Pinigai3

Referatas
 5
Microsoft Word 82 KB
9 puslapiai

Didysis anglų ekonomistas ir mokslininkas Alfred‘as Marshall‘as (1842 – 1924) apibūdino ekonomiką kaip „mokslą apie žmonių elgseną verslo sritije“.

Ekonomika — tai menas pasiekti gyvenime kiek galima daugiau.
GEORGE BERNARD SHAW

Kas yra pinigai?

Pinigai nėra prekybos ratai: jie yra tepalas, kurio dėka tie ratai sukasi sklandžiau ir lengviau.
DAVID HUME,
XVIII a. škotų filosofas

Šiandien nerasime nė vienos žmogaus veiklos srities, kur būtų galima apsieiti be pinigų. Kiekvienoje ekonominėje sistemoje visos vertės išreiškiamos pinigais. Už suteiktas paslaugas ir parduotas prekes gautus pinigus keičiame į kitas mums reikalingas prekes ir paslaugas, grąžiname skolas, kaupiame turtą.
Mažiems sandoriams savo šalyje mes naudojame vario ir nikelio bei vario, cinko ir alavo, taip pat aliuminio ir magnio monetas. Tos monetos— tai vadinamieji biloniniai pinigai, t. y. sutartiniai, simboliniai pinigai, nes metalo, iš kurio jos pagamintos, vertė yra mažesnė už jų nominaliąją vertę. Jei 5 centų monetą išlydysime, tai gauto lydinio vertė bus mažesnė negu 5 centai. Daugumai visų sandorių naudojami popieriniai pinigai.
Abiejų formų pinigai yra mainų priemonė, tai, ką galime duoti mainais už kurį nors mums reikalingą daiktą ar paslaugą. Taigi, pinigai yra priemonė, kuria savo prekes ir paslaugas mainome į mums reikiamas prekes ir paslaugas.

Pinigai (money) — visuotinis vertės ekvivalentas, atliekantis mainų, kaupimo, vertės mato, cirkuliacijos ir mokėjimo priemonių funkciją.

Pinigai: pradedant druska ir baigiant skaitmenimis

Pinigai turi tarnauti gyvenimui, bet jokiu būdu ne gyvenimas pinigams.
V. JURGUTIS

Pinigai dažnai vadinami „visų prekių preke”. Jie yra vienas įspūdingiausių žmonijos išradimų. Pinigai, kaip ir kalba, papročiai, atsirado gaivališkai, neišvengiamai visose tautose tam tikro ūkinio išsivystymo laikotarpiuose. Amžiams bėgant, pinigai keitėsi. Pirmieji pinigai buvo gana paplitę, didelę ir pastovią vertę turėjo populiarūs daiktai. Kuriose tautose, kurie daiktai tapo pinigais, priklausė nuo kultūrinių, ekonominių kiekvienos tautos sąlygų. Dažnai pinigais tapdavo labiausiai parduoti tinkami tos tautos pagrindinio verslo prekės: gyvulių augintojams pinigai — gyvuliai, žvejams — žuvys, medžiotojams — kailiai, žemdirbiams — grūdai.
Tautos gyvenusios prie Viduržemio jūros, turėjo bendrą piniginį vienetą — jautį. Kad gyvuliai buvo pinigai, patvirtina tai, jog daugelyje tautų žodžiai „pinigai” ir „gyvuliai” yra bendros kilmės: lotynų kalbos žodis “pecus” reiškia gyvulį, o žodis “pecunia”—...