Platono ir aristotelio politinės minties panašumai ir skirtumai

Referatas
 5
Microsoft Word 58 KB
6 puslapiai

TURINYS

ĮVADAS…………………………………………….…………………….3

PLATONO POLITINĖS IDĖJOS…………………….…………………4
· Požiūris į demokratiją……………………………………………4
· Platono teorija…………………………………………….……….4
· Nuomonės nekompetentingumas………………………………….4
· Abipusiai poreikiai ir darbo pasidalijimas……………………….5
· Nuosavybė ir šeima………………………………………………5

ARISTOTELIO POLITINĖS IDĖJOS…………………………………….6
· Naujasis politinis mokslas………………………………………6
· Įstatymų viršenybė…………………………………………………6
· Geriausia įgyvendinama valstybė………………………………….7

IŠVADOS………………………………………………………………….8

LITERATŪROS SĄRAŠAS………………………………………………8

ĮVADAS

Pralaimėjus Peloponeso karą, imperinės Atėnų ambicijos žlugo, tačiau jų vaidmuo pasikeitė, jų įtaką Graikijai ir visam antikos pasauliui toli gražu nesumažėjo. Praradę imperiją Atėnai ėmė darytis Viduržemio jūros pasaulio švietimo centru ir šį savo vaidmenį išlaikė ir tuomet, kai neteko politinės priklausomybės, netgi ilgą krikščionybės eros laikotarpį. Atėnų filosofijos, mokslo, retorikos mokyklos buvo pirmosios svarbios institucijos Europoje, teikusios aukštąjį išsimokslinimą ir dirbusios tiriamąjį darbą, be kurio neįmanomas aukštesnio lygio mokymas. Platono mokykla buvo pirmoji, o kokiais penkiasdešimčia metų vėliau Likėjuje buvo atidaryta ir jo įžymiausio mokinio Aristotelio mokykla.
Neabejotina, kad Atėnų mokyklos suvaidino Europos civilizacijoje ne menkesnį vaidmenį negu penktojo šimtmečio menas. Tos mokyklos ženklina Europos filosofijos, ypač jos sąsajų su politika ir kitais visuomenės mokslais, pradžią. Šioje srityje Platono ir Aristotelio raštai laikytini pirmais reikšmingais Europos intelekto bandymais.
Platono mokykla Aristotelį, matyt, patraukė pirmiausia todėl, kad Graikijoje tai buvo geriausia vieta aukštesnėms studijoms. Įstojęs į ją, jis praleido joje dvidešimt metų – kol mirė jos įkūrėjas, - ir Platono filosofija padarė jo mąstymui neišdildomą poveikį. Kiekvienas jo vėlesnių filosofinių raštų puslapis liudija šią sąsaja.
Manau, kad šie faktai įrodo, kad negalima tinkamai nagrinėti tik Platono ar tik jo mokinio Aristotelio politinių idėjų atskirai, nes kokia didelė tarp jų yra sąsaja, taip nebūtų...