Politologija

Sovietmečiu lietuvos kultūros politika buvo labai centralizuota nebuvo jokių galimybių plėtotis demokratiškai kultūros savivaldai. Sovietinė kultūros politika buvo griežtai reglamentuota ir visose srityse persmelkta partijos ideologija. Vis dėlto lietuvos menininkai rado būdų per kūrybą išreikšti vidinę laisvę vertybes ir tautiškumą – ir sovietmečiu dalis literatūros kino ...
Politologija,  Konspektai,  2 psl.
2011 06 25
...
Politologija,  Konspektai,  39 psl.
2011 06 25
Korupcija. Turinys. Įvadas. Korupcijos samprata. A. Korupcijos apibrėžimas. B. Korupcijos sąvoka lietuvos įstatymuose. C. Politinė korupcija. Korupcijos tyrimų metodai. Korupcijos pasireiškimas. Mokymas apie korupcijos priežastis ir kovos su ja priemonės. A. Organizacinė teorija. Korupcija ir tarnybinės kontrolės trūkumas. B. Valdžia ir korupcija. C. Korupcija žiniasklaidoje ...
Politologija,  Referatai,  10 psl.
2011 06 25
Planas. Įvadas. I. Liberalizmo idėjų atsiradimas. Ii. Klasikinis liberalizmas principai ir sąlygos. Ii. 1 žmogaus laisvė. Ii. 2 ekonominė liberalizmo doktrina. Ii. 3 pliuralizmo principas. Iii. Naujasis liberalizmas. Iii. 1 liberalioji demokratija. Iii. 2 socialinis liberalizmas. Iii. 3 neoliberalizmas. Iii. 4 konservatyvusis liberalizmas. Išvados. Literatūra. Įvadas. Liberalizmas yra ...
Politologija,  Referatai,  6 psl.
2011 06 25
...
Politologija,  Referatai,  9 psl.
2011 06 25
Įvadas. Žodis ?demokratija? kaip nė vienas kitas žodis pasaulyje yra sukėlęs daugybę aistrų ginčų įvairiapusių interpretacijų. Jam suteikiama daug skirtingų prasmių ir apibrėžimų jis vartojamas tiek kasdienėje kalboje tiek politikoje. Demokratijos negalima įsprausti į formulę. Ji nėra tik sistema arba tik doktrina. Demokratija - toks žmonių valdymas kai aukščiausioji ...
Politologija,  Referatai,  17 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas 2. Liberalizmo sąvoka. Liberalizmo vertybės ir siekiai 3. Klasikinis liberalizmas ir jo pradininkai. Šiuolaikinis liberalizmas ir liberalizmo srovės. Socialdemokratija. Socialdemokratijos istorija. Socialdemokratijos vertybės ir siekiai. Socialdemokratinės idėjos lietuvoje 8. Išvados. Literatūros sąrašas. Įvadas. Visuomenei būdinga gausybė skirtingų interesų ir ...
Politologija,  Referatai,  8 psl.
2011 06 25
1950 m. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija. Priėmimas įtvirtintos teisės konvencijos mechanizmas. I. Europos žmogaus teisių konvencijos priėmimas 1950 m. Buvo atsakas į antrojo pasaulinio karo žiaurumuisumus. Šis regioninis dokumentas įkūnijo teisėtumo žmogaus teisių atžvilgiu garantą ir sudarė sąlygas ginti valstybės viduje pažeistas žmogaus teises ...
Politologija,  Referatai,  8 psl.
2011 06 25
. ĮVADAS . Šio grupinio darbo tikslas – išsiaiškinti kas yra Lietuvos Respublikos socialinė politika kuo ji užsiima kokie jos pagrindiniai tikslai misija . Referate pateikta daug lentelių grafikų su satistiniais duomenimis analizuojančiais pagrindines Lietuvos Respublikos socialines problemas . Aptariamos pagrindinės vykdomos programos . Socialinė politika apima visas priemones ir ...
Politologija,  Referatai,  13 psl.
2011 06 25
Turinys. Įžanga 1 psl. Politikos mokslas – socialinis mokslas. 2 psl. Politikos mokslo kilmė ir raida. 4 psl. Politikos mokslas lietuvoje. 8 psl. Politikos mokslo problematika. 10 psl. Išvados. 12 psl. Literatūros sąrašas. 13 psl. Įvadas. Politiniai mokslai nuo kitų socialinių mokslų skiriasi tuo kad šios disciplinos darbuotojai patys vis dar diskutuoja ir bando atsakyti į tokius ...
Politologija,  Referatai,  8 psl.
2011 06 25
?valstybės? termino samprata ir pagrindinės kilmės teorijos. Daugelis praeities ir dabartinių žymių filosofų politikų teisininkų ir kitų mokslų atstovų bandė suformuluoti valstybės kaip sudėtingo visuomeninio reiškinio apibrėžimą parengė nemažai teorijų įvairiai aiškinančių valstybės atsiradimo priežastis valstybės valdžios esmę jos tikslus uždavinius paskirtį. ...
Politologija,  Referatai,  15 psl.
2011 06 25
Turinys. Įžanga. Biurokratijos samprata. Kas tai yra biurokratija. Biurokratijos aiškinimas pagal m. Weberį. Biurokratijos aiškinimas ir jos bruožai šiuolaikinėje visuomenėje. Biurokratijos valdymas. Biurokratijos rekrutavimas. Biurokratijos kontrolė ir jos formos. Išvados. Literatūra. Įvadas. Šiandieninėje visuomenėje terminas ?biurokratija? dažnai apibūdinamas įvardijamas ...
Politologija,  Referatai,  7 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas. Tarptautinės politikos ir tarptautinių santykių. Samprata. Tarptautinės politikos subjektai. Tarptautinių organizacijų pagrindiniai bruožai. Tarptautinių santykių tipologija. Tarptautinių santykių koncepcijų problematiškumas. Geopolitika – tarptautinės politikos ir tarptautinių santykių sąryšio pagrindinė kryptis. Išvados. Literatūra. Įvadas. Didėjantis ...
Politologija,  Referatai,  24 psl.
2011 06 25
Turinys. Įvadas 3p. I. Antisemitizmo šaknys 4p. Ii. Vokiečių nacionalizmas 5p. Iii. Antisemitizmas nacionalsocializmo propagandoje 6p. Išvados 12p. Literatūros sąrašas 14p. Įvadas. Šiame rašto darbe nagrinėjama viena skaudžiausių xxa. Istorinių problemų – žydų genocidas. Po a. Hitlerio įsitvirtinimo valdžioje 1933m. Iki ii pasaulinio karo pabaigos europą apėmusi ...
Politologija,  Referatai,  9 psl.
2011 06 25
Kiekviena valstybė veikdama per parlamentą ir valdymo organus atlieka daug įvairių funkcijų apsaugos gamybinės ir komercinės veiklos vystymo ir administracines funkcijas. Šių funkcinių vykdymui reikia didelių finansinių išteklių kurių svarbiausias šaltinis yra mokesčiai. Valdžia jokio produkto nesukuria ir be mokesčių gyvuoti nepajėgtų. Mokesčių rinkimas – tai bene ...
Politologija,  Rašiniai,  1 psl.
2011 06 25