Pokyčiai ir inovacijos organizacijoje

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 55 KB
5 puslapiai

Inovaciju valdymas referatas. Inovacijos organizacijoje ir ju valdymas referatas. Inovaciju valdymas referatas. Inovacijos organizacijoje ir ju valdymas referatas.

Turinys

Įvadas 2
Organizaciniai pokyčiai ir pakeitimai 2
Inovacijos 4
Inovacijų ir pasipriešinimo joms valdymas 6
Apibendrinimai ir išvados 8
Naudota literatūra 9

Įvadas
Vienas iš aktualiausių šios dienos organizacijų vadybos aspektų – jos išorės aplinkoje ir viduje vykstančių pokyčių reikšmės veikos organizavimui ir rezultatams įvertinimas, šių pokyčių galimos neigiamos įtakos eliminavimas bei galimų teigiamų pasekmių numatymas ir panaudojimas.
Skirtingai įvairūs autoriai apibūdina pokyčius. Vieni jų pokyčiais vadina organizacijoje vykdomus ar įvykdytus pakeitimus, patobulinimus, vertybių ar elgsenos pakeitimus. Kiti pokyčius vadina pasikeitimus organizacijos aplinkoje ir viduje, vykstančius objektyviai ir visiškai nepriklausomai nuo organizacijos veiklos pobūdžio, rezultatų, vadybos bei kitų aspektų. Esminis skirtumas tarp šių dviejų versijų tas, kad organizacijos vykdomus pakeitimus ji vykdo ta linkme, kuria ji nori, tuo tarpu antruoju atveju neįmanoma pakeisti, pakreipti kita linkme ar kaip nors jų įtakoti. Kaip teigia J.Clemmer: „pokyčių negalima valdyti. Juos galima ignoruoti, jiems priešintis, į juos reaguoti, jais pasinaudoti įvairiais tikslais. Tačiau valdyti jų negalima, taip kaip negalima priversti juos pakrypti norima kryptimi. Tai, ar mes būsime pokyčių aukos, ar nugalėtojai priklauso nuo mūsų pasirengimo reaguoti į juos ir keistis bei transformuotis“.
Organizaciniai pokyčiai ir pakeitimai
Kiekviena organizacija daro nedidelius struktūrinius pakeitimus, reaguodama į pokyčius savo tiesioginio ir netiesioginio poveikio aplinkoje. Planuotas pokytis skiriasi nuo šių reaguojančių pokyčių savo mąstais ir svarba. Planuotų pokyčių tikslas yra parengti visą organizaciją ar pagrindinę jos dalį prisitaikyti prie žymių organizacijos tikslų ir krypčių pasikeitimų. Tiksliai planuotas pokytis yra apibrėžiamas kaip apgalvotas struktūrinių inovacijų, naujos politikos ar tikslo sukūrimas ir įdiegimas, arba kaip veikimo filosofijos, klimato ar stiliaus pokytis.
Mokslinėje literatūroje dažniausiai išskiriami du pagrindiniai organizacinių pakeitimų tipai: patobulinimas ir revoliucinis pakeitimas. Patobulinimai taip pat gali būti strategiškai svarbūs ir todėl vadintini strateginiais, o radikalūs – visuomet yra strateginiai.
Organizaciją galima pakeisti pertvarkius jos struktūrą, technologiją, žmones ar vieną iš šių aspektų derinį.
Organizacinės valdymo struktūros pokyčiai apima jos vidinės sistemos – tai yra komunikacijos linijų, darbo srauto ar valdymo hierarchijos – pertvarkymą. Tai galima padaryti trimis būdais: organizaciniu projektavimu, decentralizavimu ir...