Pedagogikos ryšys su kitais mokslais

Referatas
 5
Microsoft Word 62 KB
6 puslapiai

TURINYS


ĮVADAS2
1. PEDAGOGIKOS RYŠIO SU KITAIS MOKSLAIS ESMĖ3
2. PEDAGOGIKOS RYŠIAI SU KITAIS SOCIALINIAIS MOKSLAIS5
2.1. Ryšys su filosofija5
2.2. Ryšys su sociologija6
2.3. Ryšys su etika6
2.4. Ryšys su estetika7
3. PEDAGOGIKA IR PSICHOLOGIJA, JŲ SĄVEIKOS PROBLEMOS8
3.1. Ypatinga psichologijos svarba pedagogikai8
3.2. Psichologija netapatinama su pedagogika9
4. RYŠYS SU BIOMEDICINOS (GAMTOS) IR TECHNOLOGIJOS MOKSLAIS10
4.1. Bendrosios ir aukštosios nervinės veiklos fiziologijos įtaka10
4.2. Higienos žinių būtinumas10
4.3. Kibernetikos ryšiai su pedagogika11
IŠVADOS12
LITERATŪRA13

ĮVADAS

Žmogus – visuomenės narys. Kiekvieno atskiro žmogaus padėtį ir vaidmenį visuomenėje lemia daugybė sąlygų, iš kurių viena svarbiausių – žinios ir profesinė kompetencija, asmenybės kūrybingumas, gebėjimas bendrauti, jo išsivystymo lygis. Visa tai didele dalimi nulemia jaunosios kartos rengimo gyvenimui pobūdis tiek šeimoje, tiek ugdymo įstaigose.
Ugdymas atsirado kartu su žmogumi ir visuomet buvo labai reikšminga visuomeninio gyvenimo funkcija. Pamažu kaupta ir perduodama iš kartos į kartą jaunosios kartos ugdymo patirtis, apibendrinta liaudies žodinėje kūryboje, kiek vėliau atsispindėjo teologijos, filosofijos, politikos, retorikos veikaluose. Ir tik kaupiantis visuomenės patyrimui, vystantis mokslui, plečiantis mokyklų tinklui, išryškėjus ugdymo svarbai, nuo filosofijos atsiskyrė vaikų rengimo gyvenimui mokslas – pedagogika.
Pedagogikos objektas – žmogaus ugdymas. Ugdymas prasideda vaikystėje, kai žmogus pradeda lankyti ugdymo įstaigą. Čia iškyla daugybė problemų: ne kiekvienas vaikas vienodai fiziškai išsivystęs, ateina iš skirtingos socialinės, kultūrinės aplinkos, kartais turi psichologinių problemų. Ugdytojams rūpi, kaip perteikti žinias, kad vaikai kuo daugiau jų pasisavintų, t. y. kokia yra nervinės veiklos fiziologija. Taip pat kokias technologijas panaudoti, kad ugdymo procesas būtų efektyvesnis. Ugdymo procesas apima gana įvairaus amžiaus vaikus, tad ir žinių ugdytojams reikia turėti apie kiekvieno amžiaus tarpsnio ugdytinius. Kaip sugebėti vienodai gerai išmanyti ir ugdymą, ir turėti pakankamai kitų reikalingų mokėjimų bei gebėjimų? Tokių žinių turi mokslai, kurie specialiai tuo domisi, nagrinėja, tyrinėja ir kaupia įvairius savo srities duomenis.
Šiame darbe plačiau apžvelgsiu:
• pedagogikos ryšius su socialiniais mokslais;
• pedagogikos ir psichologijos ryšius;
•...