Personalo valdymo inovacijų taikymas uab katra

 5
Microsoft Word 285 KB
41 puslapiai

Inovacijos diplominis. Inovacijos diplominis.

TURINYS

Anotacija3
Resume 4
Įvadas5
1. Įmonių valdymo teorinė analizė
Teoriniai valdymo inovacijų aspektai7
Inovacijos samprata9
Inovacijų diegimas įmonėje11
Inovacinės įmonių veiklos tyrimai Lietuvoje ir ES13
Organizacinės valdymo struktūros14
Organizacinių valdymo struktūrų kūrimas16
Organizacijos vidiniai ryšiai18
Personalo valdymas19
Personalo organizavimas26
2. UAB „Katra“ personalo valdymo analizė ir inovacijų galimybės
UAB „Katra“ charakteristika33
UAB „Katra“ valdymo analizė34
UAB „Katra“ Gamybos departamento charakteristikos40
Valdymo inovacijos ekonominis ir finansinis pagrindimas43
Darbuotojų darbingumo ir asmeninių savybių tyrimas ir analizė49
Valdymo inovacijų praktinis pritaikomumas59
Išvados ir siūlymai60
Literatūra61
Priedai

ANOTACIJA

UAB „Katra“ savo veiklą pradėjo 1991metais Kaune nuo vandens ir šilumos apskaitos prietaisų gamybos. Per visą įmonės raidos laikotarpį įmonė keitėsi, augo ir tobulėjo. Šiuo metu UAB „Katra“ projektuoja, gamina ir diegia: šilumos ir vandens apskaitos prietaisus, automatizuotus šilumos ir karšto vandens ruošimo punktus, individualias šiluminės energijos apskaitos ir reguliavimo sistemas, pastatų inžinerines sistemas, dispečerizavimo sistemas. Bendrovė skiria ypatingą dėmesį produkcijos ir paslaugų kokybei, naujų technologijų kūrimui ir diegimui. Per daugiau kaip 13 metų tapo viena didžiausių įmonių ne tik Lietuvoje, bet ir Pabaltijo šalyse.
Baigiamojo darbo tema – Personalo valdymo inovacijų taikymas UAB „Katra“.
Savo darbe sprendžiame problemą – neefektyviai išnaudojami žmogiškieji ištekliai verčia ieškoti naujų personalo valdymo galimybių.
Tikslas – numatyti personalo valdymo inovacijų taikymo galimybę UAB „Katra“.
Tikslui pasiekti, mūsų užsibrėžti uždaviniai buvo: išanalizuoti teorinius valdymo inovacijų diegimo aspektus, UAB „Katra“ organizacinę valdymo struktūrą bei personalo valdymo ir organizavimo ypatumus, pagrįsti personalo valdymo inovacijų galimybes.
Baigiamajame darbe išanalizavome teorines valdymo inovacijų diegimo galimybes, atlikome UAB „Katra“ Šilumos ūkio ir renovacijos baro darbuotojų darbingumo ir asmeninių savybių tyrimą, kuriuo remiantis...