Pinigai2

Referatas
 5
Microsoft Word 70 KB
7 puslapiai

Pinigai,yra ypatinga prekė,atliekanti visuotinio ekvivalento vaidmenį,išreiškianti kitų prekių vertę.Pinigams cirkuliacijoje atstovauja nominaliniai vertės ženklai (banknotai,monetos,popieriniai pinigai).Pinigai apyvartoje yra 2 formų:negrynieji (lėšos bankų ir kitų kredito įstaigų sąskaitose ir lėšos,kuriomis atsiskaitoma pervedimais) ir grynieji (įvairūs piniginiai ženklai).
Pinigų funkcijos:vertės mato,cirkuliacijos,kupimo priemonės,mokėjimo priemonės ir pasaulinių pinigų.Vertės mato funkciją pinigai atlieka kaip skaičiuojamieji,idealieji pinigai.Pinigais išreiškiama kiekvienos prekė vertė.Kapitalizmo sąlygomis ši funkcija reiškiasi stichiškai ir atspindi gamybos stichiškumą.Socializmo sąlygomis pinigais išreiškiamas visuomeniškai būtinas darbas,įkūnytas prekėse,planuojama ir organizuojama gamyba,pagal socializmo ekonominius dėsnius planingai paskirstomas visuminis visuomenės produktas.
Cirkuliacijos priemonės funkciją atlieka grynieji pinigai.Ji reiškiasi prekių cirkuliacijoje,perkant ir parduodant prekes.taip pat teikiant ir gaunant paslaugas.Atlikdami šia funkciją,pinigai tarpininkauja tarp gamybos ir vartojimo.Tai susieja jų cirkuliaciją su prekių cirkuliacija.Todėl svarbu nustatyti,kiek pinigu turi būti cirkuliacijoje.Šį kiekį lemia prekių kiekis,jų kainų lygis ir pinigų apyvartos greitis.Pinigų kiekis turi būti tiesiog proporcingas realizuojamų prekių kainų sumai ir atvirkščiai proporcingas jų apyvartos greičiui.Atlikdami šią funkciją,pinigai kartu reiškiasi kaip prekių apyvartos,taigi netiesiogiai ir gamybos,planų vykdymo kontrolės priemonė.
Kaupimo priemonės funkciją pinigai atlieka kaip piniginės sankaupos,kurios bet kada gali būti panaudotos kaip mokėjimų ir perkamosios galios priemonė.Tai lėšos įmonių,ūkinių ir visuomeninių organizacijų,valstybės biudžeto sąskaitose,piliečių santaupos,laikomos taupomosiose sąskaitose arba investuotos į valstybinių paskolų obligacijas (organizuotas taupymas).Be to,kaupiama ir laikant pinigus namie (neorganizuotas taupymas,lėtinantis pinigų cirkuliaciją).
Mokėjimo priemonių funkcija atlieka dažniausiai negrynieji pinigai (mokant už prekes arba vykdant nesusijusias su prekių mainais finansinės prievolės) ir rečiau grynieji pinigai.Ši funkcija reiškiasi,atsiradus finansiniams įsipareigojimams (pavyzdžiui,mokėti skolas),atsiskaitant įmonėms,organizacijoms tarpusavyje per bankus,mokant į biudžetą,finansuojant iš biudžeto,organizuojant kreditinius santykius ir gyventoju santykius su finansine sistema (mokant mokesčius,draudimo įmokas,darbo užmokestį,pensijas,stipendijas).
Pasaulinių pinigų funkciją pinigai atlieka ryšių su tarptautiniais prekių...