektai. Neigiami interesų grupių veiklos aspektai. Veto teisė. Interesų grupių įtaka lietuvoje ir perspektyvos europos ...
Politologija,  Kursiniai darbai,  32 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Tautinis atgimimas. Tautinės savimonės brendimas. I. Ii. Politinės srovės ir jų įvairovė lietuvoje. I. Ii. Tautiškosios srovės veikla. I. Ii. Išvados. Naudota literatūra. Įvadas. Lietuvių tautinio atgimimo laikotarpis daugiau tyrinėtas kultūriniu aspektu tokiu kaip tautos švietimas gimtos kalbos išsaugojimas ir skleidimas nelegalios spaudos leidimas ir ...
Politologija,  Referatai,  10 psl.
2011 06 25
Turinys. Turinys. Įvadas. Dėstymas. Lietuvos - lenkijos padėtis 1918 – 1920 m. Ir jų tarpusavio konfliktiškumo motyvai. Tautų sąjungos ir antantės pozicija dėl lietuvos prijungimo prie lenkijos. Lietuvos – lenkijos santykių atšalimo ir tarpusavio izoliacijos politika. Lietuvos – lenkijos santykių gerėjimas nuo 1989m????????. Išvados. Literatūros sąrašas. Įvadas. Lietuva ...
Politologija,  Referatai,  8 psl.
2011 06 25
Turinys. Įžanga. Šiuolaikinės valstybės parlamento bruožai. Parlamento struktūra ir darbo organizavimas. Parlamento veiklos sritis. Įstatymų leidybos lenkijos respublikos parlamente ypatumai. Valstybės santvarkos formavimas lenkijoje. Seimo ir senato statusas. Parlamento rūmų vidinės autonomijos apribojimas. Parlamentinė kontrolė. Išvados. Literatūra. Įžanga. Mes gyvename ...
Politologija,  Referatai,  10 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Narystė europos sąjungoje. Narystė nato. Santykiai su kaimynais. ? santykiai su lenkija. ? santykiai su rusija. ? santykiai su baltarusija. ? santykiai su ukraina. Lietuvos užsienio politikos vizija. Išvados. Literatūros sąrašas. Įvadas. Lietuvos užsienio politikos laikotarpį po nepriklausomybės atkūrimo xx a. Pab. Sąlygiškai būtų galima padalyti į tris etapus. ...
Politologija,  Referatai,  11 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Globalizacijos samprata. Globalizacija visose sferose. Globalizacija politikoje. Globalizacija ekonomikoje. Globalizacija socialinėje kultūrinėje aplinkoje. Išvados. Literatūra. Įvadas. Šiuolaikiniame pasaulyje kuris yra apibrėžiamas kaip postmodernybės epocha stebimi vis labiau ir labiau ryškėjantys pokyčiai. Išryškėja modernios visuomenės bruožai vienas iš ...
Politologija,  Referatai,  8 psl.
2011 06 25
Klasikinis liberalizmas. Lot. Liberalas - individo laisvė. Liberalizmo ideologijos pagrindiė vertibė yra individo laisvė. Yra ne daug terminų kurie turėtų tiek daug reikšmių kaip liberalizmas. Kai žmogus visuomeniniame gyvenime yra atviras naujoms idėjoms ir situacijoms geranoriškai ir supratingai vertina kitų asmenų pozicijas bei pažiūrasč jis vadinamas liberalu. Taip pat ...
Politologija,  Referatai,  10 psl.
2011 06 25