Personalo vadyba

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 128 KB
16 puslapiai

Personalo vadyba referatas. Personalo vadyba referatas.

TURINYS


ĮVADAS 2
1. Personalo vadybos samprata 3
2. Įmonės kultūra 3
3. Personalo poreikio planavimas 4
4. Personalo vertinimas 6
5. Personalo įdarbinimas, adaptavimas ir atleidimas 8
6. Personalo valdymas 12
IŠVADOS 23
LITERATŪRA 24

ĮVADAS

Visuose procesuose dalyvauja žmogus, jo vaidmuo lemiamas. Personalą sudaro skirtingų asmenų siekių, motyvacijos, pasirengimo lygio individai, todėl labai svarbu asmeniniai aspektai: personalo kvalifikacijos kultūros, materialinio lygio, vertybių sistemos įtaka.
Šiandien tapo būdinga Vakarų šalyse žmogų vertinti kaip pagrindinį darbo našumo, gamybos efektyvumo šaltinį, jo lemiantį veiksnį (ne gamybos priemones, ne techniką ar technologiją, o žmogų). Požiūris į žmogų, kaip į pagrindinį darbo našumo, gamybos efektyvumo veiksnį – tai vientisa personalo vadybos koncepcija
Su personalu reikia dirbti norint, kad jis dirbtų efektyviai ir siektų įmonės tikslų.
Šiame darbe akcentuosiu šiuos valdymo aspektus: gerų darbo sąlygų sudarymą, darbuotojų gabumų ugdymą, vadovų ir pavaldinių bendradarbiavimo skatinimą.
Referate nagrinėsiu kaip turi veikti bendrovėje personalo vadybos sistema, kaip planuojamas personalo poreikis, kodėl reikalingas darbuotojų vertinimas, kokie darbuotojų vertinimo principai, kaip atrinkti kandidatą į laisvą darbo vietą, personalo adaptavimą. Mėginsiu išsiaiškinti kaip tinkamai vadovauti personalui, kokios vadovavimo priemonės priimtinos personalo valdymui. Kaip kontroliuoti personalo darbą, kaip spręsti iškilusias problemas.

1. Personalo vadybos samprata

Personalo vadyba nagrinėja efektyvaus personalo naudojimo problemas, įvertindama tiek įmonės (siekdama didžiausio darbo efektyvumo), tiek individo interesus (siekdama sudaryti optimaliausias darbo sąlygas kiekvienam individui). Siekdama šių tikslų, personalo vadyba integruoja įmonių – ir techninių, ir socialinių – mokslų laimėjimus.
Akivaizdu, kad personalo vadyboje skiriamos dvi dalys:
• personalo organizavimas;
• personalo valdymas.
Pirmoji dalis – personalo organizavimas – susijusi su personalo skyriaus atliekamomis funkcijomis (nors organizuojant personalą, dalyvauja ir pavaldinių vadovai), antroji – personalo valdymas priklauso vadovų ir pavaldinių tarpusavio sąveikos (bendradarbiavimo) sričiai.

2. Įmonės kultūra

Turimo personalo potencialo naudojimo lygį lemia ne materialūs veiksniai, nemažą įtaką daro įmonės kultūra.
Personalo politiką veikia vyraujanti įmonės filosofija, atspindinti įmonės vadovybės siekius, ir įmonės kultūra, kurioje atsispindi įmonės darbuotojų noras vykdyti...