Pirkimas ir pardavimas

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 89 KB
11 puslapiai

Pardavimo samprata referatas. Pirkimo-pardavimo sutarciu referatas. Pardavimas referatas. Pirkimo-pardavimo sutarties referatas. Pardavimo samprata referatas. Referato pirkimas. Pirkimo-pardavimo sutarciu referatas. Pardavimas referatas.

Turinys

| |Įvadas……………………………………………………………………………………………. |2|
|1.|Pirkimo – pardavimo samprata ir |3|
| |rūšys| |
| | | |
|2.|Pirkimo-pardavimo sutarties esminės |7|
| |sąlygos| |
| | | |
|3.|Pirkimo-pardavimo sutarties papildomos |1|
| |sąlygos|2|
| | | |
|4.|Jungtinių tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo - pardavimo |1|
| |sutarčių |4|
| |Išvados|1|
| ||5|
| | | |
| |Literatūros |1|
| |sąrašas|6|
| | | |

ĮVADAS

Kiekvieną dieną žmogus atlieka daugybę būtinų, įprastų ir mažiau
įprastų, veiksmų: perka maisto produktus, drabužius, važiuoja autobusu ar
traukiniu, siunčia laišką ar telegramą, yra priimamas į darbą, kreipiasi į
gydytoją, perką akcijas, steigia įmonę, ir t.t. Apie šių veiksmų reikšmę ir
teisinius padarinius daugelis nesusimąsto, kol nekyla konfliktas,
pavyzdžiui, parduotuvėje nusipirkus nekokybišką prekę; paštui praradus
siuntinį; nesusipratimai su verslo klientais, partneriais ir pan. Paprastai
tik tokiais atvejais paaiškėja, kad visi tie veiksmai teisiniu atžvilgiu
yra sandoriai, o dar tiksliau – sutartys.
Sudaryti įvairias sutartis – natūralus kasdieninio gyvenimo reiškinys.
Verslo žmonės paprastai sudaro darbo, nuomos, panaudos, rangos, reklamos,
samdos, paskolos, remonto, materialinės atsakomybės, pirkimo-pardavimo,
vežimo, draudimo, bendradarbiavimo, labdaros, užstato, perdavimo,
hipotekos, vartotojų ir kitas sutartys. Tad, atrodytų, sutarties reikšmė
nėra didelė. Tačiau tokia išvada būtų neteisinga ir nepagrįsta. Sutarties
institutas nepaprastai svarbus tiek pavieniam asmeniui, tiek visai
visuomenei ir valstybei. Sutartis yra visos visuomenės ir valstybės
egzistavimo ir funkcionavimo sąlyga. Pirmiausiai sutartis yra teisinė
civilinės apyvartos išraiška ir forma. Be jos negalima įsivaizduoti rinkos
egzistavimo galimybių, nes nebūtų įmanomi prekių ir paslaugų mainai tarp
valstybių, fizinių ir juridinių asmenų. Sutartis svarbi ne tik ekonominiu,
bet ir socialiniu atžvilgiu. Ji padeda sumažinti įtampą tarp socialinių
grupių, derinti skirtingus įvairių asmenų interesus. [1, p.13]
Sutarčių struktūros sudarymo pagrindas yra Lietuvos Respublikos
įstatymai, Civilinis kodeksas, kiti šalies tarptautiniai ir norminiai aktai
bei praktikų darbai. Sutartiniai ryšiai atsiveriant tarptautinei rinkai
kaskart tampa įvairesni ir sudėtingesni. Neturint galimybių kaupti ir
nuolat atnaujinti turimus teisinius norminius aktus, darosi sunku
susigaudyti sutartinių ryšių...