Personalo vadyba bilietas

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 64 KB
6 puslapiai

1. Personalo valdymo samprata.
Personalas – visi žmonės dirbantys org.
Personalo vadyba (valdymas) (PV) – visuma tarpusavyje susijusių veiksmų ir sprendimų įgalinančių patenkinti org. dirbančiųjų poreikius ir įgyvendinti org. tikslus. PV skirstoma į organizavimo ir valdymo. Pagr. PV principai: 1)įmonės ir individų interesų suderinimas; 2)partnerystės; 3)kvalifikacijos ir atsakomybės; 4)personalo augimo; 5)optimalių darbo sąlygų; 6)autonomizavimo; 7)humaniškumo; 8)ekonomiškumo. PV – visos įmonės valdymo sistemos posistemė, kuri atsižvelgdama į visos org. tikslus, užtikrina žmogiškųjų resursų integravimą ir koordinavimą. PV sistemos tikslas – kontroliuoti ir reguliuoti įmonėje dirbantį personalą.
PV sistemos procesai: 1)organizacijos ir darbo koncepcijos procesas; 2)darbo resursų paskirstymo; 3)individualaus ir organizacinio vystymo; 4)darbo resursų panaudojimo; 5)apmokėjimo; 6)įvertinimo; 7)elgesio, sprendimų bei situacijų teisingumo kontrolė; 8)derybų; 9) ryšių; 10)aprūpinimo.
PV strategija ir taktika. Strategija – suderintų veiksmų visuma siekiant tam tikro tikslo. Ją įgyvendina įmonės valdyba ir personalo direktorius. Taktika – tai būdai ir metodai, kuriais siekiama užsibrėžto tikslo, atsižvelgiant į paruoštą planą. Įgyvendina vadovai, personalo tarnyba tik padeda, pataria.
PV sistemos strategijas ir taktiką vertina rodikliai: kaina; ekonominio efektyvumo kriterijai; socialinio efektyvumo kriterijai.
2. Personalo skyriaus funkcijos.
Patariamosios personalo tarnybos funkcijos: 1. jų tikslas metodiškai aprūpinti tiesioginius vadovus įvairiomis procedūromis, programomis, įstatymais, t.y. personalo atrankos pagr. principai, mokymo planų parengimas, motyvacinės sistemos planų parengimas, darbo įstatymai ir kaip vadovai turi elgtis,kad jų nepažeistų; 2. konsultuoti, bei padėti įgyvendinti įmonės personalo politiką. Personalo tarnybos vadovas vykdo šias f-jas: linijinė; koordinuojanti ir patariamoji.
3. Personalo planavimas.
Personalo planavimo tikslas – aprūpinti informacija kiek ir kokių darbuotojų reikia. Lygiagrečios poreikio planavimo kryptys: pareigybių planavimas ir personalo planavimas.
Poreikio planavimas nagrinėjamas 3 požiūriais: 1)reikia nustatyti reikiamą darbuotojų skaičių, jų struktūrą, papildomą personalo poreikį ir jo patenkinimo šaltinius. 2)personalo poreikio nustatymas turėtų rodyti darbuotojų interesą kelti kvalifikaciją, daryti karjerą, realizuoti savo siekius ar poreikius. 3)planuojant reikia įvertinti reikalavimą ugdyti kvalifikaciją aplenkiant naujausių technologijų įdiegimo tempus.
Personalo poreikio planavimo etapai: 1)situacijos analizė; 2)ateities...