Peros iš mikroekonomikos

Konspektas
 5
Microsoft Word 55 KB
5 puslapiai

Mikroekonomikos konspektas. Mikroekonomikos konspektas.

1. EKONOMIKA
1.1 EKONOMIKOS SAVOKA. Ekonomika – tai mokslas padedantis iš visų ribotų išteklių panaudojimo alternatyvų pasirinkti geriausia. Ekonomikos teorija : mikroekonomika ir makroekonomika. Mikroekonomika nagrineja pagrindinių ekonomiką sudarančių elementų individualiujų vartotojų, įmonių išteklių savininkų, ekonomikos šakų. Makroekonomika tiria bendrą eonomikos veikimą naudodamasi tokiais suvestiniais rodikliais kaip bendrasis nacionalinis produktas, infliacijos tempas, nedarbo lygis, valstybes biudžieto deficitas.
1.2 EKONOMIKOS SAVOKOS. Ekonominė gerybė- realios tikrovės objektas, tenkinantis žmonių poreikius. Gerybes gali buti laisvosios. Poreikiai – tai žmonių biologinės ir socialinės prigimties sąlygotos reikmės vartojant darbu sukurtus daiktus ir paslaugas. Poreikiai : materialiniai, dvasiniai, socialiniai, gamybiniai, negamybiniai,. Įštekliai – visa tai, kas naudojama prekių ir paslaugų gamyboje. Ištekliai: ekonominiai, riboti, gamybos veiksniai (žeme,darbas,kapitalas). 4 gamybos veiksnių grupes: 1 darbas – bet kokia fizinė ar protinė žmonių veikla, sukurianti visuomenei naudingą gėrybę; 2 žemė – naturalus gamybos veiksnys, kuris yra gamtos duotas ir pats savaime nėra žmonių veiklos rezultatas; 3 kapitalas : realusis ir finansinis kap; realusis kapitalas – tai įrenginiai, pastatai, gamyklos ir kitos aukščiau pagamintos prekės, naudojamos kitų prekių gamyboje; finansinis kapitalas – tai fondai realiojo kapitalo įsigijimui: a) piniginis; b) nominalusis; žmogiškasis kapitalas – tai mokymusi, darbu ir praktiniu patyrimu sukauptos žinios, bei meistriškumas, kurie didina žmonių veiklų produktyvumą. 4 verslumas – naujų verslo galimybių paieškos procesas, naujų kapitalo įdejimo sferų naudojamasis, sferų tereotipų ir ribų įveikimas.
1.3 ŪKINĖ VEIKLA. Ūk veik išskiriami 4 jos tipai: 1.gamyba; 2.paskirstymas; 3.mainai; 4.vartojimas. Materialinė gamyba – tai technologinis procesas, kuriuo metu gaunamos ekonominės gerybes t. y. prekės ir paslaugos. Yra 3 ekonomines šakos: 1.pirminės šakos; 2.antrinės šakos; 3.tretinės šakos. Paskirstymas – tai , kai pajamos, gautos realizavus rinkoje produktą, paskirstomą visiems gamyboje dalyvavusiems veiksniams. Mainai – kai kiekvienas darbuotojas dalį savo pagamintų produktų iškeičia į kitus jam reikalingusdaiktus,naudodamas pinigus. Vartojimas - pasiektas gamybos tikslas, jis yra gamibinis ir asmeninis. Bendrasis įm pelnas (BPL) – tai skirtumas tarp bendrųjų pajamų ir bendrųjų kaštų (BK), susidarančių gaminant ir parduodant produkciją. BPL=BPJ-BK BPJ – bendros pajamos. Vidutinis pelnas (VPL) – tai bendrojo pelno dalis, atitenkanti pagamintos produkcijos...