Piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos teisė

 5
Microsoft Word 114 KB
14 puslapiai

Turinys


Įvadas 3
Konstitucinė piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos teisė 4
Konstitucinė piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos teisė ikikarinės Lietuvos Konstitucijose 6
Lietuvos Respublikos piliečių įstatymų leidybos iniciatyva šiuolaikinėje Konstitucijoje 8
Referendumai 10
Peticijos teisė 13
Piliečių įstatymų leidybos iniciatyva Europoje 15
Veiksniai, lemiantys piliečių dalyvavimą įstatymų leidybos procese 17
Teisinės galimybės piliečiams dalyvauti sprendimų prėmime 19
Problemos, kylančios įgyvendinant piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę 21
Išvados 23
Summary of term paper 24
Bibliografijos sąrašas 25

Įvadas

Šiame darbe analizuojama piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos teisė ir jos realizavimas. Pagrindinis tikslas yra išnagrinėti visus Lietuvos Respublikoje egzistuojančius teisės šaltinius, susijusius su šia teise.
Apžvelgsime Konstitucinę piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę ikikarinės Lietuvos Konstitucijose bei šiuolaikinėje Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, kai kuriose Europos šalyse. Nagrinėsime Lietuvos Respublikos teisės šaltinius, reglamentuojančius piliečių ir valstybės santykius, įgyvendinant šią teisę. Taip pat bus trumpai apžvelgti ir kiti teisiniai procesai, susiję su piliečių teisine galimybe dalyvauti leidžiant ir priimant įstatymus – tai referendumai, peticijos teisė.
Susisteminti ir išanalizuoti su tema susiję įstatymai.
Darbe nagrinėjamas piliečių dalyvavimas pačiame įstatymų leidybos procese. Trumpai aptarsime veiksnius, lemiančius piliečių dalyvavimą įstatymų leidybos procese, bei piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos teisines galimybes.
Taip pat apibendrinsime problemas, kylančias įgyvendinant piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę Lietuvoje.
Pateikiamos susistemintos bei įvertintos įvairių teisės mokslininkų nuomonės, nagrinėjamos su šia tema susijusios problemos, bei galimi tų problemų sprendimo būdai.
Darbe buvo remtasi P. Ragausko, K. L. Valančiaus, E. Šileikio mintimis, taip pat P. Vinklerio, G. Mesonio, J. Žilio straipsniais.

Konstitucinė piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos teisė

Prieš pradedant piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos teisės analizę, reikėtų apibrėžti pagrindines šiame darbe vartojamas sąvokas ir paaiškinti jas žyminčių terminų „įstatymų leidybos procesas“, „įstatymų leidėjas“ bei „įstatymų leidybos proceso dalyviai“ prasmę .
Terminas „įstatymų leidybos procesas“ gali būti vartojamas daugeliu prasmių. Tačiau šiame darbe jis vartojamas – kaip oficialus procesas,...