Politikos mokslas-socialinis mokslas

Referatas
 5
Microsoft Word 78 KB
8 puslapiai

TURINYS
1. Įžanga 1 psl.
2. Politikos mokslas – socialinis mokslas2 psl.
3. Politikos mokslo kilmė ir raida4 psl.
4. Politikos mokslas Lietuvoje8 psl.
5. Politikos mokslo problematika10 psl.
6. Išvados12 psl.
7. Literatūros sąrašas13 psl.


Įvadas
Politiniai mokslai nuo kitų socialinių mokslų skiriasi tuo, kad šios disciplinos darbuotojai patys vis dar diskutuoja ir bando atsakyti į tokius klausimus kaip: „Kokia yra politinių mokslų, kaip atskiros disciplinos, apimtis ir kokie šios disciplinos moksliniai tikslai?“.Ir kas keisčiausia: „Ar politiniai mokslai iš viso mokslai, jei taip, tai kuria prasme?“.Kol politologai vis dar diskutuoja, pati politika yra mūsų gyvenimo kasdienybė.Politika įtraukia į save daugelį žmonių, nes ši sąvoka nuolat girdima per masinės informacijos priemones, per rinkimus ir politines agitacijas.Jei tu nesidomi politika,tai ji domisi tavimi.Todėl neįmanoma paneigti, kad politikos ir politikos mokslų tema yra be galo aktuali ir įdomi.
Todėl šiame savo darbe pabandysiu suvokti politikos, kaip socialinio mokslo, sąvoką, bei apžvelgti politikos mokslo kilmę ir raidą ne tik visame pasaulyje, bet ir Lietuvoje.Pabandysiu išsiaiškinti, kodėl politikos mokslas yra gan problematiškas.

Politikos mokslo kaip socialinio mokslo samprata
Dar prieš trisdešimt metų buvo tvirtinama, kad politikos mokslas yra amorfiška, sunkiai apibrėžiama ir nevienalytė disciplina, jog tai nėra mokslas, arba, kad tai yra parazituojantis mokslas, iš kitų socialinių mokslų pasiglemžęs kategorijas, tyrimo metodus ar net temas.Tačiau teigiant, kad vis dėlto tai mokslas, neįmanoma paneigti, jog jis yra socialinis mokslas.Todėl pabandysiu suvokti to priežastis ir suprasti politikos mokslo kaip socialinio mokslo specifiką.
Visų pirma, patys politiniai reiškiniai ir faktai yra socialiniai savo prigimtimi, nes atsiranda ir reiškiasi tik visuomenėje.Taigi politikos mokslas yra vienas iš socialinių, skirtingai nuo gamtos ar tiksliųjų mokslų, kuris nagrinėja visuomenės politinius santykius ir siekia pateikti mokslinį jų aiškinimą.Deja, palyginti su tiksliaisiais mokslais, politikos mokslas, kaip ir kiti socialiniai mokslai, vertinamas skeptiškai, nes nevisiškai atitinka „moksliškumo“ kriterijus.Tačiau, nors politikos mokslas ir neatitinka griežto mokslo principų, jis taiko mokslinius politinių reiškinių tyrimo ir analizės metodus, tobulina sąvokas ir konstruoja teorinius modelius.Pasak lietuvių sociologo Vytauto Kavolio, socialiniai mokslai gimsta dėl būtinybės spręsti besiformuojančios tikrovės problemas.Politikos mokslas išaugo į socialinius mokslus kaip galvojimo būdas, apibrėžiantis empirinių...