Pinigų istorinė raida

Referatas
 5
Microsoft Word 40 KB
2 puslapiai

Pinigai – ypatinga prekė, atliekanti visuotinio ekvivalento vaidmenį, išreiškianti visų prekių vertę; visuotinė mainų priemonė. Pinigai atsirado gaivališkai kaip ilgo mainų vystymosi padarinys, yrant pirmykštei bendruomeninei santvarkai. Įvairiose prekinio ūkio pakopose pinigų vaidmenį atlikdavo įvairios prekės (gyvuliai, kailiai ir kt.). Ilgainiui pinigų vaidmenį ėmė vaidinti taurieji metalai (auksas, sidabras). Ikikapitalistinėse formacijose ir kapitalistinėje visuomenėje pinigai išreiškia būdingus atitinkamai santvarkai gamybinius santykius, visapusiškai aptarnauja kapitalo apytaką ir reprodukciją, t.y. darbo išnaudojimo procesą, ir atlieka šias funkcijas:
1) prekių vertės mato funkcija. Pinigai atlieka kaip skaičiuojamieji, idealieji pinigai. Pinigais išreiškiama kiekvienos prekės vertė (kaina). Kapitalizmo sąlygomis ši funkcija reiškiasi stichiškai ir atspingi gamybos stichiškumą. Socializmo sąlygomis pinigais išreiškiamas visuomeniškai būtinas darbas, įkūnytas prekėse, apskaitomos visuomeninio darbo sąnaudos, planuojama ir organizuojama gamyba, pagal socializmo ek. dėsnius planingai paskirstomas visuminis visuomeninis produktas.
2) cirkuliacijos priemonės funkciją atlieka grynieji pinigai. Ji reiškiasi prekių cirkuliacijoje, perkant ir parduodant prekes, taip pat teikiant ir gaunant paslaugas. Atlikdami šią funkciją, pinigai tarpininkauja tarp gamybos ir vartojimo. Tai susieja jų cirkuliaciją su prekių cirkuliacija. Todėl svarbu nustatyti, kiek pinigų turi būti cirkuliacijoje . Šį kiekį lemia prekių kiekis, jų kainų lygis ir pinigų apyvartos greitis.
3) turto kaupimo priemonės funkciją pinigai atlieka kaip piniginės sankaupos, kurios bet kada gali būti panaudotos kaip mokėjimų ir perkamosios galios priemonė. Tai lėšos įmonių, ūkinių ir visuomeninių organizacijų, valstybės biudžeto sąskaitose, piliečių santaupos, laikomos taupomosiose kasose arba...