Politologija

Rašydamas šį rašto darbą turėjau vieną tikslą - tai buvo noras supažindinti skaitytojus su vadinamuoju geopolitikos mokslo tėvu švedų geopolitiku – fridrichu ratzelu. Kodėl aš pasirinkau būtent šią temą atsakymas būtų paprastas tai norėjimas kuo daugiau sužinoti bei pateikti naujos informacijos apie geopolitikos mokslo pradininką pačias pirmąsias idėjas susipažinti su ...
Politologija,  Referatai,  3 psl.
2011 06 25
Švedija. Socialinė švedijos padėtis. Švedija labiausiai socialiai ir etniškai nesusiskaldžiusi vakarų europos šalis. Tačiau ir ši šalis neišvengia tokių problemų kaip senėjimas ir yrančios šeimos. Nacionalinė socialinė ir ekonominė politika. Švedija išsiskiria iš vakarų valstybių tuo kad ji yra viena iš dosniausių ir labiausiai egalitarinių valstybių pasaulyje- ...
Politologija,  Referatai,  2 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Autoritarinių režimų charakteristika. Režimų klasifikacija ir su ja susiję režimų skirtumai. Režimų bendrumai. Ar autoritarinis valdymas ?blogas?. Išvados. Literatūra. Įvadas. Istorijoje kai tik susiformuodavo visuomenė ir iškildavo valdžios problema žmonės nuolat susidurdavo su politika – organizuotoje žmonių bendruomenėje vykstančių reiškinių ...
Politologija,  Referatai,  12 psl.
2011 06 25
I. Kas yra demokratija. Dvidešimtąjį amžių dažnai vadina demokratiniu amžiumi. Mūsų konstitucijos 1 sako jog lietuva yra demokratinė respublika. Tai kas gi ta demokratija. Žodis demokratija pereina iš graikiškų žodžių ?demos? – liaudis ir ?kratija? – valdymas. Išvertus į lietuvių kalbą demokratija reiškia liaudies valdymą. Šiandien žodis demokratija vartojamas trejopa ...
Politologija,  Referatai,  5 psl.
2011 06 25
Europos komisija. Komisija yra politiniu atžvilgiu nepriklausoma institucija atstovaujanti visos es interesams ir juos palaikanti. Tai yra es institucijų sistemos varomoji jėga ji siūlo teisės aktus politikos kryptis ir veiksmų programas yra atsakinga už parlamento ir tarybos sprendimų įgyvendinimą. Kaip ir parlamentas bei taryba europos komisija buvo praėjusio amžiaus šeštajame ...
Politologija,  Konspektai,  11 psl.
2011 06 25
Phare programos tikslas tarybos reglamentas 390689 - padėti vidurio europos valstybėms kandidatėms pasirengti stojimui į europos sąjungą. Apžvalga reformos ir pastarojo meto raida. Pagal phare programą parama vidurio europos valstybėms buvo teikiama nuo 1989 m. Ir ji padėjo joms išgyventi visuotinio ekonomikos pertvarkymo ir politinių pokyčių laiku. Po 1993 m. Kai kopenhagoje ...
Politologija,  Konspektai,  5 psl.
2011 06 25
Politinė atmosfera lietuvoje. Vienas rytų išminčius melsdamasis visuomet prašydavo kad dievybė jo pagailėtų ir nelemtų gyventi įdomioje epochoje. Kadangi retas iš mūsų galėtų pasigirti esąs išmintingas dievybė mūsų nepagailėjo - mums buvo lemta gyventi labai įdomiai. Ekonominė krizė nestabili politika vyriausybės krizė nepasitikėjimas korupcija lobizmas – tokie ...
Politologija,  Analizės,  15 psl.
2011 06 25
Turinys. Įžanga. I. Lietuvos konstitucinio teismo svarbiausi ypatumai. I. Konstitucinio teismo veikla. I. Konstitucinio teismo funkcijos politiniame procese. I. Konstitucinio teismo reikšmė valstybės valdžių institucijų sąveikoje. Ii. Teisminės valdžios funkcionavimas konstitucinio teismo veikloje. Ii. Įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžių institucijų santykių problemos. ...
