Pensijų reforma Lietuvoje

 5
Microsoft Word 54 KB
5 puslapiai

ĮŽANGA

Pastaruoju metu Lietuvoje, kaip ir daugelyje pasaulio valstybių, didėjant pensinio amžiaus žmonių skaičiui kiekvienas susimąsto, ar sulaukus pensinio amžiaus valstybė garantuos pakankamą pensiją pragyvenimui. Todėl šalies vyriausybė siūlo pasirinkti vieną iš radikalesnių kelių – dalinai privatizuoti socialinio draudimo pensijų sistemą. Taip atsirastų privatūs pensijų fondai, į kuriuos būtų pervedama penktadalis dabartiniu metu socialiniam pensijų draudimui mokamų įmokų. Atitinkamai į pensijų fondus sumokėtos įmokų dalies dydžiu sumažėtų valstybės įsipareigojimai apdraustiesiems (t.y. sumažėtų iš Sodros mokamos pensijos dydis), tačiau privačios pensijų pakopos dalyviai galėtų tikėtis “kompensuoti šį praradimą” ne tik pasirinktame pensijų fonde įmokomis sukauptu kapitalu, bet ir už kapitalo investavimą gautomis palūkanomis.

1 pav. “SoDroje” apdraustų dirbančiųjų skaičiaus vienai mokamai pensijai kitimas
( “SoDra”)

Darbo tikslas yra supažindinti žmones su pensijų reforma bei išaiškinti aktualius klausimus, susijusius su šia tema.

Keliami uždaviniai:
 Apibūdinti pensijų reformos idėją, jos tikslus;
 Paaiškinti reformos turinį ir struktūrą;
 Suteikti informacijos apie pensijų reformos dalyvius, išmokas, atskaitymus.

Daugiausia informacijos ieškota Internete, taip pat draudimo bendrovių išleistuose informaciniuose
leidiniuose. Tikiuosi, jog kursinis darbas suteiks daugiau informacijos apie vykdomą pensijų reformą Lietuvoje.
1. PENSIJŲ REFORMOS IDĖJA

Pensijas pirmą kartą įvedė Vokietijos kancleris Otto von Bismarkas 1889 m. Jo pradėtos pensijų reformos esmė – sudaryti dirbantiems piliečiams galimybę mokėti įmokas į valstybinį pensijų fondą ir užsitikrinti pajamas senatvėje. Pagrindinis valstybinės pensijų sistemos tikslas buvo ne apsaugoti gyventojus, o skatinti juos keltis į miestus ir dirbti pramonėje. Tuo metu tik labai nedaugelis sulaukdavo pensinio amžiaus, kuris buvo 70 metų.
Per kitą šimtmetį beveik visas pasaulis pasuko tuo pačiu keliu (iš žymesnių valstybių tik JAV neturi visuotinės valstybinių pensijų sistemos). Tačiau natūralu, kad besikeičiantis pasaulis pareikalauja vis naujų sprendimų.
Pažengus medicinai, gerėjant gyvenimo sąlygoms, mažėjant gimstamumui, išsivysčiusių šalių populiacijos greitai sensta. Jau dabar Italijoje vienam jaunam žmogui tenka 1,6 vyresnių nei 60 metų gyventojų. Tai reiškia, kad kiekvienas dirbantysis turi padėti išlaikyti 1,6 žmonių savo pensijos įmokomis. Lietuvoje kol kas pensininkai sudaro tik apie penktadalį gyventojų, bet šis skaičius gali...