Platono veikalai

Referatas
 5
Microsoft Word 41 KB
3 puslapiai

Platonas teaitetas santrauka. Platonas teaitetas santrauka.

Įvadas


Mano projekto tema yra „Išmintis Platono veikaluose“. Tokią temą pasirinkau, nes man buvo įdomu susipažinti su vienu garsiausiu senovės Graikijos filosofu – Platonu, nors kiek geriau suprasti jo filosofiją. Todėl šiame darbe pasistengsiu aprašyti garsiausius Platono veikalus ir taip labiau įsigilinti į juose pateikiamą išmintį.
Taigi geriausias Sokrato mokinys Platonas (428/427-348/347 m. pr. Kr.) iš didelės pagarbos savo mokytojui beveik visus savo kūrinius parašė dialogo forma, kuriuose filosofo poziciją užima Sokratas. Iš viso garsusis graikų filosofas yra parašęs trisdešimt penkis dialogus ir pluoštą laiškų – taigi, galima sakyti, trisdešimt šešis veikalus. Svarbiausieji iš jų: „Valstybė“ (didelis dešimties knygų veikalas apie idealią valstybę, apimantis visas svarbiausias Platono pažiūras), „Puota“ (apie meilę), „Sofistas“ (apie būtį), „Fedonas“ (apie sielos nemirtingumą), „Lachetas“ (dialogas apie drąsą), „Charmidas“ (apie išmintį), „Eutifronas“ (apie dievobaimingumą), „Protagoras“ (apie dorybę), „Menonas“ (dialogas apie galimybę mokytis dorybės), „Filebas“ (apie dorybes, ypač apie malonumo ir išminties santykį), „Faidras“ (alegorinis sielos santykio su idėja aprašymas), „Teaitetas“ (apie pažinimą), „Gorgijas“ (dialogas apie retoriką), „Kratilas“ (dialogas apie kalbą), „Sokrato apologija“, „Parmenidas“ (dialektinio metodo demonstracija), „Timajas“ (gamtos filosofija, pateikta kaip pasaulio sukūrimo aprašymas), „Įstatymai“ (pakartotinai pateikta idealios valstybės teorija).
Taigi Platono darbuose pagrindinės yra meilė, žmogaus būtis, jo siela, dorybės. Taip pat filosofas nagrinėja visuomeninius, teisingumo klausimus.
Šiame savo projekte aš norėčiau aptarti, mano manymu, svarbiausiuose ir reikšmingiausiuose Platono veikaluose: „Puota“, „Sofistas“ ir „Fedonas“, „Valstybė“, nagrinėjamas idėjas.

Išmintis Platono veikaluose

Platonas gimė Atėnuose aristokratų šeimoje. Jo tikrasis vardas – Aristoklas, o pravardę Platonas gavo dėl savo aukšto ūgio, plačių pečių ir pergalių imtynėse. Jaunystėje jis troško tapti poetu,...