Pinigų atsiradimas ir jų istorinė raida

 5
Microsoft Word 156 KB
21 puslapiai

TURINYS

Įvadas 3
1. Pinigų apibrėžimas 4
2. Vakarų Europos pinigai
2.1. Pinigų kilmės teorija 5
2.2. Pirmykščiai daiktiniai pinigai 7
2.3. Pirmykščiai metaliniai pinigai 9
2.4. Pirmykštės monetos 10
2.5. Vakarų Europos pinigų raida iki Amerikos atsiradimo 10
2.6. Vakarų Europos pinigai nuo Amerikos atsiradimo iki XIX a. 13
2.7. Pinigai nuo XIX a vidurio iki XX a. 15
3. Lietuvos pinigai
3.1. Pirmieji lietuvių pinigai 19
3.2. Pirmosios Lietuvos monetos 20
3.3.Lietuvos pinigai nuo 1500 m iki 1795 m. 21
3.4. Lietuvos pinigai 1795 – 1918 m. 23
3.5. Lietuvos pinigai nuo 1918 m. iki šių dienų (XXI a.) 23
Išvados 25
Literatūra 26

ĮVADAS

Pinigai yra nieko ir pinigai yra viskas. Jie užima labai svarbu vaidmenį mūsų visuomenėje. Žmonija neįsivaizduoja gyvenimo be pinigų. Net mažas vaikas žino, kad už pinigus gali nusipirkti geidžiamiausią daiktą.
Pinigai – ypatinga prekė, atliekanti visuotinio ekvivalento vaidmenį, išreiškianti visų kitų prekių vertę. Pinigų apyvarta yra vienas iš prekinių – piniginių santykių pasireiškimų visuomenėje, prekinės apyvartos ir prekių gamybos, amatų rodiklis, vietinių ir tarptautinių ekonominių ryšių liudininkas. Mainų ir vertės formos raidoje iš daugybės prekių stichiškai išsiskiria viena prekė, kuri pasidaro visuotiniu ekvivalentu. Ši prekė tampa pinigu.
Dabar mes galime atsiskaityti už paslaugas grynaisiais pinigais, čekiais, kortelėmis.
Lietuvoje, kaip ir kitur, pinigams cirkuliacijoje atstovauja nominaliniai vertės ženklai – banknotai, monetos, popieriniai pinigai.
Darbe nagrinėjama, iš kur atsirado pinigai, jų istorinė raida, kas nulėmė pinigų atsiradimą, kaip jie buvo priimti tuometinėje visuomenėje. Kokie veiksniai įtakojo šių prekinių mainų priemonę vystytis ir tapti tokia, kokia yra šiandien. Pinigų raida bus nagrinėjama nuo seniausių laikų tiek Vakarų Europos, tiek Lietuvos iki šių dienų.
Tai gi, iš kur atsirado pinigai, kurie atlieka svarbią funkciją mūsų visuomenėje.

PINIGŲ APIBRĖŽIMAS

Iš esmės savo poreikius tenkiname gamindami prekes, teikdami paslaugas ar tiesiog kepdami kepsniukus. O popieriukai, vadinami pinigais, neatneša jokios tiesioginės naudos. Padvigubinę savo įmonės produkciją mes tampame turtingesni, o prispausdinę daugiau pinigų turtingesni lyg ir netampame. Šiuo pavyzdžiu galima parodyti, kad pinigai visiškai nesvarbus dalykas. Antra vertus, pinigai ir su jais susijusios finansų įstaigos yra labai svarbu, pinigai labai supaprastina prekių mainus–atkrinta visi mainų vargai ir natūriniams mainams būdingos išlaidos. Atsisakę pinigų sistemos,...