Politologija,  Interpretacijos,  8 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Saugumo ir gynybos politika. Lietuvos respublikos nacionalinio saugumo problema. Vidaus saugumo tikslų pavyzdžiai. Išorės saugumo tikslai. Nacionalinio saugumo objektas. Nacionalinio saugumo objektas - tai kas vykdo nacionalinio saugumo funkcionavimo palaikymą. Svarbus lietuvos nacionalinio saugumo veiksnys. Geopolinės aplinkos sąlygojami išoriniai rizikos veiksniai ...
Politologija,  Referatai,  14 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Jav gynybos politika. Jav politika šaltojo karo metu. Jav politika po šaltojo karo. Jav gynybos politikos formavimo procesas – pagrindiniai veikėjai. Prezidentas. Gynybos departamentas. Įstatymų leidžiamoji valdžia – kongresas. Interesų grupės. Išvados. Naudota literatūra. Įvadas. Po antro pasaulinio karo pasaulis suskilo į dvi dalis komunistines šalis su ssrs ...
Politologija,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
Įvadas. Politikos teorijose partijos užima svarbią vietą nes vertinamos kaip svarbūs politinės sistemos veikėjai dažnai atspindintys ir nulemiantys piliečių atstovavimo politikoje būdus darantys įtaką politinio režimo funkcionavimui ir politinės įtakos valstybėje pasiskirstymui. Dauguma politinių tyrinėtojų sutinka kad stabiliausia yra dvipartinė sistema kai valstybėje ...
Politologija,  Referatai,  8 psl.
2011 06 25
?kodėl lietuvių kalba mokoma užsienio universitetuose?. Dėl panašios politinės padėties ir panašios xx amžiaus istorijos trys valstybės – estija latvija ir lietuva – svetimšaliams dažnai atrodo kaip sesės trynės ir visos vadinamos baltų šalimis. Tačiau lingvistai linksta pabrėžti kad tai nėra tikslu. Terminą baltai sukūrė vokiečių kalbininkas ferdinandas nesselmannas ...
Politologija,  Rašiniai,  1 psl.
2011 06 25
Mūsų dienomis lietuvoje korupcijos kaina visuomenės gyvenimui ir šalies ekonomikai yra svarbus klausimas plačiai diskutuojamas tarp politikų verslininkų mokslininkų ir visuomenės. Pasaulio banko atliktame korupcijos vidurio ir rytų europos šalyse tyrime antikorupcija pereinamuoju laikotarpiu įnašas politikos debatams 2000 m. Lietuva priskiriama prie šalių kuriose valstybės ...
Politologija,  Referatai,  9 psl.
2011 06 25
. Įvadas . Kasdien girdime apie naujus teroristinius išpuolius apie musulmonų nepasitenkinimą vakarais apie Vakarų sankcijas arabų šalims . Musulmonų fundamentalizmas ir ekstremizmas jau seniai baugina vakariečius . Pastarieji neatsilieka ir stengiasi kaip įmanydami skaldyt musulmonų bendruomenes . Musulmonai Europoje vis labiau įsitvirtina dėl sparčiai vykstančios globalizacijos . ...
Politologija,  Kursiniai darbai,  8 psl.
2011 06 25
Įvadas. Demokratija apskritai reiškia liaudies daugumos valdymą. Kas yra dauguma visuomenėje yra aibė mažumų socialinių grupių galinčių vienytis ir skaidytis. Dauguma atsiranda kaip mažumų koalicija. Viena iš tų mažumų yra elitas. Kas gi yra daugumos valdžia ?daugumos valdžios? sąvoka - tai fikcija. Demokratiniais režimais laikomi tie kur valstybės aparatas turi įgyvendinti ...
Politologija,  Referatai,  9 psl.
2011 06 25