Pereinamųjų procesų skaičiavimas tiesinėse elektros

 5
Microsoft Word 40 KB
3 puslapiai

Pereinamieji procesai kursinis. Pereinamieji procesai kursinis.

Turinys

1. Įvadas……………………………………………………………………………………………….4
2. Analitinė dalis………………………………………………………………………………………5
3. Uždavinio sprendimas klasikiniu metodu…………………………………………………………7
4. Uždavinio sprendimas operaciniu metodu………………………………………………………10
5. Išvados…………………………………………………………………………………………….13
6. Literatūra…………………………………………………………………………………………13
7. Darbo grafinė dalis :
1. Skaičiavimų schemos……………………………………………………………………………14
2. Pereinamųjų procesų grafikai……………………………………………………………………15

Įvadas

Pereinamasis procesas vadinamas toks pereinamasis procesas,kuris vyksta elektros grandinėje kol pereinama nuo vieno nusistovėjusio režimo prie kito.Tai įvyksta,kai šuoliu pakinta grandinės struktūra,jos elementų parametrai,taip pat kai prijungiami ir atjungiami šaltiniai.Tačiau pereinamieji procesai galimi tik tokiose grandinėse,kuriose yra reaktyviųjų elementų.
Pereinamųjų procesų analizės tikslas yra nustatyti tiesinės elektros grandinės srovių ir įtampų momentines reikšmes per laiko tarpą nuo pereinamojo proceso pradžios (t = 0),tai yra nuo to momento , kai vienas nusistovėjęs režimas staiga pakinta,iki tada,kai nusistovės kitas režimas.Analizė atliekama sprendžiant tiesinių diferencialinių lygčių sistemą ,sudarytą pagal žinomus grandinių skaičiavimo metodus,kai (t 0).
Pereinamieji procesai tiesinėse elektros grandinėse gali būti nagrinėjami įvairiais būdais : klasikiniu,operaciniu,dažniniu, būsenos kintamųjų ir kt.
Šiame darbe pereinamieji procesai tiesinėje grandinėje bus nagrinėjami klasikiniu ir operaciniu metodais.

Analitinė dalis

Elektros grandinės režimą,kai įtampa ir srovė laikui bėgant nekinta (nuolatinės srovės grandinė) arba yra periodinės...