Personalo valdymo reikšmė gamybos procese

 5
Microsoft Word 194 KB
27 puslapiai

Personalo valdymas diplominis. Personalo valdymas diplominis. Personalo vadybos uzdavinys. Personalo valdymas diplominis darbas. Personalo vadybos uzdavinys. Personalo valdymas diplominis darbas.

PERSONALO VALDYMO REIKŠMĖ GAMYBOS PROCESE

ĮVADAS…………………………………………………………………………………

PIRMA DALIS. GAMYBOS APRŪPINIMO OPTIMIZAVIMO GALIMYBĖS:
PERSONALO VALDYMO ĮTAKA GAMYBOS VADYBAI

1. PERSONALO VALDYMO REIKŠMĖ GAMYBOS APRŪPINIMUI OPTIMIZUOTI: ESMĖ, PRINCIPAI BEI UŽDAVINIAI……………………………

1. 1. Gamybinės įmonės vadybos objektas bei veiklos ypatumai……………………………

1. 2. Personalo valdymas – įmonės vadybos strategijos dalis…………………………………
1. 3. Personalo valdymo tendencijos šiuolaikinės gamybos sąlygomis……………………….

2. PERSONALO VALDYMO YPATUMAI GAMYBOS PROCESE…………………….
2. 1. Darbo su personalu valdymo esmė –valdymo organizacinė struktūra, jos
organizavimo principai ir uždaviniai ……………………………………………………
2. 2. Personalo struktūra ir jos vystymo įtaka gamybos procesui……………………………

ANTRA DALIS. PRAKTINIO PERSONALO VALDYMO METODŲ, BŪDŲ TAIKYMO ĮTAKA GAMYBOS PROCESO EFEKTYVUMUI:LYGINAMOJI ANALIZĖ

3
ĮVADAS

Naujojo šimtmečio pradžioje, kai kiekvienos įmonės sėkmingą veiklą lemia spartus pažangių technologijų diegimas, naujų gamybos ir vadybos metodų paieška, iškyla jų taikymo galimybių prielaidos bei sąlygos. Šiuolaikinių įmonių vadybos strategijose pastaraisiais metais stebima personalo vadybos vaidmens didėjimas, spendžiant gamybinių įmonių sėkmingos veiklos uždavinius. Organizuojant efektyvų gamybinės įmonės funkcionavimą, kyla reikmė ne tik tobulinti tiesioginį gamybos procesą, bet racionalai išnaudoti įmonės valdymo proceso organizavimo galimybes: planavimą, apskaitą, kontrolę, koregavimą, projektų valdymą, darbo organizavimą ir normavimą, jo įvertinimą, informaciją ir komunikaciją bei personalovadybą.
Vakarų šalių patirtis rodo, kad personalo vadybos principų taikymas gamybos bei jo aprūpinimo procesui optimizuoti yra vienas iš būdų mažinti gamybos aprūpinimo sąnaudas. Personalo valdymo ir organizavimo taikymas sudaro prielaidas taikyti šių veiklos sričių principus, metodus ir būdus organizuojant ir optimizuojant visą įmonės vadybos procesą, nes darbuotojų profesinės kvalifikacijos, iniciatyvumo, tolerancijos lygis lemia ir įmonėje vykstančių procesų efektyvumą. Šiuo metu, kaip rodo tiek Vakarų, tiek Rytų šalių patirtis, personalo vadyba traktuojama kaip vieningos įmonės vadybos struktūros dalis, įtakojanti įmonės darbo efektyvumą. Gamybinės įmonės personalo vadybos optimizavimas neišvengiamai įtakoja...